پرداخت حق عضویت و حمایت از انجمن
جمعه, 10 تیر 776 02:02 7560

با توجه به اقدام انجمن برای فعال کردن درگاه پرداخت الکترونیکی در سایت، اعضای محترم و سایر مخاطبان انجمن مالی اسلامی ایران تا زمان فعال شدن این بخش می بایست جهت پرداخت حق عضویت و یا هرگونه حمایت مالی از انجمن مالی اسلامی ایران، مبالغ مورد نظر خود را به شماره حساب 10.6202611.1 و شماره شبا IR 320700001000226202611001 و شماره کارت 5041721112076360  نزد بانک رسالت به نام انجمن مالی اسلامی ایران واریز نموده و عکس فیش واریزی را به ایمیل انجمن به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
حق عضویت اعضا:
اعضای پیوسته: 5,000,000 ریال اعضای وابسته : 3,000,000 ریال اعضای دانشجویی: 1,000,000 ریال

اعضای حقوقی  : 120,000,000 ریال

برای آگاهی از انواع عضویت به بخش راهنمای انواع عضویت در سایت انجمن مراجعه بفرمایید.

#اشتراکمجموعهقیمت
1 پرداخت حق عضویت اعضای پیوسته انجمن مالی اسلامی ایران 5,000,000 ریال
2 پرداخت حق عضویت اعضای وابسته انجمن مالی اسلامی ایران 3,000,000 ریال
3 پرداخت حق عضویت اعضای دانشجویی انجمن مالی اسلامی ایران 1,000,000 ریال
4 پرداخت حق عضویت اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران 120,000,000 ریال
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید