معرفی انجمن

ادامه مطلب انجمن مالی اسلامی ایران (Iranian Association of Islamic Finance) ، به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش مالی اسلامی و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مالی اسلامی تشكیل شده است.

سایر اطلاعات

هیئت مؤسس

مؤسسان انجمن مالی اسلامی ایران جزئیات بیشتر

هیئت مدیره

مدیران انجمن مالی اسلامی ایران جزئیات بیشتر

سخن رئیس انجمن

آرمان ما در انجمن مالی اسلامی ایران ... جزئیات بیشتر

اهداف و فعالیت‌ها

چشم‌انداز، برنامه عملیاتی، سند راهبردی جزئیات بیشتر
مقام معظم رهبري

پول را در جامعه به شکل اسلامي مطرح‌کردن و داد و ستدکردن، مسأله‌ي بسيار مهمي است. اگر بتوانيم اين حقيقت را به معناي جامع کلمه در جامعه به وجود بياوريم، فتح عظيمي در دنيا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نيست.

خصوصيت بانکداري اسلامي و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غير ربا، تنظيم مبادلات پولي بر اساس قوانين اسلامي و معاملات اسلامىِ صحيح است که در آن‌ها ظلم و استثمار و کنز و تبعيض و اختلاف طبقاتي و امثال اينها به وجود نمي‌آيد.

دانشمنداني هم که اهل تحقيق هستند، تحقيق علمي را به معناي واقعي کلمه، براي رسيدن به حقايق نامکشوف دنبال کنند.

مقام معظم رهبري
1369/6/7

اخبار انجمن

  آرشیو اخبار انجمن

اخبار سایر رسانه‌ها

  آرشیو اخبار سایر رسانه‌ها