هیئت مدیره انجمن

دکتر علی صالح‌آبادی دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری امید (1401-1402)
رئیس هیات مدیره کانون نهاد سرمایه گذاری ایران
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1400-1401)
مدیرعامل - بانک توسعه صادرات(1393-1400)
رئیس سازمان - سازمان بورس و اوراق بهادار(1385-1393)
دبیرکل - بورس اوراق بهادار تهران(1384-1385)
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری - حوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد - اقتصاد
کارشناسی - حوزه علمیه قم
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی
رئیس دانشکده الهیات - دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سید علی حسینی دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشکده مدیریت تهران
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت علمی - دانشگاه الزهرا
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران(1400-1401)
مدیر عامل - بورس انرژی ایران(1392-1400)
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار(1385 تا 1392)
دکتر ابوذر سروش دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر ابوذر سروش عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات
مشاور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت
سعید مستشار سعید مستشار عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر سعید مستشار عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد معارف و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
معاون اداری و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1400-1401)
مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا
مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
امیر یوسفی مقدم امیر یوسفی مقدم دبیر کل انجمن
امیر یوسفی مقدم دبیر کل انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
کارشناسی ارشد معارف و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی بازرس انجمن
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی بازرس انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی مدیریت دولتی - دانشگاه علوم تحقیقات
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
استاد و عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون دانشجویی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون پژوهشی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره - انجمن مهندسی مالی ایران
معاون برنامه ریزی - دانشگاه آزاد اسلامی