کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 21:33 حسابداری حسابرسی مالی اسلامی استاندارد پژوهشی 3357

شرح وظایف:

1-    همکاری در وضع اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی اسلامی با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران 

2-    ایجاد ارتباط با نهادهای فعال در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی از طریق عقد تفاهم نامه

3-    بررسی انواع مختلف سیستم های حسابداری و حسابرسی کاربردی در نظام مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی بر اساس اصول حسابداری و حسابرسی اسلامی

4-    ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

برنامه های آتی:

برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در خصوص:

1-    مشارکت فعال در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی که توسط سازمان حسابرسی وضع گردیده یا در حال وضع است.

2-    پیشنهاد وضع استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید مورد نیاز در بازار مالی کشور

3-    انتقال نقطه نظرات فعالین بازار مالی کشور در خصوص بکارگیری استانداردهای حسابداری و حسابرسی به سازمان حسابرسی کشور

4-    همکاری و تبادل نظر با مجامع حسابداری و حسابرسی اسلامی درسطح منطقه و دنیا

5-    تعریف طرح های پژوهشی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تحقیق در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

6-    پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب تخصصی در زمینه حسابداری و حسابرسی اسلامی

7-    برگزاری نشست های تخصصی مربوط به حسابداری و حسابرسی اسلامی

8-    تعامل با انجمن ها و جوامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی کشور جهت معرفی و تقویت دیدگاه های اسلامی در وضع ضوابط حرفه ای و بکارگیری آنها

9-    پاسخ به سوالات فعالان حرفه ای حسابداری و حسابرسی در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی

10-    سایر اقدامات و برنامه هایی که به تصویب کمیته خواهد رسید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید