صفحه اختصاصی دروس فقهی مالی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
یکشنبه, 24 مهر 1401 08:38 1414

درس خارج فقه بازار‌های مالی

انجمن مالی اسلامی ایران درس خارج بورس و بازارهای مالی استاد غلامرضا مصباحی مقدم
انجمن مالی اسلامی ایران درس خارج ماهیت سهام استاد حسن آقانظری شاهرودی
انجمن مالی اسلامی ایران درس خارج فقه پول و بانک استاد سید محمدتقی علوی
انجمن مالی اسلامی ایران درس خارج ربای قرضی و معاملی استاد جواد عبادی
انجمن مالی اسلامی ایران درس فقه تخصصی اقتصاد دولت استاد مجید رضایی
انجمن مالی اسلامی ایران درس فقه تخصصی آشنایی با علم اقتصاد استاد احمدرضا صفا
انجمن مالی اسلامی ایران درس مبانی فقهی اقتصاد دولت استاد عطالله رفیعی آتانی
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید