گزارش های نهادهای بین المللی
یکشنبه, 27 آبان 1397 02:44 3921

ردیف

عنوان

پدید آورنده

تاریخ انتشار

1

گزارش سالانه سرمایه گذاری و فرصت ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

ANNUAL REPORT ON INVESTMENT CLIMATE AND OPPORTUNITIES IN OIC COUNTRIES

بانک توسعه اسلامی

 2022

2

گزارش فنی ساخت شاخص یکپارچه بانک توسعه اسلامی

IsDB GROUP TECHNICAL REPORT ON THE CONSTRUCTION OF THE IsDB INTEGRATION INDEX

بانک توسعه اسلامی

2022 

3

ارائه‌ای برای سرمایه گذار

Investor Presentation

بانک توسعه اسلامی

2023

4

گزارش همایش گروه G20

G20 2022 REPORT

بانک توسعه اسلامی

2023

5

گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول

IMF-annual-report-2022-english

صندوق بین‌المللی پول

2022

6

گزارش سالانه صکوک جهانی

IIFM Sukuk Report 2022

بازار مالی بین‌الملل اسلامی

2022

7

گزارش پایداری صنعت خدمات مالی اسلامی

ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT

هیئت خدمات مالی اسلامی

2022

8

گزارش سالانه 2021 ICIEC

بخش اول

بخش دوم

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی

2021

9

گزارش فنی گروه G20 در حوزه بیمه اسلامی

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی

2020

10

گزارش سالانه اثربخشی توسعه

ANNUAL DEVELOPMENT EFFECTIVENESS REPORT

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی

2021

11

گزارش ICIEC در یک نگاه سال ۲۰۲۲

ICIEC AT A GLANCE 2022

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی

2022

12

گسترش فرصت صادرات و سرمایه گذاری در کشورهای عضو

Expanding export and investment opportunity in our member countries

شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی

2021

13

 گزارش سرمایه گذاری اسلامی

Islamic Funds Report 

شورای عمومی بانک‌های اسلامی و موسسات مالی

2022

14

گزارش سالانه بانک توسعه آسیایی

بخش اول

بخش دوم

بانک توسعه آسیایی

2022

15

چشم انداز توسعه آسیا

ASIAN DEVELOPMENT OUTLOOK

بانک توسعه آسیایی

2023 

16

گزارش یکپارچه اقتصادی آسیا در سال 2023

Asian Economic Integration Report 2023

بانک توسعه آسیایی

 2023

17

گزارش سالانه AAOIFI

AAOIFI Annual Report 2021

AAOIFI

 2021

18

گزارش مالی اسلامی
 (Global Report on Islamic Finance 2016)

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

 فوریه 2017

19

مالی اسلامی در اروپا
(Islamic finance in Europe)

بانک مرکزی اروپا

ژوئن 2013

20

صکوک شرکتی
Corporate Sukuk: Buildingthe ecosystem to financesustainable infrastructure(

موسسه حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(AAOIFI)

2016

21

صکوک جهانی
)A comprehensive study of theGlobal Sukuk Market(

بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)

مارس 2016

22

ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی
)
IFSB Stability Report 2016 (final)(

هیئت خدمات مالی اسلامی
(IFSB)

می 2016

23

بانکداری اسلامی: رشد، کارایی و ثبات
)
Islamic Banking: Growth, Efficiency and Stability(

مرکز مالی و بانکی اسلامی دبی
)
DCIBF(

2015

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید