گزارش دفاع از پایان نامه"بررسی انواع ریسک‌های قرارداد مرابحه در بانکداری بدون ربای ایران و ..."
سه شنبه, 20 مهر 1400 01:22 غفور بابایی قرارداد مرابحه دفاع پایان نامه گزارش دفاع انجمن مالی اسلامی ایران 60
Gallery Image 1

گزارش جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای غفور بابایی، دانش‌پذیر دومین دوره DBA ‌بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه 

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران ، در ادامه جلسات دفاع از پایان نامه دانش پذیران دوره دوم DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز دوشنبه 19 مهر ماه، آقای غفور بابایی، پایان‌نامه خود را با موضوع "بررسی انواع ریسک‌های قرارداد مرابحه در بانکداری بدون ربای ایران و روش‌های مدیریت آن" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر احسان ذاکرنیا به عنوان استاد راهنما و دکتر حامد تاجمیر به عنوان استاد داور حضور داشتند، آقای بابایی موفق به دفاع از پایان نامه خود شد.

 

 

دراین پژوهش با بررسی قرارداد مرابحه بانکی، ریسک هایی که این قرارداد با آنها مواجه می‌باشد شناسایی شدند سپس با توجه به نظرات خبرگان و متخصصین دایره ریسک بانک‌ها، ریسک های اعتباری، نرخ بهره، نقدینگی ، اعتماد و عملیاتی به عنوان مهمترین ریسک‌های این نوع قرارداد شناخته شدند. در این مقاله راه کارهایی جهت مدیریت مهمترین ریسک های مرتبط با قرارداد مرابحه بانکی ارائه شد که از جمله‌ی آنها می‌توان به ضمان، بیمه، وثیقه، اوراق بهادارسازی، صلح و غیره اشاره کرد. 

Prev
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید