دوره های DBA بازار سرمایه اسلامی
چهارشنبه, 08 مرداد 1399 08:42 8230

 

دوره های DBAبازارسرمایه اسلامی

 

انجمن مالی اسلامی ایران نخستین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران سومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران چهارمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران ششمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

 

 

 

 
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید