مقالات بازار سرمایه
دوشنبه, 29 -2666 04:05 2069
Gallery Image 1

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

 

ردیفعنوان مقالهنویسنده اولسایر نویسندگاننشریهکلمات کلیدی
1 گواهی مشارکت و مبادله  محمد جواد صدیقی  علیرضا جعفری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱ سال ۱۳۷۹  ابزار مالی اسلامی، گواهی مشارکت، گواهی مبادله، اوراق بهادار
2  گواهی استصناع (سفارش ساخت)  محمد انس‌زرقا    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره  ۱ سال ۱۳۷۹  ابزار مالی اسلامی، گواهی استصناع، صکوک استصناع، ابزار مالی اسلامی
3 بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه  مجید رضایی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ سال ۱۳۸۲  ابزار مالی اسلامی، بررسی فقهی، ابزارهای مالی اسلامی، ابزار مالی مشتقه، ریسک، پوشش ریسک
4 فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه‌های فقهی  عبیدالله عصمت پاشا  علی صالح‌آبادی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۹ سال ۱۳۸۲  ابزار مالی اسلامی، ابزار مالی مشتقه، بازار آتی، بازار ثانویه، قرارداد آتی خاص، قرارداد آتی یکسان، حق اختیار معامله، وجه التزام، دارایی اساسی پشتوانه قرارداد، حق شرط
5  انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن  سید کاظم صدر    نامه اقتصادی شماره ۱ سال ۱۳۸۴  ابزار مالی اسلامی، بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، اطلاعات نامتقارن، بانک کشاورزی، اعتبارات کشاورزی
6 بررسی فقهی ابزارهای مشتقه  غلامعلی معصومی‌نیا    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۶ سال ۱۳۸۵  ابزار مالی اسلامی، بازارهای مالی، ابزارهای مشتقه، قرارداد آتی خاص، قرارداد آتی یکسان، حق اختیار معامله، معاوضه، بیع کالی به کالی، بازار اولی، بازار ثانوی
7 بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام (Short Selling) با عقدهای اسلامی  محمد طالبی  سیدعباس موسویان و حامد سلطانی‌نژاد  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ سال ۱۳۸۶  ابزار مالی اسلامی، استقراض، فروش استقراضی، قرض، اجاره، بیع العربون، بیع نقد، بیع سلف
8 وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله  جواد حسین‌زاده  عبدالحسین شیروی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ سال ۱۳۸۶  ابزار مالی اسلامی، بررسی فقهی، ابزار مشتقه، اختیار معامله، قرارداد آتی
9 قرارداد آتی و چالش‌های فقهی آن  سید محمد حسینی    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۸۸  ابزار مالی اسلامی، مشتقات، قرارداد آتی، مدیریت ریسک، بیع موجل به موجل، بیع سلف
10 قراردادهای آتی‌ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی  احمد شعبانی  احمد بهاروندی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۸۹  ابزار مالی اسلامی، ارز، معاملات آتی‌ها، معاملات اختیارات، پوشش ریسک، عقد صلح
11  تاثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه‌گذاری  علی حسن‌زاده  اعظم احمدیان  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۱  ابزار مالی اسلامی، صکوک، سرمایه‌گذاری، داده‌های تابلویی، خودرگرسیون برداری
12 کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی (صکوک) در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت و گاز  سید عباس موسویان  جواد حدادی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۱  ابزار مالی اسلامی، بخش بالادستی نفت، تامین مالی پروژه‌محور، ابزارهای مالی اسلامی، صکوک، EPCF
13 بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تامین مالی بودجه دولت  علیرضا پورفرج  ایوب خزایی  دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۳ سال ۱۳۹۳  ابزار مالی اسلامی، تامین مالی، کسری بودجه، ابزارهای مالی
14 طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی  سید محمدجواد میرطاهر  محمد صفایی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶ پیاپی سال ۱۳۹۳  ابزار مالی اسلامی، خرید اعتباری، سهام، مشارکت مدنی، مرابحه، طراحی مدل فقهی
15 چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص  مهران محمدی  رضا نجارزاده، سیدعباس موسویان و علی صالح‌آبادی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۵  ابزار مالی اسلامی، اوراق مشتقه، آتی شاخص، اختیار معامله شاخص، آتی سبد سهام، اختیار معامله سبد سهام
16 گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق  رضا میرزاخانی  سید عباس موسویان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  ابزار مالی اسلامی، صنعت برق، تامین مالی، تامین مالی اسلامی، ابزار مالی اسلامی، گواهی ظرفیت
17 اثرات انواع بدهی‌های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی  یونس سلمانی  کاظم یاوری، حسین اصغرپور و بهرام سحابی  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۴۲ سال ۱۳۹۷  ابزار مالی اسلامی، بدهی دولت، بازار سرمایه، نظام بانکی، نهادهای غیرسپرده‌پذیر، SAVR
18 بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران  وهاب قلیچ    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۲ سال ۱۳۹۷  ابزار مالی اسلامی، تامین مالی، اوراق وکالت، اجاره، مرابحه، دولت
19  بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران  میثم بیات  محمد طالبی و حامد قدوسی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال ۱۳۹۷  ابزار مالی اسلامی، نوآوری‌های مالی، اشاعه و پذیرش نوآوری، رویکرد طراحی بومی، رویکرد تطابق با شریعت
20 برنامه مرابحه کالایی؛ ابزاری نو برای مدیریت نقدینگی  رضا اکبریان  همایون شیرازی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۳ سال ۱۳۹۸  ابزار مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی، بازار بین‌بانکی، برنامه مرابحه کالایی
21 بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چند مرحله‌ای  سیدعباس موسویان  داود ماهی‌کار و رضا غلامی جمکرانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹  ابزار مالی اسلامی، ابزار مالی، گواهی سپرده کالایی، اجتهاد چند مرحله‌ای، ضوابط عام، ضوابط خاص
22  طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه  مهدی حکیمیان    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  ابزار مالی اسلامی، خرید اعتباری، صکوک، وکالت، اجاره به شرط تملیک، بازار سرمایه اسلامی
23 حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه موردی قراداد ریپو (Repo)  محمد عشایری منفرد    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹  ریپو، توافق بازخرید، قرارداد ریپو، شرط، بیع‌العینه، مقتضای عقد، بازار سرمایه
24  بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه  سید عباس موسویان  حسین تملکی  دوفصلنامه تحقیقات مالی- اسلامی شماره ۴ پیاپی سال۱۳۹۲  سوآپ، اوراق مشتقه، قراردادهای سوآپ، سوآپ کالا، مدیریت ریسک
25 امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران  علی معصومی‌نیا  مهدی الهی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۴ سال ۱۳۹۰  سوآپ، مدیریت ریسک قیمت، قرارداد سوآپ کالا، بیع، معاوضه، تعهد در برابر تعهد
26 امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی- مالکیت برای بازار سرمایه ایران  مهدی الهی  سیدمحمدجواد میرطاهر و غزاله باقریان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۷ سال ۱۳۹۶  سوآپ، سوآپ بدهی-مالکیت، اوراق قرضه، اوراق بهادار اسلامی، مبادله قراردادها
27  امکان‌سنجی فقهی استفاده از سوآپ نرخ ارز در فرایند مدیریت ریسک ارز  سیدمجید شریعت پناهی  علی معصومی نیا و مهدی الهی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۹ سال ۱۳۹۲  سوآپ، قرارداد سوآپ ارز، مدیریت ریسک ارزی، بیع، معاوضه، تعهد در برابر تعهد
28 امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران  غلامعلی معصومی‌نیا  مهدی الهی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۱ سال ۱۳۹۲  سوآپ، سوآپ مالکیت، مدیریت ریسک، بیع، معاوضه، تعهد در برابر تعهد
29 بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک  محمدهادی حبیب‌اللهی  احسان ذاکرنیا  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۹ سال ۱۳۹۷  سوآپ، صکوک، ریسک اعتباری، پوشش ریسک، ضمانت اوراق، سوآپ نکول اعتباری
30 بررسی قراردادهای سوآپ نرخ بهره از دید فقه امامیه  محمدجواد محقق‌نیا  حسین تملکی و هادی خواجه‌زاده دزفولی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۲ سال ۱۳۹۲  سوآپ، اوراق مشتقه، قراردادهای سوآپ، سوآپ نرخ بهره، مدیریت ریسک
31  سوآپ ارز؛ بررسی فقهی و امکان استفاده از آن در بازارهای اسلامی  مجید رضایی دوانی    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۸ پیاپی سال ۱۳۹۲  سوآپ، ابزار، ارز، اوراق، اسلام، ریسک
32 مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)  محمدعلی تسخیری    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ سال ۱۳۸۶  صکوک، اوراق بهادار ربوی، اوراق بهادار اسلامی، صکوک، مشارکت، مالکیت، تضمین اصل سرمایه، سود ثابت، سود انتظاری
33 بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز  محسن نودهی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۰ سال ۱۳۸۷  صکوک، عنلیات بازار باز، عملیات شبه بازار باز، اوراق بانک مرکزی، اوراق مشارکت، بانک مرکزی
34 امکان سنجی استفاده از صکوک در جهت تامین مالی صادرات  کامران ندری  احمد کارگر‌مطلق  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۷ سال ۱۳۸۹  صکوک، بانکداری اسلامی، تامین مالی صادرات، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، قانون بانکداری بدون ربا
35 پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران  علی حسن زاده  اعظم احمدیان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲ پیاپی سال ۱۳۹۱  صکوک، داده‌های تابلویی، خودرگرسیون برداری، تامین مالی اسلامی
36 رابطه حقوق ناشر و سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه  مهدی باقری  علی رفیعی مقدم  دوفصلنامه تحقیقات مالی دوره ۱۵، شماره ۲ سال ۱۳۹۲  صکوک، اصل آزادی قراردادها، اوراق اجاره، سرمایه‌گذاران، مرابحه و مضاربه، ناشر
37 بررسی تطبیقی الزامات حاکم بر صکوک مرابحه و صکوک اجاره در نظام حقوقی ایران  همایون مافی  زینب فلاح تفتی  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۸ سال ۱۳۹۳  اسناد خزانه، صکوک، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، بانی، نهاد واسط، بازار سرمایه
38  بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری  محمد توحیدی    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۳  صکوک، سازوکار ارتقای رتبه اعتباری، اوراق بهادار چند طبقه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، فقه امامیه
39 امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام  غلامرضا مصباحی مقدم  علی صالح‌آبادی و سید امیرحسین اعتصامی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال ۱۳۹۴  صکوک، تبدیل به اوراق بهادارسازی، اوراق تبدیل شونده به سهام، تسهیلات بانکی، صکوک بانکی، بیع دین
40 سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی  محمود عیسوی  وهاب قلیچ  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۵  صکوک، مدل سبد دارایی، سیاست ارزی، صکوک سلف، بانک مرکزی
41  امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران  محمد توحیدی  امیر حسین اعتصامی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۶ سال۱۳۹۵  صکوک، اوراق اجاره مصون از تورم، اوراق مرابحه مصون از تورم، اوراق مشارکت مصون از تورم، غرر، ضرر، فقه امامیه
42 بررسی فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید (با تاکید بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامی)  سیدامیرحسین اعتصامی  محمد سلیمانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  صکوک، صکوک قابل تمدید، ارزش‌گذاری اوراق، درخت دوجمله‌ای، تمدید سررسید قرارداد
43 رتبه‌بندی عوامل موثر در گسترش سرمایه‌گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی  علی خوزین    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  صکوک، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار اسلامی، رتبه‌بندی عوامل
44  اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام  علی صالح‌آبادی  محمد اسماعیل فدایی نژاد و ابراهیم جوشن  فصلنامه تحقیقات اسلامی شماره ۴ دوره ۲۰ سال ۱۳۹۷  صکوک، ساختار سرمایه، ضریب ترینر، بازده غیرنرمال، بررسی اثر رویداد
45 ایجاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور  جعفر باباجانی  امیر عباس صاحبقرانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال ۱۳۹۷  صکوک، رتبه‌بندی صکوک، ابعاد رتبه‌بندی صکوک، روش دلفی
46 ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی  مینا نعیمی  کیومرث سهیلی و محمد شریف حسینی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۳ سال ۱۳۹۸  صکوک، ابزارهای مالی اسلامی، رشد اقتصادی ایران، فرم تصحیح خطای مدل
47 بررسی قانون جاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران  عزیزالله فهیمی  مستوره رضوانی و رسول خوانساری  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۱ سال ۱۳۹۸  صکوک، اوراق قرضه، صکوک، صکوک بین‌المللی، چارچوب حقوقی، قانون حاکم
48 تامین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکت‌های ناشر صکوک در ایران حسن کیائی   محمد سلیمانی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۱ سال ۱۳۹۸  صکوک، حاکمیت شرکتی، تامین مالی مبتنی بر صکوک، ساختار سرمایه، روش‌های تامین مالی، مدل رگرسیونی
49 تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول بر موازین شریعت محمد توحیدی    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۳ سال ۱۳۹۹  صکوک، اوراق بهادار اسلامی، تجدید ساختار، ریسک نکول
50  شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران  علی دره‌شیری  سید محسن فاضلیان و حسین غلامی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  صکوک، بازار صکوک، تامین مالی، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، نقدینگی
51 تجدید ساختار صکوک جهت مدیریت ریسک نکول براساس موازین شریعت  محمد توحیدی    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۳ سال ۱۳۹۹  صکوک، اوراق بهادار اسلامی، تجدید ساختار، ریسک نکول
52 طراحی صکوک ترکیبی با هدف تامین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه  محمد توحیدی  میثم کریمی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  صکوک، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، تامین مالی، انتقال ریسک، ضمان، فقه امامیه
53  آسیب شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران  حسین حسن‌زاده  محمد قزلباش، علی رستمی پور و محمد حسین قوام  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۱ سال ۱۴۰۰  صکوک، بازار رقابتی، تجهیز منابع، نظام بانکی
54 بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی  محمد توحیدی  مهدی حکیمیان و خلیل الله احمدوند  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره۲۶ پیاپی سال ۱۴۰۰  صکوک، صکوک بدون سررسید، الزامات کفایت سرمایه بازل ۳، مشارکت، مضاربه، وکالت
55 اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)  سید عباس موسویان  سعید فراهانی فرد  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ سال ۱۳۸۵  صکوک اجاره، اجاره، اجاره به شرط تملیک، اجاره وکالتی، اوراق اجاره، ابزارهای مالی، بانکداری بدون ربا، لیزینگ
56 مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)  ابوذر سروش  محسن صادقی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ سال ۱۳۸۶  صکوک اجاره، اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)، ریسک، پوشش ریسک
57 اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری  سید عباس موسویان  مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی گیوی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۲ سال ۱۳۸۷  صکوک اجاره، گردشگری، توسعه گردشگری، مانع‌های توسعه گردشگری، تامین مالی، تامین مالی اسلامی، اوراق جعاله
58 ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران  علی سعیدی  ابوذر سروش  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۳ سال ۱۳۸۸  صکوک اجاره، اوراق اجاره، حسابداری اوراق اجاره، مالیات اوراق اجاره
59  بررسی چالش‌های مالیاتی تامین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره  نیکو دولتی  ابوالفضل جعفری  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۴ پیاپی سال ۱۳۸۸  صکوک اجاره، تامین مالی، اوراق صکوک اجاره، چالش‌های مالیاتی
60 تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی- بازاریابی در طراحی و راه‌اندازی اوراق اجاره در ایران  علی صالح‌آبادی  سجاد سیاح و مهدی نجفی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۵ سال ۱۳۹۰  صکوک اجاره، اوراق اجاره (صکوک اجاره)، مبانی فقهی اجاره، ساختار صکوک
61 آسیب شناسی و پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور  مهدی ذوالفقاری  آتوسا گودرزی و بهرام سحابی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۵ سال ۱۳۹۱  صکوک اجاره، اوراق اجاره، بازار پول، بازار سرمایه
62 شناسایی، طبقه‌بندی و اولیوت‌بندی ریسک‌های مربوط به اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)  محمد طالبی  امیر محمد‌رحیمی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۸ سال ۱۳۹۱  صکوک اجاره، قرارداد اجاره، ریسک و ریسک‌های اجاره
63 مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره  علی صالح‌‌‌آبادی  سیدمحمدجواد میرطاهر، میثم فدایی‌واحد و مهدی علی‌حسینی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۹ سال ۱۳۹۲  صکوک اجاره، اوراق اجاره، ارزش‌گذاری اوراق اجاره، مدل تنزیل جریان‌های نقدی، اختیار معامله
64 طراحی مدل‌های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز  حسین میسمی  سید عباس موسویان و کامران ندری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۱ سال ۱۳۹۲  صکوک اجاره، بانکداری اسلامی، صکوک اجاره، سیاست‌گذاری پولی، عملیات بازارباز، بانک مرکزی
65  ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی  سید محمد‌رضا سید‌نورانی  محمد علیمرادی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۸ سال ۱۳۹۴  صکوک اجاره، نظریه‌ بازی‌ها، نظریه نمایندگی، اطلاعات نامتقارن، تعادل نش زیر بازی کامل، صکوک
66 بررسی فقهی- مالی اوراق اجاره مصون از تورم  سید عباس موسویان  مجتبی کاوند، رضا میرزاخانی و سیدامیر‌حسین اعتصامی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۸ سال ۱۳۹۴  صکوک اجاره، اوراق با بازدهی متغیر، قرارداد اجاره، اوراق اجاره مصون از تورم، نرخ تورم
67  آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران صکوک اجاره در ایران  مهدی فدایی  زهرا تکبیری  دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  صکوک اجاره، رفتار توده‌وار، بازارهای مالی اسلامی، اوراق اجاره
68 اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار  جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران  رضا میرزاخانی  سیدعباس موسویان و مجتبی کاوند  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۶  صکوک اجاره، بدهی دولت، تامین مالی، تامین مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره دولتی
69 طراحی الگوی عملیاتی صکوک اجاره شخص برای تامین مالی زندان‌های کشور  ایمان باستانی‌فر  محمدرضا جیدری  فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۲۳ سال ۱۳۹۶  صکوک اجاره، صکوک، اجاره شخص، زندان
70  امکان سنجی فقهی استفاده از اوراق جعاله پروژه برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی حمل و نقل ایران  رضا میرزاخانی  سید عباس موسویان و مجتبی کاوند  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۴۱ سال۱۳۹۷  صکوک اجاره، طرح‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل، تامین مالی، تامین مالی اسلامی، ابزار مالی اسلامی، اوراق جعاله پروژه
71 شناسایی و الویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران  مهدی محمدی‌نسب  مهدی رشیدی‌راد  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  صکوک اجاره، اوراق اجاره، جذابیت، اولویت‌بندی، تحلیل شبکه‌ای، تحلیل سلسله‌مراتبی
72  مدلی به منظور رتبه‌بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران  امیرعباس صاحبقرانی  قاسم بولو  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۸ سال ۱۳۹۹  صکوک اجاره، اوراق اجاره، رتبه‌بندی اعتباری، دلفی کلاسیک، دلفی فازی
73 اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی  محمدنقی نظرپور    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ سال ۱۳۸۴  صکوک استصناع، اوراق استصناع، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تامین مالی طرح‌ها
74 عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه‌حل‌ها»  محمدنقی نظرپور    فصلنامه اقتصاد اسلامی تابستان ۱۳۸۵  صکوک استصناع، عقد استصناع، اوراق استصناع، سیاست پولی، عملیات بازار باز، بانکداری بدون ربا، بازار بورس اوراق بهادار اولیه و ثانویه
75  اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران  سید عباس موسویان    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۸ سال ۱۳۸۶  صکوک استصناع، استصناع، خرید دین، اوراق استصناع، بازار اولیه و ثانویه، سیاست مالی و پولی
76 پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار  محمدنقی نظرپور  ایوب خزایی  سیاست‌های اقتصادی جلد ۶ شماره ۲ سال ۱۳۸۹  صکوک استصناع، بازار بورس، ریسک، مدیریت ریسک
77 بررسی مقایسه‌ای روش تامین مالی پروژه‌های انرژی بر اساس اوراق استصناع- قرارداد BLT و اوراق استصناع مستقل  فرزانه اشعریون قمی‌زاده  حامد تاجمیر ریاحی  دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶ پیاپی ۱۳۹۳  صکوک استصناع، تامین مالی پروژه، قرارداد BLT، بخش انرژی، تحلیل سلسله مراتبی
78 اوراق استصناع و تامین مالی خرد در مناطق محروم  محمود عیسوی  اعظم محمودی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۴  صکوک استصناع، اوراق استصناع، تامین مالی خرد، مناطق محروم
79  معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS  محمدنقی نظرپور  روح‌اله عبادی و سیدهادی میرحسینی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال ۱۳۹۵  صکوک استصناع، اوراق استصناع، نظام مالی اسلامی، پوشش ریسک اوراق استصناع، روش AHP و TOPSIS
80 طراحی مدل‌های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایه ایران  ابوذر سروش  سیدعباس موسویان  فصلنامه تحقیفات مالی دوره ۱۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵  صکوک استصناع، اوراق سفارش ساخت، عقد سفارش ساخت، مهندسی مالی اسلامی
81 تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت  محمد مهدی عسکری  مجید کریمی‌ریزی و علی مصطفوی‌ثانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره پیاپی ۱۳ سال ۱۳۹۶  صکوک استصناع، تامین مالی مبتنی بر مالکیت، تسهیم ریسک، پروژه‌های زیرساختی
82 امکان سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور  سید عباس موسویان  کامران ندری و حسین میسمی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال۱۳۹۴  صکوک بیع دین، بیع دین، بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی، بانکداری اسلامی، دولت
83 طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تامین مالی طرح‌های زیرساختی حمل و نقل جاده‌ای در ایران  سید عباس موسویان  محمدهاشم بت‌شکن و فرشته رحیمی‌الماسی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۸  صکوک جعاله، اوراق جعاله، تامین مالی اسلامی، فقهی، زیرساخت، حمل‌و‌نقل جاده‌ای، بازار سرمایه
84 اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تامین مالی صنعت نفت و گاز  حسین شیرمردی احمدآباد    دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۸  صکوک جعاله، تامین مالی صنعت نفت، صکوک، ابزارهای مالی اسلامی، جعاله، اوراق جعاله
85 ریسک‌های اوراق رهنی اسلامی و برخی راهکارهای پوشش آنها در ایران  ابوذر سروش  مجتبی کاوند  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۶ سال ۱۳۹۰  صکوک رهنی، ریسک، پوشش ریسک، اوراق رهنی اسلامی، تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار
86  صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی پوشش ریسک  سعید فراهانی فرد    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۳ سال ۱۳۸۸  صکوک سلف، سلف، سلف موازی، اوراق سلف، سیاست مالی، سیاست پولی، تامین مالی، پوشش ریسک
87 اوراق سلف، ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۹ سال ۱۳۸۹ صکوک سلف، ابزارهای مالی، اوراق سلف، سلف موازی استاندارد، حواله، حق اختیار خرید و حق اختیار فروش
88 صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی  محمود عیسوی  وهاب قلیچ  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۴ سال ۱۳۹۳  صکوک سلف، سیاست پولی، بانک مرکزی، دولت
89  اوراق سلف موازی در تامین مالی صنعت خودرو  سید عباس موسویان  حسین شیرمردی احمدآباد  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۳۰ سال ۱۳۹۴  صکوک سلف، صنعت خودروسازی، تامین مالی، سلف موازی استاندارد، اوراق سلف خودرو
90 اوراق سلف موازی؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی مسکن  حسین شیرمردی احمدآباد  کامران ندری  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۶  صکوک سلف، تامین مالی مسکن، ابزارهای مالی اسلامی،  صکوک، سلف موازی استاندارد، اوراق سلف مسکن
91 مطالعه تطبیقی اوراق سلف با اوراق بهادار با پشتوانه دارایی  عبدالحسین شیروی  هادی رحمانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۴ سال ۱۳۹۸  صکوک سلف، اوراق سلف نفتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، تبدیل دارایی به اوراق بهادار، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
92  صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی  سید عباس موسویان    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۱ سال ۱۳۸۸  صکوک مرابحه، مرابحه، اوراق مرابحه، تامین مالی، تامین نقدینگی، تبدیل به اوراق بهادار کردن، سیاست پولی
93 مروری بر جنبه‌های مختلف اوراق مرابحه و بررسی جایگاه آن در بازار مالی ایران  زینب بیابانی    دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۹۳  صکوک مرابحه، اوراق مرابحه، اوراق مرابحه در ایران، ماهیت فقهی-حقوقی، ریسک‌های مرابحه
94 صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۶ سال ۱۳۸۶  صکوک مزارعه، مزارعه، مساقات، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، وکالت، بازار اولیه، بازار ثانویه، سیاست مالی، سیاست پولی
95 اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانک‌ها  ابوذر سروش    فصلنامه اقتصاد اسلمی شماره ۲۹ سال ۱۳۸۷  صکوک مشارکتی، تامین مالی بانک، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت رهنی
96 آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران  سید عباس موسویان  ابوذر سروش  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۱۴ سال ۱۳۹۰  صکوک مشارکتی، ابزارهای مالی اسلامی، اوراق مشارکت، تامین مالی، سیاست پولی
97 طراحی صکوک مشارکت جهت انتقال ریسک شرکت‌های بیمه به بازار سرمایه  محمدنقی نظرپور  ایوب خزایی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۷ سال ۱۳۹۱  صکوک مشارکتی، تبدیل به اوراق کردن دارایی‌ها، انتقال ریسک، بیمه، مشارکت
98  مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت  حسین حسن‌زاده سروستانی  مهدی یارسرشار  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۹۱  صکوک مشارکتی، ابزارهای مالی اسلامی، صکوک مشارکت، اوراق مشارکت، ساختار، سازوکار انتشار، ایران
99 تحلیل و رتبه‌بندی ریسک‌های اوراق مشارکت ارزی در بازار‌های ثانویه  محمدنقی نظرپور  ایوب خزائی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۷ سال ۱۳۹۱  صکوک مشارکتی، اوراق مشارکت ارزی، سرمایه خارجی، بازارهای مالی، ریسک
100 بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی  اکبر کمیجانی  محمدنقی نظرپور و ایوب خزائی  سیاست‌های اقتصادی جلد ۹ شماره ۲ سال ۱۳۹۲  صکوک مشارکتی، اوراق مشارکت ارزی، بازارهای مالی، ریسک
101 اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام  مهدی ذوالفقاری  بهرام سحابی، علیرضا سارنج و نادر مهرگان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۳ سال ۱۳۹۳  صکوک مشارکتی، اوراق مشارکت، سهام، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، مدیریت ریسک
102 صکوک مشارکتی ترکیبی؛ ابزار اسلامی تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان  مجید شهریاری    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۵  صکوک مشارکتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین مالی، ابزارهای تامین مالی، ابزارهای ترکیبی مالی
103 امکان سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم  سید عباس موسویان  علی صالح‌آبادی و مجتبی کاوند  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال۱۳۹۶  صکوک مشارکتی، اوراق مصون از تورم، اوراق مشارکت مصون از تورم، نرخ سود واقعی، نرخ سود اسمی
104 اوراق مشارکت کاهنده راهکار عملیاتی در تامین مالی فرآیند ادغام و تملک  موسی احمدی  سعید احمدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  صکوک مشارکتی، ادغام و تملک، صکوک، مشارکت کاهنده، اوراق تناقض، تامین مالی، ابزارهای مالی اسلامی
105 بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه  وهاب قلیچ    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۹ پیاپی سال ۱۳۹۶  صکوک مشارکتی، اوراق مشارکت، دولت، سود علی‌الحساب، قرض، حواله
106 قیمت‌گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری آن (مطالعه موردی فرابورس)  رفیع حسنی مقدم    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۳ سال ۱۳۹۹  صکوک مشارکتی،بازدهی انتظاری، فرابورس، تفاضلات متناهی، معادله دیفرانسیل جزئی
107  اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران  سید عباس موسویان  مجتبی کاوند و علی ردادی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۳ سال ۱۳۸۹  صکوک مضاربه، صادرات، صادرات غیرنفتی، تامین مالی، مضاربه، اوراق مضاربه
108 شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چند معیاره  سیدعباس موسویان  حسین شیرمردی احمدآباد  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۹۰  صکوک مضاربه، اوراق بهادار اسلامی، اوراق مضاربه، ریسک صکوک، اولویت‌بندی ریس صکوک، SAW، TOPSIS
109 مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه  سیدعباس موسویان  حسین شیرمردی احمدآباد  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۹۱  صکوک مضاربه، اوراق بهادار اسلامی، اوراق مضاربه، ریسک صکوک مضاربه، مدیریت ریسک صکوک مضاربه
110 رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت  مجید شریعت‌پناهی  جلال صادقی‌شریف، محمد اصولیان و اکرم بداغی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  صکوک منفعت، نرخ بازده موردانتظار، ریسک، مدل عاملی، صکوک اجاره
111 عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)  هادی امیری  آرمان روشندل و فاطمه صادق‌پور  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۳ سال ۱۳۹۵  صکوک وقف، وقف، موسسه وقفی، مدل هکمن دو مرحله‌ای، پروییت، تمایل به پرداخت
112 مدل مناسب اوراق وقفی تامین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی  مرتضی جعفرزاده نجار  محمود هوشمند، محمدرضا لطفی‌پور و مهدی بهنامه  فصلنامه اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۷  صکوک وقف، اوراق وقفی، تامین مالی، نوسازی و بهسازی، بافت پیررامون اطراف حرم مطهر، فضاهای عمومی
113  آسیب شناسی تامین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران  مجید آقاتقی  حسین حسن‌زاده سروستانی و علیرضا صبوری  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی سال ۱۳۹۹  صکوک وقف، وقف، اوراق وقف، تامین مالی جمعی، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)
114 صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز  حسن قالیباف اصل  سید عباس موسویان، علیرضا دقیقی اصل و حسین حسنقلی‌پور  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۴ سال ۱۳۹۰  صکوک وکالت، اوراق بهادار بیمه‌ای، تبدیل به اوراق کردن ریسک بیمه، حوادث فاجعه‌آمیز، صکوک، انتقال ریسک
115  اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی صنعت پتروشیمی  سید عباس موسویان  محمد حسین‌پور و مجتبی کاوند  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۷ سال ۱۳۹۱  صکوک وکالت، وکالت، اوراق وکالت خاص، اوراق وکالت عام، مدل عملیاتی
116 صکوک وکالت؛ ابزار مناسب تامین مالی کار آفرینی دانشگاهی  سیدهادی عربی  حسین شیرمردی احمدآباد  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۹ پیاپی سال ۱۳۹۷  صکوک وکالت، تامین مالی، کارآفرینی دانشگاهی، ابزارهای مالی اسلامی، صکوک، صکوک وکالت
117 ارزیابی تاثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران  مهدیه رضا‌قلی‌زاده  مجید آقایی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۶  ریسک، بازده، مدل چندعاملی شرطی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران
118  بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه‌های اسلامی  غلام‌رضا مصباحی‌مقدم  محمد صفر  اقتصاد اسلامی شماره ۳۶ سال ۱۳۸۸  ریسک، بازده، سرمایه‌گذاری، تولید، ضمانت، ضمانت‌نامه بانکی، بانکی، بیمه، فقه امامیه
119 بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل‌های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم  محمدنقی نظرپور  روح‌اله عبادی و سیدهادی میرحسینی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۹ سال ۱۳۹۷  پوشش ریسک،  اوراق استصناع، مدل‌های عملیاتی، پوشش ریسک اوراق استصناع، روش AHP
120  امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتی  محمد جواد محقق‌نیا  امیرحسین ارضا  دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۵ پیاپی سال۱۳۹۲  اوراق بهادار، اوراق بهادارسازی، سود سهام دریافتنی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، فقه
121 برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تامین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)  ایمان باستانی‌فر  محمدرضا حیدری و آرمان روشندل  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۲ سال ۱۳۹۸  اوراق بهادار، ارزش‌گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پروبیت رتبه‌ای، اوراق بهادار اسلامی، زندان
122 بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی  سجاد سیفلو    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۳ پیاپی سال ۱۳۸۸  اوراق بهادار، اوراق بلایای طبیعی، بیمه (بیمه اتکایی)، بررسی فقهی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، بازار سرمایه
123  بیع‌العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق  علی معصومی نیا    دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۸  اوراق بهادار، بیع‌العینه، اختیار معامله تبعی، تورق، ساختار بازار سرمایه اسلامی
124 تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه  محمدحسین عباسی  امین بدیع صنایع  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۲۷ سال ۱۳۹۳  اوراق بهادار، اوراق بهادار مرابحه، عقد مرابحه، نظارت، انحلال، تصفیه
125 شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی با رویکرد سیاست‌گذاری  روح‌اله عبادی  فاطمه بیدگلی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۸  اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت بانک مرکزی، اوراق مشارکت دولتی، سیاست تسهیل مهار تورم‌های پولی و مالی اسلامی
126 طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت شرکت سپرده‌گذاری و بانک تخصصی اوراق بهادار  محمد جمالی حسن‌جانی  محمدجواد محقق‌نیا و محمدحسن ابراهیمی سروعلیا  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۶  اوراق بهادار، خرید اعتباری، تسهیلات رهنی اوراق بهادار، بازار سرمایه اسلامی
127  طراحی اوراق بهادار اسلامی قابل تفکیک و قابل تبدیل بر اساس فقه امامیه  محمد توحیدی  میثم کریمی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۵ سال ۱۳۹۸  اوراق بهادار، استریپ، اوراق بهادار اسلامی، الگوی قابل تفکیک سود از اصل، الگوی قابل تبدیل
128 طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه  سید عباس موسویان  داود نصرآبادی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره اول سال ۱۳۸۸  اوراق بهادار، وقف، وقف انفرادی، وقف جمعی، اوراق وقف جمعی
129 قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به‌عنوان ابزار سیاستی (مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)  احمد شعبانی  وهاب قلیچ  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۳ سال ۱۳۹۰  اوراق بهادار، تورم، اوراق بهادار اسلامی، مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، حجم نقدینگی، ایران
130 «اوراق دوسویه ارزی» رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی  اصغر ابوالحسنی  احمد بهاروندی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۲  اوراق بهادار، اقتصاد دوسویه ارزی، اقتصاد مقاومتی، ریسک ارزی، پوشش ریسک
131 امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره  حسن سبحانی  مجید حبیبیان نقیبی  دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷ پیاپی سال۱۳۹۱  اوراق بهادار، اوراق منفعت، قرارداد اجاره، اوراق مالی اسلامی
132 امکان سنجی فقهی و حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن  امیرحسین اعتصامی  حسینعلی سعدی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی سال ۱۳۹۹  اوراق بهادار، اجاره سهام، اوراق اجاره مبتنی بر سهام، منافع سهم، ماهیت سهام، عین مستاجره
133 اوراق خیریه در ترازوی فقه  مجید رضایی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲ سال ۱۳۷۹  اوراق بهادار، اوراق خیریه، بررسی فقهی، اوراق بهادار
134  بازپژوهی فقهی- حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن  نصرالله جعفری خسروآبادی  سید مرتضی شهیدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۴  اوراق بهادار، سهام، حق عینی، حق دینی، ملک، عین کلی
135 بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن  محمد‌علی رستگار  زهرا منشوری  فصلنامه پژوهشنامه بیمه سال ۳۵ شماره ۳ سال ۱۳۹۹  اوراق بهادار، اوراق مرگ‌و‌میر، قیمت‌گذاری، روش لی کارتر، شبیه‌سازی مونت کارلو
136 بررسی فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناسی)  محمدمهدی عسگری  مهدی صادقی شاهدانی، سید علی حسینی و سجاد سیفلو  فصلنامه پژوهشنامه بیمه شماره ۱۲۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  اوراق بهادار، اوراق بهادار بیمه‌ای، اوراق بهادارسازی بیمه، بررسی فقهی
137  تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا  سیدعباس موسویان    فصلنامه پول و اقتصاد شماره ۴ سال ۱۳۸۹  اوراق بهادار، تامین مالی بانک، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی، اوراق مرابحه رهنی، اوراق اجاره به شرط تملیک،، اوراق خرید دین
138 طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری  محمدمهدی عسکری  مهدی صادقی شاهدانی و سجاد سیفلو  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶  اوراق بهادار، ریسک‌های نفتی، اوراق بهادار بیمه‌ای، مدیریت ریسک، اوراق ریسک‌های نفتی
139 طراحی بهینه اوراق بهادارسازی در رابطه کارفرما- کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره اخلاقی  عزت‌اله عباسیان  محسن ابراهیمی و الهام فرزانگان  دو فصلنامه تحقیقات مالی دوره ۱۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۴  اوراق بهادار، استنباط بیزین ناپارامتریک، اوراق بهادار با پشتوانه اوراق رهنی، طراحی بهینه برنامه جبران چندبعدی، فرایند تصادفی بوفه هندی، مخاطره اخلاقی
140  ارزیابی تاثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران  مهدیه رضاقلی‌زاده  مجید آقایی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۸ سال ۱۳۹۶  بازار سرمایه اسلامی، ریسک، بازده، مدل چندعاملی شرطی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران
141 آسیب شناسی مهندسی مالی اسلامی رایج در راستای طراحی نظام مالی اسلامی  احمدرضا صفا  غلامعلی معصومی‌نیا  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۳ سال ۱۳۹۹  بازار سرمایه اسلامی، مهندسی مالی اسلامی، اهداف نظام مالی اسلام، اسلامی سازی، حیل ربا، روش‌شناسی
142 بررسی رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی  سعید محمدی اقدم  محمدحسین قوام  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۵  بازار سرمایه اسلامی، بازار پول، بازار سرمایه، آزمون حداقل مربعات معمولی، آزمون علیت گرنجر، نرخ سپرده بانکی یک ساله، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
143 تحلیل نظری الگوی تعادل عمومی اسلامی بازار سرمایه و ارتباط آن با فقر  مجید بابایی    دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۹۳  بازار سرمایه اسلامی، مالیه اسلامی، فقر، ربا، PLS
144 خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی  سیدعباس موسویان  میثم فدایی‌واحد و مهدی علی‌حسینی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۹ سال ۱۳۹۲  بازار سرمایه اسلامی، خرید اعتباری، سهام، ودیعه، مشارکت مدنی، مرابحه
145 شناسایی و رتبه بندی جایگزین‌های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران  میر فیض فلاح‌شمس لیلالستانی  رضا یارمحمدی، سیدمحمدحسن ملیحی و غلامرضا ابوترابی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  بازار سرمایه اسلامی، بازار سرمایه ایران، اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ضمانت، روش تاپسیس
146  کاربرد روش استدلال منطقی مبتنی بر قیاس (آگزوماتیک) در طراحی ابزارهای مالی اسلامی  ابوذر سروش    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷  بازار سرمایه اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی، مهندسی مالی، مدیریت مالی، روش‌شناسی قیاسی، آگزیوماتیک
147 واکاوی معاملات بورس‌بازانه در بازار اوراق بهادار بر اساس موازین شریعت اسلام  محمد توحیدی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۸ سال ۱۳۹۹  بازار سرمایه اسلامی، بورس‌بازی (سفته‌بازی)، بازار اوراق بهادار، فقه امامیه، قمار، غرر، ضرر
148 ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل  سیدمحمدکاظم رجایی    دوفصلنامه اقتصاد اسلامی شماره سوم پیاپی سال ۱۳۸۹  بازار سرمایه اسلامی، ویژگی‌های بازار، بازار در تمدن اسلامی، شفافیت، دخالت دولت
149  بازار سرمایه و کمک به غربالگری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی  محمدنقی نظرپور  یحیی لطفی‌نیا  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۲ سال ۱۳۹۳  بازار سرمایه اسلامی، بازار سرمایه، بازار سهام، بانکداری اسلامی، تسهیلات، تخصیص منابع، غربال‌گری
150 بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی  سیدعباس موسویان  محمد علیزاده اصل  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۹ سال ۱۳۹۴  بازار سرمایه اسلامی، ریسک، عدم اطمینان، غرر، عام و خاص مطلق
151 بررسی فقهی تضمین سرمایه در اوراق مشارکت  محمدنقی نظرپور  مهدی خوش اخلاق  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۰ سال ۱۳۹۲  بازار سرمایه اسلامی، اوراق مشارکت، عقد شرکت، تضمین سرمایه
152 بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)  مهدی فدایی خوراسگانی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ سال ۱۳۸۴  بازار سرمایه اسلامی، عقود اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، تسهیلات مالی و اعتباری، بهره، ربا، وام، کارمزد و جبران کاهشی ارزش پول
153 بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سرمایه در ایران  سیدجمال‌الدین محسنی زنوزی  پریسا جوهری سلماسی و علیرضا هلالی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۹۰  بازار سرمایه اسلامی، بانکداری اسلامی، نرخ سود بانکی، همگرایی سود بانکی و سود سهام، شاخص بورس اوراق بهادار، آزمون کرانه‌ای
154 تاثیر مولفه‌های اسلامی بر تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی بانک‌ها  میثم امیری  مسلم پیمانی فروشانی و یکتا پاک‌نیت  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۸  بازار سرمایه اسلامی، بانکداری مالی اسلامی، مشارکت در سود و زیان، شفافیت، سهامداران حقیقی بانک‌ها
155  تاملی فقهی- اقتصادی در بازار تبعی  سیدصادق طباطبائی‌نزاد    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  بازار سرمایه اسلامی، بازار تبعی، تامین مالی، اوراق اختیار، ریسک قیمتی، فقه اوراق تبعی
156 تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی  عباس عصاری  محسن خضری و احمد رسولی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۴ سال ۱۳۸۹  بازار سرمایه اسلامی، نرخ بهره، اصل تسهیم سود و زیان
157 راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا  علیرضا فتاحی  شهاب خدابخشیان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۱ سال ۱۴۰۰  بازار سرمایه اسلامی، نظارت شرعی، بازار سرمایه، کمیته فقهی، گروه کانونی
158 شاخص ترکیبی صداقت در بازار اسلامی  سید محمدکاظم رجایی  مصطفی کاظمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۹۰  بازار سرمایه اسلامی، صداقت، شاخص صداقت، اخلاق بازار، بازار اسلامی، ویژگی‌های بازار اسلامی، شفافیت
159 شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار سرمایه اسلامی  محمدجمال خلیلیان اشکذری    دوفصلنامه معرفت اقتصادی شماره ۴ پیاپی سال ۱۳۹۰  بازار سرمایه اسلامی، تسهیل مبادلات، بازار اسلامی، شاخص، معیار
160 طراحی قراردادهای عرضه دارایی‌های معنوی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه  محمدرضا پورابراهیمی  سید محمد حسن ملیحی و رضا یارمحمدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۴ پیاپی سال ۱۳۹۷  بازار سرمایه اسلامی، دارایی معنوی، بازار دارایی معنوی، عقود اسلامی، بازار سرمایه
161  مطالعه تطبیقی مدل‌های قیمت‌گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی  محمدرضا فلاح رنجبر  اصغر ابوالحسنی، سیدعباس موسویان، کامران ندری و فاطمه قاسمی  فصلنامه راهبرد اقتصادی شماره ۱۱ سال ۱۳۹۳  بازار سرمایه اسلامی، مالی اسلامی، قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید، مدل بلک شولز، مدل ساموئلسون، مدل اسپرنگل
162 نقش نهادهای حقوقی اسلامی در تحول بازارهای مالی  سیدکاظم صدر    فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی شماره ۱۶ سال ۱۳۹۲  بازار سرمایه اسلامی، نهادهای حقوقی، بازارهای مالی، اوراق قرضه
163  نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار  سیدعلی حسینی  محمدصادق ذوقی و سیدمرتضی شهیدی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  بازار سرمایه اسلامی، صندوق تضمین، اتاق پایاپای، نکول، تسویه معاملات، اوراق بهادار، سپردا‌گذاری، بورس
164 حقوق شهروندی سرمایه‌گذاران در معاملات اوراق بهادار  سید محمد امین‌زاده  مجید رضایی‌دوانی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۸  بورس اوراق بهادار، حقوق شهروندی، سازمان بورس اوراق بهادار، افشا اطلاعات، معاملات اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات
165 سفته‌بازی کوتاه‌مدت در بازار‌های اقتصادی و مالی (بررسی فقهی- اقتصادی)  محمد واعظ  شهرام معینی  دوفصلنامه جسنارهای اقتصادی شماره ۲۰ سال ۱۳۹۲  بورس اوراق بهادار، غرر، بازارهای مالی، کنز، سفته‌بازی کوتاه‌مدت، بازی حاصل جمع صفر، زیان کارایی
166  عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی‌سازی  علی سعیدی  شهرام بابالویان  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۱  بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، اصل ۴۴، عملکرد، آزمون مقایسه زوجی و ارزش افزوده اقتصادی
167 مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه  محمد جوانمردی  علی غلامی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۳ پیاپی سال ۱۳۹۸  بورس اوراق بهادار، بازرس، حسابرس، فقه امامیه، مسئولیت کیفری، بورس اوراق بهادار
168  نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تاکید بر متغیر تعدیل‌گر حاکمیت شرکتی  عبدالغفور محمدزاده  فروغ حیرانی و اکرم تفتیان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال  ۱۳۹۹  بورس اوراق بهادار، بازده سهام، حاکمیت شرکتی، گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران، مناسبت‌های تاریخی اسلامی، ماه رمضان، ماه محرم
169 معاملات بازار بورس فلزات و محصولات کشاورزی در آیینه فقه اسلامی  مجید رضایی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ سال ۱۳۸۴  بورس کالا، بورس محصولات کشاورزی و فلزات، بورس اوراق بهادار، بیع دین به دین، قرارداد آتی‌های، ابزارهای مشتقه
170 اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی محمدنقی نظرپور   یحیی لطفی‌نیا  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۸ پیاپی سال ۱۳۹۴  بورس کالا، بانکداری اسلامی، تامین مالی، تسهیلات سلف، سلف موازی
171  تحلیل ماهیت شبه‌رهانی و مدل‌سازی بازده بازار مالی مجازی فارکس در چارچوب نظریه بازی  شهرام معینی  محمد واعظ برزانی و مژده باقربوم  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۱ سال ۱۳۹۷  بازار مالی، بازار مالی فارکس، رهان، نظریه بازی، تئوری احتمال، اهرم
172 ارایه یک الگوی تامین مالی اسلامی بنگاه‌ها در ایران با رویکرد نهادگرایی  اصغر ابوالحسنی هستیانی  ابوالقاسم اثنی عشری و رفیع حسنی مقدم  دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۹۳  تامین مالی اسلامی، نهادگرایی، رویکرد ویلیامسون، بازارهای مالی، خوشه‌های مالی
173 ارائه الگوی تامین مالی توسعه‌ای موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)  غلامرضا مصباحی مقدم  مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی گیوی  فصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۰ سال ۱۳۸۷  تامین مالی اسلامی، موقوفه، توسعه موقوفات، تامین مالی سنتی، تامین مالی نوین، اوراق منفعت
174 تاثیر تامین مالی اسلامی بر بازار کشورهای منتخب خاورمیانه  حامد فاضلی  آرش نجف‌پور و محمد پوراسمعیل  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۰ سال ۱۳۹۷  تامین مالی اسلامی، رشد اقتصادی بازارها، مالی اسلامی، داده‌های تابلویی
175  تامین مالی پروژه‌محور به‌وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت  سید عباس موسویان  جواد حدادی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۳ سال ۱۳۹۲  تامین مالی اسلامی، تامین مالی، پروژه‌محور، صکوک، استصناع، بخش بالادستی نفت
176 تامین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکارد و راهکار شرعی  حسین میثمی  حمید زمان‌زاده  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹  تامین مالی اسلامی، گواهی اعتبار مولد (گام)، صکوک، ضمانت، صلح، بانک مرکزی
177 شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی  رضا یارمحمدی  عادل آذر و غلامرضا مصباحی مقدم  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۶  تامین مالی اسلامی، تامین مالی، بازار سرمایه اسلامی، اقتصاد مقاومتی، روش TOPSIS
178 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه  سیدمحمدعلی ترابی  رضا یارمحمدی و سید عباس موسویان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷  صندوق سرمایه‌گذاری، فقه امامیه، فقه جعفری، خریدوفروش دین، بیع دین، خرید دین، صندوق سرمایه‌گذاری
179 طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف در ایران  محمود عیسوی  رضا طالبلو و مصطفی کاظمی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳  صندوق سرمایه‌گذاری، طراحی، صنوق‌های وقفی، وقف پول، اقتصاد ایران
180 برون رفت از چالش مدیریت در صندوق‌ مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی  مصطفی کاظمی    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۷ سال ۱۳۹۶  صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق وقف، حاکمیت شرکتی، نظارت، سازوکارهای تشویقی و تنبیهی
181 صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی  محمد توحیدی    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶  صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، صندوق ضمانت، تکافل، صندوق سرمایه‌گذاری
182  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه  محمدنقی نظرپور  محبوبه ابراهیمی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۳ سال ۱۳۸۸  صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق مشارکت سرمایه‌گذاری اسلامی، اوراق بهادار اسلامی(صکوک)، اوراق مشارکت، اوراق استصناع، اوراق مرابحه، اوراق اجاره
183 عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: تاملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه  مهرناز حیدری سورشجانی  پرستو محمدی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۸ سال ۱۳۹۴  سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، عقد شرکت، عقد مضاربه، عدم تقارن اطلاعاتی، کارگزاری
184 امکان‌سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران  غلامرضا مصباحی مقدم  سجاد سیاح و محمدمهدی نادری نورعینی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۲ سال ۱۳۸۸  سرمایه‌گذاری، چارچوب قانونی وقف، وقف سهام و پول، نهاد مالی وقف
185  تاثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران  ابوالقضل شاه‌آبادی  محمدنقی نظرپور، نادر مهرگان و مهدی جعفری  دوفصلنامه مطالعات و سیایت‌های اقتصادی شماره ۵ پیاپی سال ۱۳۹۵  سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع مالی، امنیت سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه
186 تبیین مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی  مهدی صادقی شاهدانی  مهدی رعایایی  دوفصلنامه پژوهش تحقیقات مالی اسلامی شماره ۶ پیاپی سال ۱۳۹۳  سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر اسلامی، تامین مالی اسلامی، عقود اسلامی
187 بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله  علی معصومی‌نیا  سیداکبر سیدی‌نیا  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۹ سال ۱۳۸۹  قرارداد مالی اسلامی، اختیار معامله، ریسک، بیع حق، وکالت، هبه معوضه، اسقاط حق، زمان تشریع، بازار اولی، بازار ثانوی
188  بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه  غلامعلی معصومی‌نیا  میثم فدائی واحد و سیدحمیدرضا صائمین  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۸ سال ۱۳۹۴  قرارداد مالی اسلامی، قرارداد آتی، تعدیل حساب ودیعه، تسویه نقدی، دارایی پایه
189 بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین  علی صالح‌‌آبادی  سبحان اسکینی و حامد تاجمیر ریاحی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۵  قرارداد مالی اسلامی، قرارداد آتی، قرارداد آتی شاخص، صندوق شاخصی، صندوق شاخصی قابل معامله
190 شیوه‌های بهبود قراداد‌های آتی در بورس کالای ایران  مسعود طالبیان  سعید احمدی‌زاد  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۰ سال ۱۳۹۹  قرارداد مالی اسلامی، دارایی پایه، تولیدکننده، مصرف‌کننده، سفته باز، قراردادهای آتی
191 قراردادهای مالی جدید در اسلام  محمدجواد سلیمان‌پور    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ سال ۱۳۸۲  قرارداد مالی اسلامی، مالی اسلامی، ابزارهای مالی
192 ارائه مدل قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی  فاطمه قاسمی  محمدرضا رنجبرفلاح، اصغر ابوالحسنی، سیدعباس موسویان و کامران ندری  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۳  قرارداد مالی اسلامی، مالی اسلامی، قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید، مدل بلک-شولز، مدل بونس
193 ارائه مدل مفهومی شاخص‌های موفقیت قراردادهای آتی پیشنهادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران  غلامرضا مصباحی مقدم  حمیدرضا اسماعیلی گیوی و علیرضا ناصرپور  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۱۳ سال ۱۳۸۹  قرارداد مالی اسلامی، نوآوری مالی، قرارداد آتی، پوشش ریسک، شاخص‌های موفقیت، مدل مفهومی
194 اعتبار قراردادهای آتی از منظر فقه امامیه  علیرضا فارسی‌پور  حمید بهرامی احمدی و محمدرضا پورابراهیمی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۷ سال ۱۳۹۳  قرارداد مالی اسلامی، قرارداد آتی، آزادی قراردادی، قماری بودن، غرری بودن، وجه التضمین
195 بررسی فقهی قراداد آتی آب‌و‌هاو بر مبنای فقه امامیه  غلامعلی معصومی‌نیا  میثم فدائی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۱۹ پیاپی سال ۱۳۹۶  قرارداد مالی اسلامی، قرارداد آتی، آب‌و‌هوا، پوشش ریسک، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار
196 بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی‌های ارزی  غلام‌علی معصومی‌نیا  احمد بهاروندی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۳۱ سال ۱۳۸۷  قرارداد مالی اسلامی، معامله اختیارت، آتی، سوآپ، پوشش ریسک، ارز، پرداخت‌های بهره‌ای
197  طراحی قرارداد شبه آتی  امید خداویردی  محسن مهرآرا، مجید رضایی و سید ضیاالدین کیاالحسینی  دوفصلنامه مطالعات و سیساست‌های اقتصادی شماره ۱۱۰ پیاپی سال ۱۳۹۷  قرارداد مالی اسلامی، نرخ بهینه پوشش ریسک، نرخ نقدی ارز، بازار آتی، مدل مارکوف سوییچینگ
198 امکان‌سنجی ارائه بیمه عمر متصل به سهام در بازار بیمه کشور از دیدگاه خبرگان  عبدالناصر همتی  غدیر مهدوی کلیشمی و حمید یاری  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۲ سال ۱۳۹۳  بیمه، بیمه عمر، بیمه عمر متصل به سهام، امکان‌سنجی به روش تلوس، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
199 بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ  سید عباس موسویان    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۱ سال ۱۳۸۵  احکام معامله، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی
200 غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه  غلامرضا مصباحی‌مقدم  اسماعیل رستم‌زاده گنجی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۸ پیاپی سال ۱۳۸۶  احکام معامله، غرر، اختیار معامله سهام، حق، ابهام و بیع
201 مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن  سیدعباس موسویان  حسن بهاری قراملکی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۹ پیاپی سال ۱۳۹۲  احکام معامله، مبانی فقهی، بازار پول، بازار سرمایه، نظام‌های مالی اسلامی، ضرر، ضرار، غرر، قمار، ربا
202 جریان خیارات در معاملات سهام  رضا میرزاخانی  سیدعباس موسویان  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۳۹ سال ۱۳۹۶  احکام معامله، سهام، بورس، خیار، حق فسخ، لاضرر، حاکمیت اراده، غبن
203  چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا  محمدنقی نظرپور  سیدضیا‌الدین کیاالحسینی و میثم حقیقی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۱۹ سال ۱۳۹۲  بانکداری بدون ربا، نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام بانکداری بدون ربا، تامین منابع مالی، اقتصاد اسلامی، ارتباط بازارهای مالی
204 خرید و فروش دین (تنزیل)  سیدباقر موسوی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷ سال ۱۳۸۰  بیع دین، تنزیل، عقود اسلامی، نظام مالی اسلامی، نظام اقتصادی
205 نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل  سیدعبدالحمید ثابت    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۷۹  تنزیل، بررسی فقهی، عقود مبادله‌ای
206 نظریه مشارکت در سود و زیان چالش‌ها و راهکارها  حسن‌آقا نظری    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ سال ۱۳۸۷  عقود مشارکتی، نرخ بهره، نرخ سود، مشارکت، بانکداری اسلامی، خطر اخلاقی
207 اوراق قرض الحسنه  علی اصغر هادوی نیا    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴ سال ۱۳۷۹  قرض الحسنه، اوراق بهادار، بازار سرمایه،
208 اوراق قرض الحسنه و تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی  حیدر فروغ‌نژاد  مهدی خشنود  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶  قرض الحسنه، کسب‌و‌کار اجتماعی، تامین مالی اجتماعی، اوراق قرضه‌الحسنه اجتماعی، نظام اقتصاد اسلامی، فرابورس ایران
209  جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک)  ابوالقاسم توحیدی‌نیا    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲ پیاپی سال ۱۳۹۱  قرض الحسنه، ابزار تامین مالی اسلامی، صکوک
210 اتحاد مالکیت در چارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)  حسین میثمی  سیدعباس موسویان  تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  مالکیت، اتحاد مالکیت، بازار پول، بازار سرمایه، ربا
211  توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی  سید عباس موسویان  محمدرضا کاتوزیان، محمد طالبی و محمدرضا حاجیان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۰ سال ۱۳۹۴  بازار بین بانکی، بازار پول بین‌بانکی، توافق‌نامه بازخرید، شرط بازخرید، بیع‌العینه، بیع‌الخیار
212 مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی  مجید خادم‌الحسینی اردکانی  سیدعباس موسویان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۵ سال ۱۳۹۱  اسناد خزانه، بازارهای مالی، دولت، کسری بودجه، اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی
213 نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مولفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی  محمدحسین صدرایی  جواد شهرکی و حسین توکلیان  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸  اسناد خزانه، اقتصاد کلان، اقتصاد مقاومتی، اسناد خزانه اسلامی، ریسک، مدیریت ریسک
214  امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی  سید عباس موسویان  محمد نقی نظرپور و ایوب خزایی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۴۰ سال ۱۳۸۹  اسناد خزانه، بازارهای مالی، اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی، سیاست مالی، سیاست پولی
215 بررسی تحلیلی اوراق خزانه اسلامی (اخزا) و مزایا و چالش‌های آن  محمد زمان رستمی  محمدهادی رستمی  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۷  اسناد خزانه، اوراق خزانه اسلامی، اخزا، بازار بدهی دولت، نرخ سود تعادلی
216  تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام  سید محمد امین‌زاده    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷  اسناد خزانه، اوراق بهادار، سهام، سهام خزانه، شرکت‌ها، حقوق تجارت
217 تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)  سید محمدرضا حسینی    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۵ پیاپی سال ۱۳۹۷  اسناد خزانه، اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، ایران
218 شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران  محمدنقی نظرپور  محمدحسین صدرایی  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۲ پیاپی سال ۱۳۹۶  اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی، ریسک، رتبه‌بندی
219  نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  محمدنقی نظرپور  یحیی لطفی‌نیا  دوفصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ پیاپی سال ۱۳۹۳  اقتصاد مقاومتی، بورس اوراق بهادار، بورس‌های تخصصی کالا، تامین مالی، سهام حمایت از تولید
220 اولویت‌بندی مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بازار سرمایه  مرتضی سلطانی  محمدابراهیم راعی عزآبادی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۷ سال ۱۳۹۶  اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه، دلفی، دیمتل، فرایند تحلیل شبکه
221 الگوی تامین مالی مشارکتی طرح‌های فناورانه مرحله رشد در چهارچوب بانکداری بدون ربا محمود خطیب محمد جواد محقق‌نیا، مهدی صادقی شاهدانی فصلنامه پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی شماره ۵ سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، تامین مالی مشارکتی، طرح‌های فناورانه، بانکداری بدون ربا
222 تحلیلی بر ابعاد فقهی اسناد خزانه اسلامی منتشره در ایران محمد توحیدی   فصلنامه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی شماره ۴ سال ۱۳۹۹ اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی، پیمانکاران، دولت، بیع دین، فقه امامیه
223 صکوک وکالت، ابزار ملی نوین در تامین مالی مسکن حسین شیرمردی احمدآباد محمد فطانت فرد فصلنامه پژوهش‌های راهبردی شماره ۲ سال ۱۳۹۹ تامین مالی مسکن، ابزارهای مالی اسلامی، صکوک، صکوک وکالت
224 شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک مناسب جهت تامین مالی محمد توحیدی سمیرا خوشنود و مهدی حمزه‌پور دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۵ سال ۱۴۰۰ صکوک، ابزارهای مالی اسلامی، تامین مالی اسلامی، مدل‌سازی معادلات ساختاری
225 تامین مالی اسلامی برا اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت سید عباس موسویان میثم فدای واحد فصلنامه راهبرد مدیریت مالی سال ۱۳۹۲ اعتبار در حساب جاری، وکالت، وکیل، بانکداری بدون ربا
226 طراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی محمد شعبانی ورنامی حسین دیده‌هانی علی خوزین و آرش نادریان فصلنامه راهبرد مدیریت مالی سال شماره ۲۳ سال ۱۳۹۷ اوراق بهادار اسلامی، رتبه‌بندی ریسک، تصمیم‌گیری جند معیاره
227 طراحی روش نوین تامین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن روزبه ظهیری هاشمی حنطله فندرسکی، حمیدرضا شیرزاد، سید مسعود مروج جهرمی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۲ سال ۱۴۰۰ ابزارهای تامین مالی اسلامی، صکوک، اوراق سلف استاندارد مسکن، املاک و مستفلات مسکن
228 انتخاب الگو و راهکار بهینه پوشش ریسک در الگوهای عملیاتی اوراق استصناع سید جواد عمادی مهدی جعفری، روح‌الله عبادی و فرناز فلاحتی دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ سال ۱۴۰۰ اوراق استصناع، پوشش ریسک، راهکار‌های پوشش ریسک
 229 موانع اجرای رویه‌های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی  سید علی حسینی  فاطمه بابایی  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۷ بهار ۱۴۰۱  حاکمیت شرعی، حاکمیت شرکتی اسلامی، کمیته فقهی، بازارهای مالی
 230 تحلیل تاثیر ماه مبارک رمضان بر شاخص‌های ریسک در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبداله نوری عطااله محمدی ملقرنی و ایرج نوروش  فصلنامه بورس اوراق بهادار تابستان ۱۴۰۱ اثر تقویمی، ماه رمضان، بورس تهران، شاخص‌های ریسک
 231 اثر مناسبت‌های اسلامی بر شاخص قیمت طلا و حجم معاملات بازار آتی سکه علیرضا فضل زاده ناصر صنوبر، وحید احمدیان و سجاد نقدی فصنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۸ تابستان ۱۴۰۱  مناسبت‌های اسلامی، قمیت سکه طلا، حجم معاملات، بورس آتی سکه
 232 نقش ماه‌های مذهبی در رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیل‌گری حاکمیت شرکتی  عبدالغفور محمدزاده  فروغ حیرانی و اکرم تفتیان  فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۹ پاییز ۱۴۰۱ گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاری، ریسک سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی
 233 بکارگیری شبکۀ هوش مصنوعی و مدل شبکۀ بیـزین برای پیش بینی ریسک نقدینگی در صنعت بانکـداری  مهرداد فرح آبادی رضا عیوض‌لو و حسین صفری فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره ۵۹ پاییز ۱۴۰۱ ریسک نقدینگی، شبکه هوش مصنوعی، مدل شبکه بیزین، الگوریتم ژنتیک
 234 رابطهٔ بین ریسک‌های ساختاری و بازدهی موردانتظار صکوک زینب آهنگر نوروز نوراله زاده و رویا دارابی  فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی شماره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ صکوک، ریسک، ساختار مالی، دورهٔ زمانی، دارایی پشتوانه
 235 تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه نویدرضا کیوانی سید مرتضی شهیدی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ بازار سرمایه،  دامنه نوسان قیمت،  تسعیر،  احتکار،  اضطرار
 236 تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو  صادق الهام  سید محمدصادق شاهچراغ دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ توافق بازخرید، ریپو، بیع‌العینه، شرط بازخرید، شورای فقهی
 237 آسیب‌شناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی‌های تسهیلاتی بانک‌ها از منظر فقهی و اقتصادی  حسین هروانی  سیدهادی عربی و عباس عرب مازار دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ اوراق بهادارسازی، تسهیلات اعطایی، دارایی‌های بانکی، دارایی‌های تسهیلاتی، بازار ثانویه
 238 بررسی فقهی - اقتصادی درآمدزایی ناشی از تحمل ریسک؛ مطالعه موردی قرارداد آتی مهدی محمدی محمد الهامی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ تحمل ریسک، قرارداد آتی، بازی‌های مجموع صفر
 239 ثبات مالی در بازارهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی (مورد بررسی: اندونزی)  محسن کشاورز علیرضا پورفرج و وحید تقی‌نژاد عمران  دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ حباب قیمتی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی،
 240 ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی حسن کیایی مصطفی سلطانی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۲ پیاپی بهار ۱۴۰۱ صکوک اجاره، سهام، مدل ارزش‌گذاری، ریاضیات تصادفی
 241 تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب محمد تقی گیلک حکیم آبادی سید سهیلا میری لداری و سعید راسخی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی پاییز ۱۴۰۱ صکوک، تراز مالی، تراز حساب جاری، فرضیه کسری دوقلو، روش گشتاور‌های تعمیم یافته
 242 امکان‌سنجی اجرای معاملات اجتماعی در بازار سرمایه ایران معصومه علیزاده سید محسن سجادی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۳ پیاپی زمستان ۱۴۰۱ صنعت فناوری مالی، معاملات اجتماعی، معاملات کپی، معاملات انعکاسی، معاملات مشاوره‌ای
 243 اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی رضا یارمحمدی علی صالح آبادی، محمد توحیدی، عادل آذر دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۵ پیاپی بهار ۱۴۰۲ اوراق سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی، تسهیم ریسک، تامین مالی، مالی اسلامی
 244 تجدید ارزیابی شرکت های سهامی عام از دیدگاه فقهی و حقوقی  امیرحسین اعتصامی  زهرا شیری دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۵ پیاپی بهار ۱۴۰۲ تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت سهامی عام، شفافیت اطلاعاتی، معاملات غرری، بیع
 245 ارائه معیار احراز غلبه دارایی های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره محمد توحیدی میثم حامدی دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره پیاپی ۳۷ فروردین ۱۴۰۱ اوراق اجاره، سهام، معیار غلبه، دارایی قابل اجاره، فقه امامیه
 246 اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران) محمد سعید پناهی بروجردی احمدعلی رضایی دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره پیاپی ۳۶ مهر ۱۴۰۰ کفایت سرمایه، بازار صکوک، بانک‌های اسلامی، کشور ایران
 247  تحلیل و بررسی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات  سینا سروی مهدی نوری و محمدحسین قوام   فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۵ پیاپی بهار ۱۴۰۲  بلاک‌چین، عرضه‌اولیه سکه، فروش توکن، فین‌تک، ارزمجازی
 248  تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران  محمد رجائی سیائی مهدی صفایی ایلخچی  دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۶ پیاپی پاییز ۱۴۰۰   صکوک، شاخص‌های سودآوری، سودآوری، متغیرهای کلان اقتصادی
 249  بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن  احمدرضا صفا  مهدی افشار فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۲ پیاپی تابستان ۱۴۰۰  باینری آپشن، قمار، بازار مالی، غرر، ابزار مشتقه 
 250  بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران- رهیافت مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی  امیر غلامی  مینا صاحب کاشانی و محمدمهدی احمدی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۹۰ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی، ادوار تجاری، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 251  بررسی حقوقی شیوه های تامین مالی زنجیره تامین با تاکید بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)  سید علی اصغر رحیمی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۹۰ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  تامین مالی زنجیره تامین، اوراق گواهی اعتبار مولد، عقد ضمان، بازار پول، بازار سرمایه
 252  ارزیابی عملکرد کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  محمد توحیدی  مریم محمودی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۹ پیاپی بهار ۱۴۰۲  کمیته فقهی، نظارت شرعی، حاکمیت شرعی، بازار سرمایه
 253  امکان‌سنجی پیاده‌سازی اوراق بهادار اسلامی قابل‌تبدیل پیش از عرضۀ اولیۀ سهام  محمد توحیدی میثم حامدی   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۸ پیاپی زمستان ۱۴۰۱  اوراق بهادار اسلامی، صکوک، سهام، اوراق قابل تبدیل، عرضه اولیه
 254  امکان‌سنجی پیش‌فروش پروژه توسط بانی در اوراق سفارش ساخت  حنظله فندرسکی    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۸ پیاپی زمستان ۱۴۰۱  ابزارهای تامین مالی اسلامی، صکوک، اوراق سفارش ساخت، پیش فروش، اجاره به شرط تملیک، املاک و مستغلات
 255  بررسی فقهی کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه  احمدعلی یوسفی  کمیل قنبرزاده و علیرضا کلاهدوزان  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۷ پیاپی پاییز ۱۴۰۱  سود، قاعده ربح، رسیک، سرمایه
 256  تأثیر صکوک بین‌الملل بر رشد اقتصادی کشورهای GCC درس‌هایی برای اقتصاد ایران  جواد محمدی احمد قاسمزاده خسروشاهی و مریم خلیلی عراقی   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۷ پیاپی پاییز ۱۴۰۱  اوراق ارزی، صکوک بین‌الملل، رشد اقتصادی، نظام مای ایران، نقدینگی
 257  بررسی تناسب بازار سرمایه اسلامی با واقعیت رفتاری سرمایه گذاران  سید سعید دانشی عطاالله رفیعی آتانی   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۶ پیاپی تابستان ۱۴۰۱  اقتصاد رفتاری، بازار سرمایه اسلامی، سوگیری شناختی، معادلات ساختاری
 258  واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه  سیدعلیرضا امین حمیدرضا بصیری و غلامعلی معصومی نیا   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۵ پیاپی بهار ۱۴۰۱  سبدگردانی، نهاد مالی، بازارسرمایه، کامزد متغیر، عقود غیر معهود، سهام
 259  محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت)  رفیع حسنی مقدم    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  صکوک، فرابورس، اوراق مالی اسلامی، ریسک شرطی
 260  تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی  محمد حسین شریعتی نیا  حسین حسن زاده سروستانی و مهدی صادقی شاهدانی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  سفارشات پنهان، تقارن اطلاعاتی، قاعده ممنوعیت غرر، فقه اسلامی
 261  ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام  حسن کیائی  صادق الهام و مصطفی سلطانی  دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  ارزیابی فقهی و اقتصادی، اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام، اوراق اجاره به شرط تملیک، سهام
           
           
           
           
           
           
           
           
           
برای ارسال نظر وارد سایت شوید