انتشار سی و دومین شماره از سری بولتن های بازار سرمایه اسلامی
سه شنبه, 16 اسفند 1401 01:09 بولتن بازار سرمایه اسلامی ضمانت موسسه اعتباری سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 28

اوراق بهادار بانام، بدون کوپن سود و دارای سررسیدی است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سی و دومین شماره از سری بولتن های بازار سرمایه اسلامی به تبیین مبانی فقهی و حقوقی انتشار گواهی اعتبار مولد (گام) پرداخته است.

طبق تعریف مندرج در دستورالعمل انتشار اوراق گام، «اوراق بهادار بانام، بدون کوپن سود و دارای سررسیدی است که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می‌گردد. این اوراق قابلیت معامله ثانویه در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس را دارا می‌باشد».

در اوراق گام، تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از منابع بخش خصوصی با ضمانت بانک و حمایت بانک مرکزی انجام می شود. در واقع بانک ها دیون بنگاه های تولیدی به فروشندگان مواد اولیه را ضمانت می کند. این اوراق قابلیت انتقال در زنجیره ارزش را دارد. در این اوراق بجای آنکه یک بنگاه خاص تأمین مالی شود، با انتقال این اوراق در زنجیره ارزش مجموعه ای از بنگاه ها تأمین مالی خواهند شد. هدف اصلی این اوراق تأمین سرمایه در گردش برای واحد های تولیدی است تا سهولت بیش تری در دسترسی به منایع داشته باشند.

این ابزار در واقع در جهت بازار پذیر کردن مطالبات توسط فروشندگان نهاده به واحدهای تولیدی طراحی شده است. فروشنده از بانک متقاضی درخواست می کند تا در مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند. بانک اوراق را با ضمانت خود منتشر کرده و در اختیار فروشنده قرار می دهد. در ادامه فروشنده در صورتی که نیاز به وجه نقد دارد، می تواند آن را در بازار تنزیل کند. همچنین اوراق خود را می تواند در مقابل کالا به فروشنده ای دیگر بدهد. در غیر اینصورت می تواند تا سررسید اوراق صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را دریافت می کند.

به منظور دسترسی به متن بولتن، به لینک مراجعه فرمایید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید