پژوهش هایی در حوزه مالی اسلامی
پنج شنبه, 29 شهریور 1397 15:01 3302

ردیف

عنوان

پدید آورنده

1

صندوق های وقفی در جهان و درس های آن برای جمهوری اسلامی ایران

دکتر عبده تبریزی

2

موسسه مالی زکات و نقش آن در تامین مالی نیازهای جامعه اسلامی

دکتر علی صالح آبادی

3

ضرورت ایجاد بورس بین المللی نفت در جمهوری اسلامی ایران

دکتر علی صالح آبادی

4

تحلیلی پیرامون سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوری اسلامی ایران

دکتر علی صالح آبادی

5

بررسی فقهی اقتصادی امکان ایجاد سپرده های بانکی با نرخ سود ثابت در نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست تخصصی(گروهی از صاحب نظران)

6

بررسی ماهیت واسطه های مالی با تاکید بر نظام بانکی

نشست تخصصی(گروهی از صاحب نظران)

7

Islamic Finance References

ماخذ شناسی در حوزه نظام مالی اسلامی

مترجم: محمد آرام

 

8

اصول و مبانی مالی اسلامی و چشم انداز آتی آن

مترجم: مهدی نجفی

9

بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اهل تسنن

 

سالامون(ترجمه دکتر صالح آبادی و دکتر صفرنواده)

10

مباحث توسعه ای و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

مترجم: مهدی نجفی

11

اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلام

مهدی نجفی

12

اوراق مشتقه از دیدگاه نظام مالی اسلامی

مترجم: مصطفی جوادی و صابر شکری

13

نگاهی به بانکداری اسلامی و ضرورت به کار گیری اوراق مشتقه

دکتر فرهاد ریاضت

14

نظریه های رفتار ریسک در تصمیم گیری

مترجم: روح الله طالبی آرانی

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید