گزارش های نهادهای بین المللی
سه شنبه, 29 آبان 1397 14:14 2628

ردیف

عنوان

پدید آورنده

تاریخ انتشار

1

گزارش مالی اسلامی
 (Global Report on Islamic Finance 2016)

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

فوریه 2017

2

مالی اسلامی در اروپا
(Islamic finance in Europe)

بانک مرکزی اروپا

ژوئن 2013

3

صکوک شرکتی
Corporate Sukuk: Buildingthe ecosystem to financesustainable infrastructure(

موسسه حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(AAOIFI)

2016

4

صکوک جهانی
)A comprehensive study of theGlobal Sukuk Market(

بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)

مارس 2016

5

ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی
)
IFSB Stability Report 2016 (final)(

هیئت خدمات مالی اسلامی
(IFSB)

می 2016

6

بانکداری اسلامی: رشد، کارایی و ثبات
)
Islamic Banking: Growth, Efficiency and Stability(

مرکز مالی و بانکی اسلامی دبی
)
DCIBF(

2015

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید