مقالات روش شناسی
یکشنبه, 09 شهریور 1399 17:55 85
Gallery Image 1

 

جهت مشاهده مقاله مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

 

ردیفعنوان مقالهنویسنده اولسایر نویسندگاننشریهکلمات کلیدی
1 اجتهاد چند مرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی  سیدعباس موسویان  رسول خوانساری  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۳ سال ۱۳۹۵  اجتهاد چند مرحله‌ای، روش پژوهشی، فقه اقتصادی، فقه مالی، نواوری، روش اجتهاد چند مرحله ای
2  روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)  سیدعباس موسویان  حامد تاجمیر ریاحی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۶۹ سال ۱۳۹۷  روش تحقیق مختار، روش پژوهش، طراحی ابزار مالی اسلامی، مهندسی مالی، فقه مالی
3 بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چند مرحله‌ای  سیدعباس موسویان  داود ماهی‌کار و رضا غلامی جمکرانی  فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۷۹ سال ۱۳۹۹  اجتهاد چند مرحله‌ای، گواهی سپرده کالایی، ابزار مالی، ضوابط عام، ضوابط خاص
برای ارسال نظر وارد سایت شوید