کمیته آموزش
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 20:29 کمیته آموزش علمی MBA نشست اسلامی 3822

شرح وظایف:

1-    ارائه خدمات آموزشی به منظورترویج و ارتقاء دانش مالی اسلامی

2-    برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اساتید داخلی و خارجی مالی اسلامی و ارائه گواهینامه.

3-    برگزاری نشست های تخصصی با حضور فعالان و کارشناسان مالی اسلامی

4-    برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی داخلی و بین المللی

برنامه های آتی:

برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در خصوص:

1-    نشست های تخصصی ماهانه با حضور فعالان و کارشناسان مالی اسلامی با تاکید بر موضوعات تعیین شده

2-    همکاری مشاوره ای و اجرایی با برگزارکنندگان دوره های آموزشی مالی جهت تقویت آموزش های مالی اسلامی

3-    برگزاری دوره های Mini MBA و MBA  مالی اسلامی یا همکاری با نهادهای برگزار کننده این دوره ها

4-    طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مالی اسلامی یا همکاری با سایر نهادهای برگزار کننده

5-    برگزاری حداقل یک همایش مالی اسلامی در طی سال با تاکید بر موضوعات محوری

6-    طراحی و راه اندازی بخش FAQ در سایت انجمن

7-    طراحی و پیشنهاد متون مالی اسلامی برای استفاده در انجمن و سایر نهادهای آموزشی مالی

8-    پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب تخصصی مالی اسلامی به مؤلفین، مترجمین و نهادهای آموزشی

9-    برگزای دوره های آموزشی اختصاصی در زمینه مالی اسلامی به درخواست نهادهای مالی و سایر سازمان ها

10-    سایر اقدامات و برنامه هایی که به تصویب کمیته خواهد رسید.

Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید