دفاع از پایان نامه "بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر ریسک و سودآوری بانکداری اسلامی"
جمعه, 18 تیر 1400 18:30 بانکداری اسلامی پایان نامه جلسات دفاع ریسک و سودآوری 45
Gallery Image 1

چکیده متن پایان نامه سرکار خانم حسینی مکارم، دانش پذیر دومین دورهDBA  بازار سرمایه اسلامی انجمن+ فیلم جلسه دفاع

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران ، در ادامه جلسات دفاع از پایان نامه دانش پذیران دوره دوم DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز چهارشنبه، 16تیر ماه، سرکار خانم زهرا حسینی مکارم، پایان نامه خود را با موضوع "بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر ریسک و سودآوری بانکداری اسلامی" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر حسین قضاوی به عنوان استاد راهنما و دکتر علی صالح آبادی به عنوان استاد داور حضور داشتند، خانم حسینی مکارم با کسب نمره کامل موفق به دفاع از پایان نامه خود شد.
در ادامه، به بخش هایی از این پایان نامه اشاره شده است:
براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، نرخ ارز ، تاثیر منفی بر سودآوری بانک ها داشته است. برآورد مدل های فرضیه دوم نشان از تاثیرگذاري نرخ ارز بـر ریسـك بانـك دارد. سرمایه گذاری بانک‌ها در سایر شرکت ها بر سودآوری بانک ها تاثیر مستقیم دارد. کفایت سرمایه با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری دارد.
تورم با توجه به نتایج بدست امده بر سوداوری و ریسک بانک ها تاثیر معنادار دارد. تورم تأثیر مهمی بر عملکرد بانک ها دارد. تسهیلات بانکی از تغییرات تورم متاثر می شوند. کشورهایي که تورم بالایی دارند، معمولا دارای بازار بانکی غیر مولد هستند، با افزایش تورم، حجم تسهیلات پرداختي به بخش خصوصی کاهش می یابد.
نرخ ارز بر اساس نتایج بدست امده تاثیر منفی بر سوداری بانک ها داشته است؛ افزایش نرخ ارزی باعث افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. این امر کیفیت دارایی ها را کاهش می دهد که باعث کاهش سوداوری بانک خواهد شد. البته نوع حسابداری تعهدی به بانکها اجازه شناسایی سود را همچنان می دهد! همچنین با افزایش نرخ ارز و بواسطه آن تورم، هزینه های عملیاتی بانکها افزایش خواهد یافت و این نیز می تواند دلیلی دیگر بر کاهش سوداوری بانک ها در اثر افزایش نرخ ارز باشد.
متغیر نسبت سرمایه گذاری بانک ها در سایر شرکت ها که نشان دهنده بنگاه داری بانک ها می باشد بر سوداوری بانک ها تاثیر مستقیم داشته وهمچنین بر ریسک بانک نیز اثر گذار بوده است.
بر اساس نتایج کفایت سرمایه رابطه مستقیمی با سوداوری و ریسک بانک ها دارد و هرچه نسبت کفایت سرمایه بالاتر باشد سوداوری بیشتری را بانک تجربه خواهد کرد.
جهت مشاهده فیلم جلسه دفاع اینجا کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید