هیئت مدیره انجمن

دکتر علی صالح‌آبادی دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرعامل - بانک توسعه صادرات (1393 تا اکنون )
رئیس سازمان - سازمان بورس و اوراق بهادار (1385-1393)
دبیرکل - بورس اوراق بهادار تهران (1384-1385)
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری - حوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد - اقتصاد
کارشناسی - حوزه علمیه قم
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی (89 به بعد)
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس دانشکده الهیات - دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سید علی حسینی دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشکده مدیریت تهران
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر عامل - بورس انرژی ایران(92 به بعد)
عضو هیئت علمی - دانشگاه الزهرا
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 92)
دکتر ابوذر سروش دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات
مشاور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت
سعید مستشار سعید مستشار عضو هیئت مدیره انجمن
سعید مستشار عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد معارف و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا
مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
دکتر امیر هامونی دکتر امیر هامونی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
دکتر امیر هامونی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری علوم اقتصادی پردیس دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
کارشناسی آمار فردوسی مشهد
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرعامل فرابورس ایران
مدیر بازار فرابورس ایران
علی سعیدی علی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
علی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
نائب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهاد های مالی - سازمان بورس و اوراق بهادار( از 92)
عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی - سازمان بورس و اوراق بهادار(89 تا 92)
مدیر پژوهش و مطالعات اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی بازرس انجمن
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی بازرس انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی مدیریت دولتی - دانشگاه علوم تحقیقات
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون دانشجویی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون پژوهشی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره - انجمن مهندسی مالی ایران
معاون برنامه ریزی - دانشگاه آزاد اسلامی
مجید پیره مجید پیره بازرس انجمن
مجید پیره بازرس انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار