گواهینامه‌ها

استعلام گواهینامه

جهت استعلام گواهینامه، کد ملی شخص موردنظر را در فرم زیر وارد نمایید:

 
 
 
 
 

 

 

جدول فارغ‌التحصیلان

(به ترتیب حروف الفبا)

نام و نام خانوادگیدورهگواهینامه‌های دریافتی
مهری  ابراهیمی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

هادی احمدیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محمدرضا اسحاقی دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

حامد  افسرطلا دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار

مجتبی افشاری دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار

مهدی امیدی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

بهرام انبیایی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

اصول بازار سرمایه
حجت ایاصوفی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محسن ایلچی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سعید آخوندی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

حسین آدینه

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مهدی آقا لطفی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

-
غفور بابایی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

حسن بان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مروه بخشایشی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

-
شهاب خدا بخشیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

بهناز بدائی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

-
ندا  بشیری

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مبینا بنی اسدی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

اسماعیل بیات

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
حسن ترکاشوند

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
امین تفضلی مقدم

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
یوسف  تلافی داریانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مصطفی توحیدی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

اصول بازار سرمایه
علیرضا  توکلی کاشی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مهسا توکلی کوشا

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

رسول جاویدی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
سید جلال حسینی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

اصول بازار سرمایه
سعید جمالی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سعید حاج حیدری

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
منصوره حاجی هاشمی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

امین حبیب زاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سبحان حسین آبادی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
زهرا حسینی مکارم

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سمانه حق شناس

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سحر حکم آبادی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

احسان خاتونی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

فاطمه  خالقی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

فاطمه  خان احمدی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

هابیل خاوری

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
سعید خدایی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
امین خرمگاه

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مرضیه خزایی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
علی خسروی بالدی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
سمیرا خشنود

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

میلاد خوش زبان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

همایون دارابی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
مجید داعی زاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

سیرانوش دانشوری

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
اسماء دزفولی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
محمد دشتی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مهدی دلبری

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سید حمید رضا رحیم اف

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محمد رضانژاد

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
محمد روح نواز

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

تینا زندی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مصطفی زه تابیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

علی  سبحانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سجاد سراوند

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
حسام سرفرازیان

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
یاسین سلیمانیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

امین شایان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

علیرضا  شایان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مجید ششمانی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
محمد شهسوارزاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محمد صیدی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
فاطمه  طالبی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

عطا الله طالعی زاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

نیلوفر  طهماسبی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محمد امین عابدینی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
پوریا عاشوری

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
سید حمید علما

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
سارا  فاروقی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

محمدجواد فرهانیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

عماد  فلامرزی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

حسین فهیمی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

حسنعلی قربانی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
حمید قهاری

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
مریم  کاشانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

حسین کچوئیان

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

پرندوش کرمانشاهی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
قاسم کریمی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
بهناز کوهکن

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
میثم کیانی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
سعید محمدی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
عرفان محمدی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مریم  محمودی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مهدی مرندی

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
زینب  مصطفایی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
محسن مطلبی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مهدی ملک خواه

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
شیرین  منوچهریان

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
ساناز مهاجری

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

سولماز مهاجری

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

روح الله موسوی زاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

عبدالعزیز میرانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

سیده گلناز میرسلیمانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

محمد صادق نظری

دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه
علی نقوی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

وحید نکویی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

مرضیه  نوروزی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
سودابه هدایت زاده

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

محمد  هرمزی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

جواد  وکیلی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

علی یزدانی

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

دوره مدیریت سبد اوراق بهادار

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار

امیر یوسفی مقدم

دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

اصول بازار سرمایه

تحلیل‌گری بازار سرمایه

مدیریت سبد اوراق بهادار