مقالات بیمه
یکشنبه, 27 -2666 05:15 1603
Gallery Image 1

 

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

 

ردیفعنوان مقالهنویسنده اولسایر نویسندگاننشریهکلمات کلیدی
1 طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری  محمدمهدی عسکری  مهدی صادقی شاهدانی و سجاد سیفلو  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶  اوراق بهادار بیمه‌ای، ریسک، نفت، ریسک های نفتی، مدیریت ریسک، اوراق ریسک های نفتی
2  اعتبار سنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه (با بررسی فقهی)  سیامک جعفرزاده  جواد فرازمهر  فصلنامه پژوهشنامه بیمه سال ۳۵ شماره ۲ سال ۱۳۹۹  بیمه وسائل نقلیه، فقهی، قوائد فقهی،مرور زمان،بیمه، مهلت های قانونی، تعطیل حق، دعاوی مالی
3 بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناسی)  محمدمهدی عسگری  مهدی صادقی شاهدانی، سید علی حسینی و سجاد سیفلو  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  بیمه، اوراق بهادار،اوراق بهادار بیمه ای، اوراق بهادار سازی بیمه،بررسی فقهی
4 تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه‌های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای اطراف کرمان)  محمدرضا سیدنورانی  فتح‌الله تاری، غدیر مهدمی و حسین رشیدی‌نژاد  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۶ سال ۱۳۹۰  بیمه، تکافل، بیمه اسلامی، بیمه خرد، تکافل خرد، کفالت همگانی
5  کاربرد نماد طلا در سرمایه‌گذاری بیمه زندگی بدون ربا  مانی موتمنی  هدی زبیری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۶ سال ۱۳۹۸  بیمه عمر، سرمایه‌گذاری، طلا، بیمه زندگی،تورم،ابزار مالی بدون ربا
6 معرفی روش‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های مالی و امکان‌سنجی فقهی کاربرد‌های آن‌ها  رضا تهرانی  مجتبی تقی‌پور  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱ سال ۱۳۸۷  بیمه، سرمایه‌گذاری، قرارداد بیمه صندوق مجزا، قرارداد بیمه ی شخصی متغیر، مستمری مبتنی بر شاخص،مستمری متغیر، حساب مجزا، بیمه ی مرتبط با سهام،بیمه ی مبتنی بر واحد های سرمایه گذاری
7 اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت  سیدعباس موسویان  غدیر مهدوی و سید محمدجواد میرطاهر  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی پیاپی شماره ۸ سال ۱۳۹۴  بیمه اتکایی، ریسک، صنعت نفت، اوراق مالی اسلامی، انتقال ریسک، اوراق بهادار سازی، ظرفیت سرمایه ای
8 تحلیل مقایسه‌ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه راه‌کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران  محمدمهدی عسکری  محمد عطیم‌زاده آرانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶ پیاپی سال ۱۳۹۳  بیمه اتکایی،بیمه متعارف، تکافل، تکافل اتکایی
9 تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت  ابوالقاسم توحیدی‌نیا  سارا قنبری ممان  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷  بیمه تعاونی، بیمه اسلامی، بیمه تکافلی، بیمه خرد، بیمه متعارف، تحلیل اقتصادی و اسلامی
10 بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی  سجاد سیفلو    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۸۸  بیمه حوادث، اوراق بلایای طبیعی،بیمه (بیمه اتکایی)، بررسی فقهی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS)، بازار سرمایه
11  صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز  حسن قالیباف‌اصل  سیدعباس موسویان، علیرضا دقیقی‌اصلی و حسین حسنقلی‌پور  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۴ سال ۱۳۹۰  بیمه حوادث، صکوک وکالت، پوشش ریسک، اوراق بهادار بیمه ای، تبدیل به اوراق بهادار کردن ریسک بیمه، حوادث فاجعه امیز، صکوک،انتقال ریسک
12 مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو)  محمدمهدی عسگری  مهدی صادقی شاهدانی، سیدعلی حسینی و سجاد سیفلو  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۵  بیمه حوادث، فقهی، اوراق حوادث فاجعه امیز، بررسی فقهی، تحلیل سناریو
13 بیمه دیه در حقوق ایران و فقه امامیه  مصطفی مصطفوی  محمدامین کیخافرزانه و امین حسنوند  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۰۹ پیاپی سال ۱۳۹۲  بیمه دیه، دیه، بیمه مسئولیت مدنی، ماهیت بیمه ی اشخاص، ماهیت بیمه ی مسئولیت
14 بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه‌های نفت و گاز  مهدی صادقی شاهدانی  محمدمهدی عسکری، مقصود ایمانی و امیر ملکی نژاد  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۶ سال ۱۳۹۶  بیمه صنعتی، صتعت نفت و گاز، انفال، میادین و چاه های نفت و گاز، معادن ظاهری، معادن باطنی، بیمه ی چاه های نفت و گاز
15 امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان  عبدالناصر همتی  غدیر مهدوی کلیشمی و حمید یاری  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۲ سال ۱۳۹۳  بیمه عمر، سهام، بیمه عمر متصل به سهام، امکان سنجی به روش تلوس، فرایند تحلیل سلسه مراتبی
16 بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن  محمد‌علی رستگار  زهرا منشوری  فصلنامه پژوهشنامه بیمه سال ۳۵ شماره ۳ سال ۱۳۹۹  بیمه عمر، صکوک، اوراق مرگ و میر، قیمت گذاری، روش لی کارتر، شبیه سازی مونت کارلو
17  تحلیل فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن  محمد امین‌فرد  حکیمه زردرنگ کشکی  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۲  بیمه عمر، قرارداد،عقود معین، عقد مستقل
18 صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی  حسین‌علی سعدی  رضا میرزاخانی  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۲  بیمه عمر، عقود اسلامی، بیمه،فقه، توفیقی نبودن، غرر
19  بررسی مفهوم، ماهیت و رابط انعقاد بیمه مضاعف  محسن صفری  مهدی صفریان  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۴ پیاپی سال ۱۳۹۵  بیمه مضاعف، اصل جبران کامل خسارت،ریسک، بیمه گر، بیمه گذار
20 بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکار‌های عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)  اصغر آقا مهدوی  حمیدرضا اسمعیلی گیوی و مجتبی کاوند  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۲ سال ۱۳۸۸  تکافل، مضاربه، بیمه اسلامی، بیمه، قرض، هبه، وکالت
21 بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه بهمن  فیروزه حاجی علی اکبری  الهام زبان‌دان و فریماه جعفرلی  فصلنامه پژوهشنامه بیمه سال ۳۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۹  تکافل، بیمه اسلامی، بیمه رایج، بیمه تکافل
22  بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمه تکافل  عباس جلیلی  حجت‌الله عبدالملکی و حسن معظمی  پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۶ پیاپی سال ۱۳۹۶  تکافل، بیمه اسلامی،بیمه ی تکافل،مازاد بیمه ی تکافل،حقوق مدنی
23 تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی  سیدرضا حسینی  مصطفی کاظمی نجف‌آبادی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۱ سال ۱۳۹۸  تکافل، بیمه اسلامی، تکافل اجتماعی، انفاق،عرضه خدمات تکافلی، تقاضای خدمات تکافلی
24  تحلیل مقایسه‌ای الگوهای تکافل و آسیب‌شناسی آن‌ها از منظر ذی نفعان  محمد مهدی عسگری  مهدی محمدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۹۲  تکافل، بیمه اسلامی،جعاله، ودیعه، اسیب شناسی، ذی نفعان
25 مدیریت عقدهای مشارکتی بانک‌ها بر اساس الگوی تکافل اصناف  سیدامیرحسین اعتصامی  محمدجواد شریف‌زاده  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۰ سال ۱۳۹۲  تکافل، بیمه اسلامی، عقود مشارکتی، بانک، عقدهای مشارکتی، تکافل صنوف، مدیریت ریسک، بانکداری بدون ربا
26 مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل براساس فقه امامیه  مهدی محمدی  حسینعلی سعدی و محمدمهدی عسکری  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۴  تکافل، بیمه اسلامی، وکالت، فقه امامیه، هبه معوض
27  نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه  علیرضا پوراسماعیلی  عباس برزوئی  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۳۳ پیاپی سال ۱۳۹۸  تکافل، بیمه اسلامی، ودیعه، بیمه، ربا، مضاربه، وکالت
28 بررسی صحت و مشروعیت ضمانت سپرده از طریق تطابق آن با بیمه‌های معمولی  یعقوب فاطمی زردان    فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی شماره ۲۹ سال ۱۳۹۸  ضمانت سپرده، بیمه، مشروعیت
29 طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه (اینشورتک) با روش مدلسازی ساختاری-تفسیری  علی پارسا منش  هرمز مهرانی، شادان وهاب‌زاده منشی، نرگس حسن‌مرادی  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۴۳ سال ۱۴۰۰  اینشورتک، پذیرش فناوری، استارت‌آپ، حمایت
 30 تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن  دیبا جعفری منصور امینی  فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱  انتخاب معکوس، بیمه، عدم تقارن اطلاعات، غرر، مخاطره اخلاقی 
 31 تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM  سید سعید ملک الساداتی ناهید چشمه قصابانی و عباس خندان  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۷ پیاپی بهار ۱۴۰۱   بیمه بیکاری، کژگزینی، ریسک بیکاری
 32  تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM  محمد مهدی عسکری  سعید صحت و همکاران  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  بیمه متعارف، الگوی تکافل، فرایند بیمه‌گری، بیمه اسلامی
 33  تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM  کاظم امجدی  یدالله رجایی و همکاران  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  بیمه تکافل، مدلسازی ساختاری- تفسیری، شرکت‌های بیمه‌ای
 34  تحليل ساختار فقهي هزينه‌ها و درآمدهاي تکافل اجتماعي  مصطفی کاظمی نجف آبادی  سیدرضا حسینی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۵ پیاپی زمستان ۱۴۰۰  تکافل، تکافل اجتماعی، فقه اسلامی، هزینه‌ها، درآمدها
           
           
برای ارسال نظر وارد سایت شوید