سایر مقالات
شنبه, 27 -2666 04:19 878

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

ردیفمقالهنام نویسندهسایر نویسندگاننشریه
1 اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول غلامرضا مصباحی‌مقدم مجتبی سیدحسن‌زاده فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۵۰ سال ۱۳۹۲
2 اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه) حسین میثمی سید عباس موسویان دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۸
3 الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چارچوب اقتصاد اطلاعات محمدمهدی عسکری حمیدرضا معبودی دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۲۹ سال ۱۳۹۷
4 ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا.ایران وحید شقاقی شهری سعیده حسن‌پور دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۴ سال ۱۳۹۹
5 برآورد تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی سعیده کامران‌پور منصور زرانژاد و صلاح ابراهیمی دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۹
6 امکان‌سنجی فقهی ضمانت طرح‌های بازنشستگی با مشارکت معین سیدعباس موسویان محمد صفری فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۰ سال ۱۳۹۷
7 بررسی ارتباط سنجی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی) وهاب قلیچ حسین امیری فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۷ سال ۱۳۹۹
8 بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف مصطفی ابوطالب‌دخت شورکی محمدجمال خلیلیان اشکذری و محمدجواد توکلی دوفصلنامهمعرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۳ پیاپی سال ۱۳۹۹
9 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه‌داری در تصمیم‌های آمیخته بازاریابی ناصر صنوبر محمد علی متفکرآزاد و نسرین راضی دوفصلنامه جستارهی اقتصادی شماره ۱۳ سال ۱۳۸۹
10 بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی سیدحسن قوامی سیدمحمدرضا سیدنورانی، تیمور محمدی و منصور رنجبر دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷
11 بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز حجت‌الله برامکی یزدی داوود منظور فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۲ سال ۱۳۹۵
12 بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف علیرضا لشکری   دوفصلنامه جستارهای اقتصادی شماره ۳۲ سال ۱۳۹۸
13 پول‌شویی و راهکار‌های مبارزه با آن عبدالحمید خسروی   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۷ سال ۱۳۸۴
14 بررسی و تحلیل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی بر اساس موازین فقه امامیه محمد توحیدی   دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۶ پیاپی سال ۱۳۹۸
15 تاثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود عسگر پاک‌مرام احمد فتحی عبدالهی و لطف‌اله تقی‌زاده دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۸ پیاپی سال ۱۳۹۴
16 تاثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل‌گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی حسن‌آقا نظری   دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۴ پیاپی سال ۱۳۸۹
17 تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری حمید حسن‌پور محمد واعظ برزانی، عبدالحمید معرفی محمدی و سید مهدی امامی جمعه دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۲ پیاپی سال ۱۳۹۹
18 تاملی فقهی- اقتصادی در بازار تبعی سیدصادق طباطبائی‌نزاد    دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۸ پیاپی سال ۱۳۹۹
19 تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز محمدحسین بیاتی محمدصادق جاودان و سجاد رجبی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۰ سال ۱۳۹۹
20 تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه محمد مهدی عسکری محمد شیریجیان دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۰ پیاپی سال ۱۳۹۷
21 رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور حسن دادگر    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۱۱ سال ۱۳۸۲
22 چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای علی رضائیان محمدرضا سیمیاری و حسن حسن‌زاده سروستانی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۷ پیپاپی سال ۱۳۹۸
23 مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تاکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی علی صادقی‌پور سعید فراهانی‌فرد و رضا غلامی جمکرانی دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۱۳ پیاپی سال ۱۳۹۶
24 شرط قصد و ابزار صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی محمدعلی خادمی کوشا   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۰ سال ۱۳۹۷
25 نظریه «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تاکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر» سیدعباس موسویان حسین میثمی دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۷ پیاپی سال ۱۳۹۶
26  مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها سیدهادی عربی مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۴ سال ۱۳۹۵
26  مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها سیدهادی عربی مرتضی درخشان و مصطفی شیخانی فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۴ سال ۱۳۹۵
27  نقش مفاهیم ارزش‌محور در سامان‌دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه‌داری و اسلامی» احمدعلی یوسفی مجتبی غفاری دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۱۷ پیاپی سال ۱۳۹۶
 28  غرر در «قراردادهای بین‌المللی نفت »  محمدحسین اسفندیارپور احمد شعبانی   فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی شماره ۲۵ پیاپی بهار ۱۴۰۲  
 29  جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)  محمدحسین کرمی اسفه حسین بحرینی یزدی   دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۶ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  
 30  روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی  جواد ارباب سید رضا حسینی   دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۶ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  
 31  نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای  وحید شقاقی شهری    دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران شماره ۳۶ پیاپی پاییز ۱۴۰۰  
 32  الگوی تمکین زکات در آموزه‌های اسلامی در مقایسه با الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی  وحید مقدم    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۹ پیاپی بهار ۱۴۰۲  
 33  بررسی و نقد قوانین منع احیای اراضی موات و مقایسه آنها با متون فقهی  یاسر مسعود مقدم  عبداله بهمن پوری و احمد اسفندیاری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۹ پیاپی بهار ۱۴۰۲  
 34  شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطلاعات در بازارهای برخط و ارائه راهکارهایی بر اساس آموزه‌های اسلامی  نفیسه صالح نیا محمد مهدی نصر هرندی   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۵ پیاپی بهار ۱۴۰۱  
 35  پیش‌بینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه  نادر نامدار مهدی مرادی و همکاران   فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۵ پیاپی بهار ۱۴۰۱  
 36  تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی  محمد مهدی کاظمی احمد گوگردچیان و همکاران   دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۸ پیاپی بهار ۱۴۰۱  
 37  رويکردي نوين در مطالعات خلق پول مبتني بر مالکيت به‌مثابه «بسته‌اي از حق‌ها» با نگاهي به اقتصاد اسلامي  عادل پیغامی  سید هادی عربی و همکاران  دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی شماره ۲۴ پیاپی تابستان ۱۴۰۰  
           
           
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید