مقالات کلیات اقتصاد و مالی اسلامی
جمعه, 17 مرداد 1399 04:04 1529
Gallery Image 1

 

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

 

ردیفعنوان مقالهنویسنده اولسایر نویسندگاننشریهکلمات کلیدی
1 تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری حمید حسن‌پور محمد واعظ برزانی، عبدالحمید معرفی محمدی و سید مهدی امامی جمعه دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۹ اقتصاد مالی، فلسفه اقتصاد، معرفت‌شناسی، مالی کلاسیک، مالی رفتاری، انسجام‌گرایی، وثاقت‌گرایی
2 بازپژوهی فقهی- حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن  نصرالله جعفری خسروآبادی  سید مرتضی شهیدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۴  اوراق بهادار، سهام، حق عینی، حق دینی، ملک، عین کلی
3 برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران  مرتضی عزتی  علی شفیعی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۶ سال ۱۳۹۱  بازار سرمایه، انفاق، تابع انفاق، اندازه بازار مالی، سرمایه مذهبی، ثروت
4 تحلیل نظری الگوی تعادل عمومی اسلامی بازار سرمایه و ارتباط آن با فقر  مجید بابایی    دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۹۳  بازار سرمایه، مالیه اسلامی، فقر، ربا، PLS
5  نقش نهادهای حقوقی اسلامی در تحول بازارهای مالی  سیدکاظم صدر    فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی شماره ۱۶ سال ۱۳۹۲  بازار مالی، نهادهای حقوقی، بازارهای مالی، اوراق قرضه
6 اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی  زهرا نصراللهی  علی شفیعی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۱ سال ۱۳۹۵ بازار مالی، صداقت، اطلاعات نامتقارن، رشد تولید، بازارهای مالی
7 اتحاد مالکیت در چارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)  حسین میثمی  سید عباس موسویان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  بازار مالی، اتحاد مالکیت، بازار پول، سرمایه، ربا
8 بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی  سیدعلی حسینی  فاطمه بابائی و وهاب قلیچ  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۱ سال ۱۴۰۰  بازار مالی، حاکمیت شرکتی، تامین مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی، تامین مالی اسلامی، حاکمیت شرعی، نظارت شرعی، کمیته فقهی
9 سرمایه‌گذاری خارجی آری یا نه؟  احمد توکلی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳ سال ۱۳۷۹  سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی، ورود سرمایه، خروج سرمایه، نرخ ارز، نظام اقتصادی اسلامی، نظام سرمای‌داری
10 نظریه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی  مجید رضایی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۸۰  سرمایه‌گذاری، نظریه سرمایه‌گذاری، اقتصاد اسلامی، منابع مالی، مالی اسلامی
11  هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی سیدحسین میرمعزی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۶ سال ۱۳۸۳  سرمایه‌گذاری، هزینه فرصت، سرمایه‌گذاری، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترین گزینه بعدی
12 بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی  علی حسن‌زاده  مهدی رعایائی و پویا پغدادی  دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۹۲  سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی، مشارکت کاهنده، مدل وکالت، اجاره موصوف فی‌الذمه
13 مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تاکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی  علی صادقی‌پور  سعید فراهانی‌فرد و رضا غلامی جمکرانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  سرمایه‌گذاری، سرمایه پاک، سرمایه‌گذاری پاک، زکات، خمس، راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی
14 برآورد تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی  سعیده کامران‌پور  منصور زرانژاد و صلاح ابراهیمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقتصاد اسلامی، آزمون همگرایی باند، مدل تصحیح خطای نامقید
15 چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای علی رضائیان   محمدرضا سیمیاری و حسن حسن‌زاده سروستانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیپاپی سال ۱۳۹۸  مدیریت مالی، مالی شخصی، مالی اسلامی، بیانات مقام معظم رهبری
16 بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی‌های ارزی  غلام‌علی معصومی‌نیا  احمد بهاروندی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۱ سال ۱۳۸۷  ریسک، معامله‌های اختیارات، آتی، سوآپ، پوشش ریسک، ارز، پرداخت‌های بهره‌ای
17  مشروعیت در درآمدزایی «ریسک و مخاطره» پر بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه  محمدکاظم بکتاش    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۱  ریسک، مخاطره، ضمان، درآمدزایی، بازارهای مالی، بانکداری اسلامی
18 مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزه‌های اسلامی  هادی غفاری    دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۲ سال ۱۳۹۲  ریسک، خطرپذیری، مشروعیت ریسک، خلق ارزش، اسلام
19  بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی  سیدعباس موسویان  محمد علیزاده اصل  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۹ سال ۱۳۹۴  ریسک، عدم اطمینان، غرر، عام و خاص مطلق
20 بررسی بازتوزیع ثروت، در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی  کامران ندری  محمدمهدی عسگری، محمد مهدی زاهدی وفا و علی مصطفوی ثانی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۱ پیاپی سال ۱۳۹۸  ریسک، توزیع ثروت، بازارهای مالی، تسهیم ریسک، مالی اسلامی، عایدی ثروت
21 تاملی فقهی- اقتصادی در بازار تبعی  سیدصادق طباطبائی‌نزاد    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  بازار تبعی، تامین مالی، اوراق اختیار، ریسک قیمتی، فقه اوراق تبعی
22  الگوسازی موسسات و تامین مالی خرد منطبق با قواعد شریعت اسلام  علی حسن‌زاده    فصلنامه پول و اقتصاد شماره ۵ سال ۱۳۸۹  تامین مالی، موسسات تامین مالی خرد، اقتصاد مالی، برنامه‌های رفاهی برای فقر
23 تاثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه‌گذاری  علی حسن‌زاده  اعظم احمدیان  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۱  تامین مالی، صکوک، سرمایه‌گذاری، داده‌های تابلویی، خودرگرسیون برداری
24  بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران  احمد جعفری صمیمی  ایوب خزائی و جلال منتظری شورکچالی  فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره هفتم سال ۱۳۹۲  تامین مالی، تامین مالی داخلی، تامین مالی خارجی، تامین مالی شرکتی، رشد، سودآوری
25 ارائه یک الگوی تامین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی  اصغر ابوالحسنی هستیانی  ابوالقاسم اثنی عشری و رفیع حسنی مقدم  دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۹۳  تامین مالی، نهادگرایی، رویکرد ویلیامسون، بازارهای مالی، خوشه‌های مالی
26 تامین مالی خیرانه دانشگاه‌ها: شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع))  خلیل نوروزی  جواد آزادی احمد‌ابادی، مجتبی جوادی، معین اکبرزاده و امین اکبرزاده  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۳  تامین مالی، تامین مالی دانشگاه، تامین مالی خیرانه، وقف آموزشی، تئوری داده بنیاد، دانشگاه امام صادق
27  ارتقای پذیرش تامین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران  سامان قادری  کاوه قادری و صلاح‌الدین قادری  دوفصلنامه تحقیقات مالیی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶  تامین مالی، تامین مالی اسلامی، نگرش سهامداران به تامین مالی اسلامی
28 روش‌های تامین مالی کارآفرینی اجتماعی  محمد عزیزی  مریم ملایجردی  فصلنامه تحقیقات مالی دوره ۱۹ شماره ۱ سال ۱۳۹۶  تامین مالی، جمع‌سپاری، روش‌های تامین مالی، کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار، منابع مالی
29 امکان سنجی فقهی استفاده از روش تامین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل ایران  سید علی تقوی  سید عباس موسویان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال۱۳۹۷  تامین مالی، طرح‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل، تامین مالی اسلامی، ابزار مالی اسلامی، تامین مالی افزایش مالیات
30 تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیرین  حسین حسن‌زاده سروستانی  مهدی تمیزی‌فر و محمدرضا سیمیاری  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷  تامین مالی، خیرین، نیکوکاران، سرمایه‌گذاری جمعی، جذب سرمایه مردمی، سرمایه‌گذاران اجتماعی، تامین مالی جمعی، امور خیریه، انفاق
31  تامین مالی مسکن برای اقشار کم‌درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف  روح‌الله شهنازی  پرویز رستم‌زاده، سیدمحمدهاشم پورمولا و مریم بالایی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۱ سال ۱۳۹۸  تامین مالی، مسکن، وقف، اوراق وقفی، تعاونی
32 نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تامین مالی اسلامی و متعارف  اسدالله فرزین‌وش  حسن سبحانی، سید فرشاد فاطمی اردستانی و بهزاد بابازاده خراسانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۶ سال ۱۳۹۸  تامین مالی، نظام تامین مالی اسلامی، سازوکارهای اعمال قرارداد، نظریه بازی، اقتصاد و حقوق
33 بررسی عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور  میثم امیری  محمدجواد محقق‌نیا و محسن عباسی کلاشی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  تامین مالی جمعی، تامین مالی خیرخواهانه، خرد جمعی، مدل تامین مالی، مالی اسلامی
34 تحلیل قابلیت عقود انتفاعی در نظام تامین مالی خرد اسلامی با استفاده از روش تاپسیس فازی  وهاب قلیچ  رسول خوانساری  دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران شماره ۱۳ سال ۱۳۹۹  تامین مالی، تامین مالی خرد، اقتصاد اسلامی، مالی اسلامی، عقود انتفاعی، تاپسیس فازی
35 ایجاد خوشه‌های تامین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان  احمد بهاروندی    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۶  تامین مالی، اقتصاد مقاومتی، خوشه تامین مالی، زنجیره ارزش تولید
36 اوراق خیریه در ترازوی فقه  مجید رضایی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲ سال ۱۳۷۹  صکوک، اوراق خیریه، بررسی فقهی، ابزارهای مالی
37 پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران  علی حسن زاده  اعظم احمدیان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲ پیاپی سال ۱۳۹۱  صکوک، داده‌های تابلویی، خودرگرسیون برداری، تامین مالی اسلامی
38  تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی  غلامرضا مصباحی‌مقدم  محمد اسماعیل فدایی‌نزاد و سید علی سجادی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۳  صکوک، مالی اسلامی، اوراق تجاری، صکوک، تامین مالی
39 تبیین مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های تولیدی  غلامرضا مصباحی مقدم  محمد اسماعیل فدایی‌نژاد و سید علی سجادی  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۸ سال ۱۳۹۳  صکوک، مالی اسلامی، اوراق تجاری، صکوک، تامین مالی
40 بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه  وهاب قلیچ    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۹ پیاپی سال ۱۳۹۶  صکوک، اوراق مشارکت، دولت، سود علی‌الحساب، قرض، حواله
41  بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران  وهاب قلیچ    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۲ سال ۱۳۹۷  صکوک، تامین مالی، اوراق وکالت، اجاره، مرابحه، دولت
42 انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲ سال ۱۳۷۹  ابزار مالی اسلامی، قرآن، ابزارهای مالی، بازارهای مالی، انفاق
43 انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن  سید کاظم صدر    نامه اقتصادی شماره ۱ سال ۱۳۸۴  ابزار مالی اسلامی، بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، اطلاعات نامتقارن، بانک کشاورزی، اعتبارات کشاورزی
44  بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تامین مالی بودجه دولت  علیرضا پورفرج  ایوب خزایی  دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۳ سال ۱۳۹۳  ابزار مالی اسلامی، تامین مالی، کسری بودجه
45 باورهای دینی مدیران و هزینه سرمایه‌ شرکت: ارائه مدلی با رویکرد مالی اسلامی  مهدی صفری گرایلی  یاسر رضایی پیته نوئی  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۲ سال ۱۳۹۹  مالی اسلامی، دینداری، باورهای دینی مدیران، هزینه سرمایه، رویکرد مالی اسلامی، معادلات ساختاری
46 نقد و بررسی کتاب: «مقدمه‌ای بر مالیه اسلامی؛ نظریه و عمل»  سید حسین میرجلیلی    فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲ سال ۱۳۸۷  مالیه عمومی اسلام، نقد و بررسی کتاب
47 تاثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی  مرتضی عزتی  افسانه کاظمی  پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۳ سال ۱۳۹۳  مالیه عمومی اسلام، بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی، پانل دیتا
48 قانون پیشنهادی زکات براساس فقه حکومتی و مالیه عمومی اسلام  عباس کعبی‌نسب  سیدمحمدکاظم رجایی، مجمد ربیعی و میثم نعمتی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۷  مالیه عمومی اسلام، زکات، قانون زکات، مالیه عمومی، فقه حکومتی
49 تحلیل تطبیقی آرا اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی  زینب وثوقی  محمد واعظ برازانی و حجت‌اله عبدالملکی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۳  مهندسی مالی، دانش مهندسی مالی، مهندسی مالی اسلامی، صکوک، اصل اباحه عامه
50  مهندسی مالی عقود در تامین مالی خرد اسلامی در ایران  مصطفی شهیدی‌نسب  سیدعباس موسویان و سعید فراهانی فرد  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۷ سال ۱۳۹۶  مهندسی مالی، تامین مالی، تامین مالی خرد اسلامی، مهندسی مالی، شیوه تامین مالی خرد اسلامی
51 جایگاه لفظ و معانی در قراردادهای مالی  محمدعلی تسخیری    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۸ سال ۱۳۸۴  قرارداد مالی، الفاظ، معانی، متعاملین، ربا، قرارداد بیع، سپرده‌های بانکی
52 بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز  حجت‌الله برامکی یزدی  داوود منظور  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۲ سال ۱۳۹۵  قرارداد مالی، نفت، قراردادهای بالادستی، اصول کلی صحت قراردادها، جعاله
53  بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی  سیدحسن قوامی  سیدمحمدرضا سیدنورانی، تیمور محمدی و منصور رنجبر  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷  قرارداد مالی، اثر علامت‌دهی، بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، قرارداد بدهی، قرارداد مشارکتی
54 تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه  داود منظور  اصغر آقامهدوی، مسعود امانی و روح‌اله کهن هوش‌نژاد  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷  قرارداد مالی، فقه امامیه، قراردادهای بالادستی نفت، معدن، جعاله
55 تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه  محمد مهدی عسکری  محمد شیریجیان  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷  قرارداد مالی، قرارداد بیع متقابل، ماهیت خدماتی، جایگاه فقهی، عقد اجاره
56 شرط قصد و ابزار صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی  محمدعلی خادمی کوشا    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۰ سال ۱۳۹۷  قرارداد مالی، قرارداد الکترونیکی، قصد عقد، فراخوان الکترونیکی، صراحت عقد
57 تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز  محمدحسین بیاتی  محمدصادق جاودان و سجاد رجبی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۰ سال ۱۳۹۹  قرارداد مالی، قراردادهای نفتی، قراردادهای بالادستی، فقه جعفری، قواعد فقهیه، قرارداد مشارکت در تولید
58 مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها  سیدهادی عربی  مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۴ سال ۱۳۹۵  اجاره، اقتصاد اسلامی، اجاره، اجاره اعیان، اطلاعات نامتقارن، نظریه ‌قراردادها
59  خرید و فروش دین (تنزیل)  سیدباقر موسوی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷ سال ۱۳۸۰  بیع دین، تنزیل، عقود مبادله‌ای، قرارداد بانکی، بانکداری بدون ربا
60 بیع‌العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق  علی معصومی نیا    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۸  بیع‌العینه، اختیار معامله تبعی، تورق، ساختار بازار سرمایه اسلامی
61 نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل  سیدعبدالحمید ثابت    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۷۹  تنزیل، مباحث فقهی، خرید و فروش دین، بانکداری بدون ربا
62 امکان‌سنجی فقهی ضمانت طرح‌های بازنشستگی با مشارکت معین  سیدعباس موسویان  محمد صفری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۰ سال ۱۳۹۷  ضمانت، صندوق ضمانت بازنشستگی، طرح بازنشستگی با مشارکت معین، ضمانت، فقه امامیه،
63 معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی  فرشته ملاکریمی  محمدعلی راغبی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۴ سال ۱۳۹۸  عقود مشارکتی، شرط خلاف مقتضای عقد، مقومات عقد، قصد جدی، عقود مشارکتی
64 الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چارچوب اقتصاد اطلاعات  محمدمهدی عسکری  حمیدرضا معبودی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۹ سال ۱۳۹۷  قرارداد بیع، قرارداد بیع متقابل، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی مخاطره اخلاقی مضاعف
65  اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه  مرتضی عزتی  پرویز نصیرخانی و مریم حسینی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  قرض الحسنه، سرمایه دینی، رفتار مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری
66 قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه  حسین حسن‌زاده  میثم کریمی،‌مهدی تمیزی‌فر و محمدرضا سیمیاری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۷ سال ۱۳۹۹  قرض الحسنه، تامین مالی جمعی، وام‌دهی شخص به شخص، کسب و کارهای نوپا
67  تحلیل ریسک بهره در مقایسه با یک نظام مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان  مجید صامتی  نورالله صالحی آسفیجی و مصطفی صالحی آسفیجی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۸۹  نرخ بهره، بهره، مشارکت در سود و زیان، کارایی، ریسک فعالیت انتقال وجوه
68 ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن  امیر خادم‌علیزاده  محمدهادی حبیب‌الهی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ سال ۱۳۹۶  نرخ سود، قرآن، سرمایه‌داری، نظام مالی متعارف
69 تاثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود  عسگر پاک‌مرام  احمد فتحی عبدالهی و لطف‌اله تقی‌زاده  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۸ پیاپی سال ۱۳۹۴  نرخ سود، مدیریت سود، اخلاقیات مدیر، اسلام
70  نظریه «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تاکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»  سیدعباس موسویان  حسین میثمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۶  ارزش پول، کاهش ارزش پول، بانکداری اسلامی، قاعده اقدام، قاعده ممنوعیت ضرر، فقه اسشلامی، ربا
71 تحلیل نظری تاثیر خلق اعتبار بر بحران مالی  محمد واعظ برزانی  بهنام ابراهیمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۳  خلق پول، بحران، مالی، ادوار، اعتبار، بانکداری، تجاری، ارزش
72  چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)  محمود عیسوی  محمدمهدی مجاهدی موخر، امیر خادم علیزاده و معصومه آقاجانی  فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸  خلق پول، اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، عرضه پول، خلق پول، درون‌زایی عرضه پول
73 مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن  سیدعباس موسویان  حسن بهاری قراملکی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۲  احکام معامله، مبانی فقهی، بازار پول، بازار سرمایه، نظام‌های مالی اسلامی، ضرر، قمار، ربا
74 معامله کالا به نرخ روز در خرده‌فروشی؛ بررسی اخلاقی و فقهی  علی‌اصغر محمدزاده    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۸ سال ۱۳۹۹  احکام معامله، اخلاق تجارت، نرخ روز کالا، اصل وجوب حفظ مال، لاضرر، قاعده طلایی
75  اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول  غلامرضا مصباحی‌مقدم  مجتبی سیدحسن‌زاده  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۰ سال ۱۳۹۲  بهره پول، بهره، ربا، سرمایه پولی، ارزش حقیقی، ارزش اعتباری، منفعت بالفعل، منفعت بالقوه
76 آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب  سیدعباس موسویان  سید محسن فاضلیان و مهدی علی‌حسینی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۱ سال ۱۳۹۵  تعاونی، تعاونی اعتبار، تامین مالی خرد، فقه امامیه، بانکداری اسلامی
77 تحلیل نظری تاثیر خلق اعتبار بر بحران مالی  محمد واعظ برزانی  بهنام ابراهیمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۳  خلق پول، بحران، مالی، ادوار، اعتبار، بانکداری، تجاری، ارزش
78 چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)  محمود عیسوی  محمدمهدی مجاهدی موخر، امیر خادم علیزاده و معصومه آقاجانی  فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸  خلق پول، اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی، عرضه پول، خلق پول، درون‌زایی عرضه پول
79  بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف  علیرضا لشکری    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۲ سال ۱۳۹۸  عدالت، کارایی، کمیابی، عدالت، منابع، هدف، رفاه‌گرایی، فرا رفاه‌گرایی
80 بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۱ سال ۱۳۸۵  
81 مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد  سیدعباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳ سال ۱۳۷۹  مشارکت مجدد، تنزیل، تنزیل مجدد، بیع دین، بانکداری بدون ربا، عقود مبادله‌ای
82 اولویت‌بندی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه  مرتضی سلطانی  محمدابراهیم راعی عزآبادی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۷ سال ۱۳۹۶  اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه، دلفی، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه
83 آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP  محمدنقی نظرپور  روح‌اله عبادی و فاطمه بنی‌جمالی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه، سیاست‌های ابلاغی، روش AHP
84 بازاریابی شبکه‌ای و تاثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی  معصومه آینه  یعقوب محمودیان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹  بازاریابی شبکه‌ای، اقتصاد مقاومتی، بازاریابی شبکه‌ای، اشتغال‌زایی
85 بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی- اقتصادی  غلامرضا مصباحی‌مقدم  احسان آقاجانی معمار، محمد عظیم‌زاده آرانی و حسین میسمی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۶ پیاپی سال ۱۳۹۰  بازاریابی شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، دسیسه هرمی، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده غرور
86 بررسی تطبیقی بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی از منظر فقه امامیه  عذرا مرادی  فاطمه زند اقطاعی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۸ سال ۱۳۹۱  بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی، شرکت‌های هرمی، واسطه‌گری، وکالت، جعاله، حاکمیت
87 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه‌داری در تصمیم‌های آمیخته بازاریابی  ناصر صنوبر  محمد علی متفکرآزاد و نسرین راضی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۳ سال ۱۳۸۹  بازاریابی، آمیخته‌ بازاریابی، نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصاد اسلامی
88 بررسی فقهی- اقتصادی کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه‌ای  مهدی خطیبی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۶ سال ۱۳۹۸  بازاریابی شبکه‌ای، بازاریابی، شرکت‌های هرمی، اکل مال به باطل
89  بررسی و تحلیل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی بر اساس موازین فقه امامیه  محمد توحیدی    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۸  اطلاعات نهانی، بورس‌بازی، اطلاعات نهانی، کارایی بازار، فقه امامیه
90 پول‌شویی و راهکار‌های مبارزه با آن  عبدالحمید خسروی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۷ سال ۱۳۸۴  پول‌شویی، نظام بانکداری، بانکداری متعارف، بانکداری اسلاکی، قانون‌گذاری، مبارزه با پول‌شویی
91 تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مریم لشکری زاده    فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸  بازاریابی شبکه‌ای، مسئولیت مالیاتی، داده‌اهی تابلویی، بورس اوراق بهادار
92  تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار  عادل یاریخانی  غلامعلی میرزایی‌منفرد  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۳۷ سال ۱۳۹۶  اطلاعات نهانی، دارندگان اطلاعات نهانی، لاضرر، خیانت در امانت، بی عدالتی و ظلم، اکل مال به باطل
93 رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور  حسن دادگر    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ سال ۱۳۸۲  فساد مالی، اقتصاد ایران، نظام اقتصادی، ریسک عملیاتی
94 مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی‌های فکری  سیدعباس موسویان  رضا میرزاخانی، مجتبی کاوند و سیدامیرحسین اعتصامی  دوفصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۶ سال ۱۳۹۳  دارایی‌های فکری، بازار دارایی فکری، علائم تجاری، اختراع، طرح صنعتی، عقود معین
95 نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  محمدنقی نظرپور  یحیی لطفی‌نیا  دوفصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۳  اقتصاد مقاومتی، بورس اوراق بهادار، بورس‌های تخصصی کالا، تامین مالی، سهام حمایت از تولید
96 آسیب شناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی  احمدرضا صفا  غلامعلی معصومی‌نیا  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۳ سال ۱۳۹۹  نظام مالی، مهندسی مالی اسلامی، اهداف نظام مالی اسلام، اسلامی‌سازی، حیل، روش‌شناسی
97 ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا.ایران  وحید شقاقی شهری  سعیده حسن‌پور  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۴ سال ۱۳۹۹  اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایران، قانون اساسی، نظریه اقتصاد اسلامی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، شاخص ترکیبی
98  آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵ سال ۱۳۸۰  نظام مشارکت، نظام بهره، نظام اقتصادی اسلام، آثار اقتصادی، ربا، تحریم ربا
99 بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت  مهدی صادقی شاهدانی  حسین محسنی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره پیاپی ۱۰ سال ۱۳۹۲  نظام مالی، نظام مالی اسلامی، اقتصاد اسلامی، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
100 بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف  مصطفی ابوطالب‌دخت شورکی  محمدجمال خلیلیان اشکذری و محمدجواد توکلی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۳ پیاپی سال ۱۳۹۹  اقتصاد خرد، هدف مصرف‌کننده، اقتصاد اسلامی، اقتصاد متعارف، لذت، لذت‌گرایی
101  بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی  محمدرسول آهنگران  فرشته ملاکریمی  پژوهش‌های پولی- بانکی شماره ۱۳ سال ۱۳۹۱  نظارت شرعی، اصل صحت، بدگمانی، صحت‌ و فساد، معاملات بانکی
102 تاثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل‌گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی  حسن‌آقا نظری    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۴ پیاپی سال ۱۳۸۹  اقتصاد اسلامی، بخش اعتباری- قراردادی، بخش واقعی، هماهنگی، خاستگاه، تاثیرگذاری، تاثیرپذیری
103 ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور  محمود عیسوی    دوفصلنامه معرفت اقتصادی شماره ۱ سال ۱۳۸۹  نظام مالی، بازارهای مالی، نهادهای مالی، ساخت مالی، تنظیمات و مقررات مالی، بانکداری و مالیه اسلامی
104 سازوکارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی (تحلیل تطبیقی هزینه‌های اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسلام)  محمد جواد شریف‌زاده    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۴ سال ۱۳۹۰  اقتصاد اسلامی، حقوق و اقتصاد، سازوکارهای اعمال قرارداد، هزینه‌های مبادله، اقتصاد صدر اسلام
105 نقش مفاهیم ارزش‌محور در سامان‌دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه‌داری و اسلامی»  احمدعلی یوسفی  مجتبی غفاری  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۶  نظام اقتصادی، مفاهی ارزش‌محور، ساختار اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد سرمایه‌داری
106 نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی  سیدمحمد سیدحسینی  تقی ابراهیمی‌سالاری  فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی شماره ۲۶ سال ۱۳۹۴  توسعه، وقف، وقف پول، سرمایه‌گذاری، توسعه، فقر، تامی مالی
107 بررسی فقهی- حقوقی روش قیمت‌گذاری در قراردادهای بلندمدت فروش نفت در بازارهای بین‌المللی  سید امیر حسین اعتصامی  سید نصر‌الله ابراهیمی  فصلنامه پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی شماره ۵ سال ۱۴۰۰  قرارداد فروش نفت، قیمت‌گذاری فرمولی، تعهد به بیع، صلح کالی به کالی
108 بررسی مشروعیت کسب درآمد از پذیرش ریسک؛ با تاکید بر آرای شهید صدر  مهدی محمدی  محمد الهی  فصلنامه پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی شماره ۷ سال ۱۴۰۰  پذیرش ریسک، درآمد مشروع، مالکیت، شهید صدر
109 الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری  علی‌اصغر هاشم‌پور  سید محمدکاظم رجایی  فصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۵ سال ۱۴۰۰  عدالت، توازن اقتصادی، الگو، توضیع درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی، سطح زندگی، خیریه، بازار
110 بررسی تجربی اندیشه‌های جان رالز و محمد باقر صدر درباره عدالت اقتصادی ( رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)  محمد جواد نوراحمدی  امیر خادم علیزاده، سیروس امیدوار، سیداحسان خاندوزی، زینب حاجی جعفری  دوفصلنامه جستارها اقتصادی ایران شماره ۳۵ سال ۱۴۰۰  عدالت اقتصادی ، اقتصاد آزمایشگاهی، محمد باقر صدر، جان رالز، مدل اوجیت، نفع شخصی
111 نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)  سید حسین میرمعزی    دوفصلنامه جستارها اقتصادی ایران شماره ۳۵ سال ۱۴۰۰  نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام، فلسفه نظام اقتصادی، چیستی نظام اقتصادی، هستی نظام اقتصادی اسلام، امکان استنباط نظام اقتصادی اسلام
112 ارزیابی و تحلیل الگوی اقتصادی خانواده‌ها با رویکرد اسلامی (نتایج یک پیمایش در سطح شهر تهران)  سیده اشرف موسوی لقمان  علیرضا معینی، عطالله رفیعی آتانی و میرسامان پیشوایی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۴ سال ۱۴۰۰  اقتصاد خانواده، پیمایش، خوشه‌بندی فازی، خانواده ذومراتب، عقلانیت فازی
113 الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی  یونس عباسی  بابک جمشیدی نوید، مهرداد قنبری و فرشید نمامیان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۴ سال ۱۴۰۰  ابعاد حاکمیت شرکتی، اقتصاد اسلامی، حاکمیت شرکتی اسلامی، فراترکیب
114 عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن  فتح‌اله تاری  مجید حبیبیان نقیبی، محمود عیسوی، ابولفضل پاسبانی صومعه و امین زاهدمهر  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۳ سال ۱۴۰۰  بازار اجاره مسکن، عدالت قراردادی، اقتصاد اسلامی، قدرت چانه‌زنی
115 آینده نظام‌سازی زکات در هندسه تامین مالی دولت اسلامی در ایران در آیینه قه شیعه  عبدالمحمد کاشیان    دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ سال ۱۴۰۰  زکات، مالیات، فقه، خمس، نظریه یکسانی
116 بهره‌گیری از رویکرد پویایی سیستمی به منظور تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی  حسین رضائی    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ سال ۱۴۰۰  عدالت اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی، پویایی سیستمی
117 چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریه‌های اقتصاد اسلامی  محمد جواد توکلی    دوفصلنامه معرف اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ سال ۱۴۰۰  اقتصاد اسلامی، ارزش‌ها، نظریات اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد اثباتی، مکتب اقتصادی اسلام
 118 طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فقه امامیه محمد مهدی دژدار عادل آذر   فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱  لیزینگ، تجهیز منابع، تخصیص منابع، اجتهاد چند مرحله‌ای، استنتاج فازی
 119 تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسأله «ارزش پول»؛ رهیافت‌هایی برای اقتصاد اسلامی  محمدحسین بهمن پور خالصی  محمد جواد شریف‌زاده  فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۱  ماهیت پول، ارزش پول، متفکرین مدرسی، اقتصاد اسلامی
 120  امکان‌سنجی فقهی الزام قانونی به پرداخت خمس ارباح مکاسب توسط حاکمیت اسلامی  مهدی سرمست شوشتری    فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۱  خمس، الزام به پرداخت، ضمانت اجرا، فقه حکومتی، قواعد الزام‌آور، مالیات
 121  آسیب‌شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT  سید رضا حسینی  مصطفی کاظمی نجف آبادی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۷ پیاپی بهار ۱۴۰۱  آسیب‌شناسی، نهادهای خیریه، راهبرد‌های ارتقابخش خیریه
 122  بررسی امکان‎ تکوّن دانش اقتصاد در پارادایم اسلامی  محمود دهقانی    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۷ پیاپی بهار ۱۴۰۱  علم اقتصاد اسلامی، پارادایم اسلامی، دانش اقتصاد
 123  کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف  علیرضا لشکری    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۶ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  کارایی، عدالت، اصول مالیاتی، عدالت مالیاتی، توازن، نظام مالیاتی اسلام
 124  مدل اسلامی اخلاق تولید محمد جداری عالی     فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  اخلاق تولید، تولید، مبانی، اصول و قواعد اخلاقی تولید
 125  استخراج روش‌شناسی شناخت پدیده‌ها با حل مسئله کارگزار و ساختار در اقتصاد اسلامی  محمد مهدی کاظمی  خدیجه نصراللهی، احمد گوگردچیان و محمد واعظ برزانی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۰   فردگرایی روش شناختی، جمع‌گرایی روش‌شناختی، مسئله کارگزار، روش شناسی اقتصاد اسلامی، نهاد گرایی
 126  تبیین چارچوب مفهومی مشروعیت تسهیم ریسک در قراردادهای مالی  علی مصطفوی ثانی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۶ پیاپی تابستان ۱۴۰۱  تسهیم ریسک، چارچوب مفهومی، مالی اسلامی، قراردادهای مالی
 127  مبانی نهادی حکمرانی عادلانۀ مالیاتی؛ رویکردی اسلامی  محمد جواد رضایی  مهدی موحدی بکنظر  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  مالیه عمومی، عدالت مالیاتی، حکمرانی مالیاتی، اقتصاد اسلامی
 128  بررسی رویکردهای مختلف به قاعده‌ی نفی‌سبیل و دلالت‌های آن در موضوع پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده  مهدی سلامی   علی باقری و محمد سعید شادکار  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  تحریم اقتصادی، نفی سبیل، شبکه بانکی، پیام‌رسان مالی، دفتر کل توزیع شده
 129  بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن  مهدی معتمدی سید مرتضی خاتمی سبزواری   دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  پول، اسکناس، سند بدهی، سند تعهد
 130  بررسی نقش و اثرات نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی  حمیدرضا مقصودی حسین بهرامی و همکاران   دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  حکمرانی اقتصادی، نظریه طراحی بازار، طراحی بازار اسلامی
 131  بررسی فقهی رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی  اصغر متین پور علی سائلی   دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  زکات، مالیات، دولت اسلامی
 132  چگونگي ورود ارزش‌ها در نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي  محمد جواد توکلی    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی تابستان ۱۴۰۰  اقتصاد اسلامی، ارزش‌ها، نظریات اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی اسلام
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
برای ارسال نظر وارد سایت شوید