مقالات روش شناسی
جمعه, 27 ارديبهشت 778 04:19 1392
Gallery Image 1

 

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

 

ردیفعنوان مقالهنویسنده اولسایر نویسندگاننشریهکلمات کلیدی
1 اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی  سیدعباس موسویان  رسول خوانساری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۳ سال ۱۳۹۵  اجتهاد چند مرحله‌ای، روش پژوهشی، فقه اقتصادی، فقه مالی، نواوری، روش اجتهاد چند مرحله ای
2  روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)  سیدعباس موسویان  حامد تاجمیر ریاحی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۹ سال ۱۳۹۷  روش تحقیق مختار، روش پژوهش، طراحی ابزار مالی اسلامی، مهندسی مالی، فقه مالی
3 بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چند مرحله‌ای  سیدعباس موسویان  داود ماهی‌کار و رضا غلامی جمکرانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹  اجتهاد چند مرحله‌ای، گواهی سپرده کالایی، ابزار مالی، ضوابط عام، ضوابط خاص
4 تکامل روش علمی استاد موسویان ار روش فقه محور تا روش اسلام محور   سید حسین میرمعزی حسین غفورزاده فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۴ سال ۱۴۰۰ سید عباس موسویان، روش‌شناسی، روش فقه محور، روش اسلام محور
 5

 آسیب‌شناسی مالی رایج اسلامی با تأکید بر آثار مرحوم موسویان

 غلامعلی معصومی نیا    فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۸۸ سال ۱۴۰۱  بازارهای مالی، مالی اسلامی، مرحوم موسویان
 6

 مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه‌های اقتصاد اسلامی

 سعید محمدبیگی    دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره ۲۹ پیاپی تابستان ۱۴۰۲  روش استقرا، اقتصاد اسلامی، استقرا ریاضی، روش‌شناسی
 

 

       
برای ارسال نظر وارد سایت شوید