هیئت مؤسس انجمن

دکتر علی صالح‌آبادی دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
دکتر علی صالح‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(1401-1402)
رئیس هیات مدیره کانون نهاد سرمایه گذاری ایران
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1400-1401)
مدیرعامل - بانک توسعه صادرات (1393-1400)
رئیس سازمان - سازمان بورس و اوراق بهادار (1385-1393)
دبیرکل - بورس اوراق بهادار تهران (1384-1385)
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری - دانشگاه مفید قم
کارشناسی ارشد - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی - حوزه علمیه قم
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیرگروه مالی - دانشگاه امام صادق(90 به بعد)
مدیرگروه اقتصاد - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(83 تا 85)
رئیس پژوهشکده - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(77 تا 83)
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت موسس
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیئت موسس
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری - حوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد اقتصاد
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی
رئیس دانشکده الهیات - دانشگاه امام صادق علیه السلام
دکتر سید علی حسینی دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
دکتر سید علی حسینی عضو هیئت مدیره انجمن(خزانه دار)
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشکده مدیریت تهران
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی حسابداری - دانشگاه صنعت نفت
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت علمی - دانشگاه الزهرا
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران(1400-1401)
مدیر عامل - بورس انرژی ایران(1392-1400)
عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار(1385 تا 1392)
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیئت مدیره انجمن
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی عضو هیئت مدیره انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد تهران مرکز
کارشناسی مدیریت دولتی - دانشگاه علوم تحقیقات
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
استاد و عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون دانشجویی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
معاون پژوهشی دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره - انجمن مهندسی مالی ایران
معاون برنامه ریزی - دانشگاه آزاد اسلامی
مرحوم دکتر احمد احمد پور مرحوم دکتر احمد احمد پور عضو هیئت موسس انجمن
مرحوم دکتر احمد احمد پور عضو هیئت موسس انجمن
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی - مازندران
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
ریاست دانشگاه - دانشگاه مازندران(89 تا 93)
عضو هیئت علمی - دانشگاه مازندران
عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
حجت الاسلام دکتر حسن آقا نظری حجت الاسلام دکتر حسن آقا نظری عضو هیئت موسس
حجت الاسلام دکتر حسن آقا نظری عضو هیئت موسس
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مبانی حقوق اسلامی حوزه علمیه قم
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
مدیر،عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشکده - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
استاد و محقق - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
دکتر علی سعیدی دکتر علی سعیدی عضو هیئت موسس
دکتر علی سعیدی عضو هیئت موسس
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری مدیریت مالی - دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
نائب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهاد های مالی - سازمان بورس و اوراق بهادار( از 92)
عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی - سازمان بورس و اوراق بهادار(89 تا 92)
مدیر پژوهش و مطالعات اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار(85 تا 89)
دکتر علی ثقفی دکتر علی ثقفی عضو هیئت موسس
دکتر علی ثقفی عضو هیئت موسس
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دکتری حسابداری - دانشگاه میزوری
کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه ایندیانا
کارشناسی حسابداری - موسسه عالی حسابداری
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
عضو هیئت علمی - دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس انجمن حسابداری ایران(85 تا 93)
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(84 تا 85)
سعید مستشار دکتر سعید مستشار عضو هیئت موسس
سعید مستشار عضو هیئت موسس
سوابق تحصیلی(به ترتیب از آخرین مدرک تحصیلی)
دانشجوی دکتری مدیریت مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی - دانشگاه امام صادق
سوابق کاری(به ترتیب از آخرین محل کار)
معاون اداری و مالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1400-1401)
مدیر عامل - بانک مشترک ایران و ونزوئلا
مدیر عامل - هلدینگ بانک توسعه صادرات
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار
مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس