گزارش پایان‌نامه"بررسی امکان تامین مالی مستقیم بنگاهها از طریق قراردادهای فروش تعهدی و توافق بازخرید"
یکشنبه, 27 تیر 1400 08:00 پایان نامه فاطمه خان احمدی توافق باز خرید DBA بازار سرمایه اسلامی 46
Gallery Image 1

گزارش پایان نامه سرکار خانم فاطمه خان احمدی، دانش پذیر دومین دورهDBA  بازار سرمایه اسلامی + فیلم جلسه دفاع

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران ، در ادامه جلسات دفاع از پایان نامه دانش پذیران دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز پنجشنبه، 24 تیرماه، سرکار خانم فاطمه خان احمدی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، پایان نامه خود را با موضوع "بررسی امکان تامین مالی مستقیم بنگاهها از طریق قراردادهای فروش تعهدی و توافق بازخرید" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر علی صالح آبادی به عنوان استاد راهنما و دکتر مجتبی کاوند به عنوان استاد داور حضور داشتند،خانم خان احمدی با کسب نمره کامل موفق به دفاع از پایان نامه خود شد.

در ادامه، به بخش هایی از این پایان نامه اشاره شده است:

- در این تحقیق با توجه به چالش های موجود در بازار سرمایه کشور در حوزه تامین مالی بنگاه ها، تلاش شد با ارائه مدلی ترکیبی از قراردادهای فروش تعهدی و توافقنامه بازخرید در قالب عقود اسلامی به ارائه مدلی نوین برای تامین مالی بنگاه ها در قالب تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه کشور پرداخته شود.

-مدل مفهومی تحقیق :

- از آنجا که در زمان انجام این تحقیق در بازار سرمایه کشور تامین مالی در بخش ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی، جذب منابع از طریق شرکت های تامین سرمایه و صتدوق های سرمایه گذاری انجام می شود، در مدل پیشنهادی نیز تامین مالی بنگاه ها به طور مستقیم از طریق این دو نهاد انجام می شود.

- بر این اساس در مدل مفهومی تحقیق مفروض است سازمان بورس و اوراق بهادار نقش نظارتی خود را از طریق ابلاغ دستورالعمل و ضوابط کلی معاملات ابلاغ می نماید و در نهایت با هدف تسریع و تسهیل فرایند به طور موردی اقدام به صدور مجوز برای تامین مالی هر بنگاه می نماید.

جهت مشاهده فیلم این جلسه اینجا را کلیک کنید.

 

Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید