معرفی دوره های آموزشی انجمن مالی اسلامی ایران

 

انجمن مالی اسلامی ایران معرفی دوره و ویژگی ها+ ثبت نام
انجمن مالی اسلامی ایران اساتید دوره
انجمن مالی اسلامی ایران فارغ التحصیلان
انجمن مالی اسلامی ایران دوره های DBA
انجمن مالی اسلامی ایران دوره های MBA
انجمن مالی اسلامی ایران دوره های مدیریت سبد اوراق بهادار