پژوهش با موضوع وقف
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 22:19 3650

رديف

عنوان

پديد آورنده

1

وقف سهام شرکت ها از ديدگاه اسلام

دکتر علي صالح آبادي

2

وقف سهام در دنياي کنوني

دکتر حسين عبده تبريزي

3

بررسي فقهي سرمايه گذاري در وقف

دکتر محمد حسن حائري

4

مروري بر الگوهاي عملي وقف در بازار سرمايه

دکتر نادر رياحي

5

بررسي شيوه هاي جديد بهره وري اقتصادي وقف

نشست تخصصي(گروهي از صاحب نظران)

6

امکان سنجي وقف پول مبتني بر فقه شيعه

دکتر ولي الله ملکوتي فر

7

امکان سنجي فقهي وقف پول (توصيه ها و راهکار ها)

دکتر جواد سعادت فر

8

وقف و امور خيريه در بازار سرمايه

دکتر مجيد رضايي

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید