بررسی صندوق های سرمایه گذاری با دونوع واحد در جلسه کمیته فقهی سازمان بورس
دوشنبه, 06 بهمن 1399 14:23 کمیته فقهی سازمان بورس کمیته کمیته فقهی کمیته فقهی بازار سرمایه 627

در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع صندوق های سرمایه گذاری با دونوع واحد مطرح گردید. این جلسه مصوباتی نیز به همراه داشت.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران، دکتر مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گزارش جلسه اول بهمن این کمیته را تشریح کرد:

باتوجه به اینکه مطابق فتوای مقام معظم رهبری و مصوه هیئت مدیره سازمان بورس،مواردی که جهت انتشار اوراق اجاره مبتنی برسهام مطرح میشوند باید بصورت موردی بررسی شده و به تایید کمیته فقهی سازمان بورس برسد،چند در خواست پیرامون اوراق اجاره سهام و اجاره دادن سهام برخی از شرکت ها مطرح شد و در نهایت، کمیته فقهی سازمان بورس، انتشار اوراق اجاره بر روی سهام 4شرکت را تایید نمود. براین مبنا بر غلبه دارایی های قابل اجاره درمورد این شرکت ها به تایید کمیته فقهی سازبورس رسید.

همچنین دراین جلسه درخصوص تهیه متن مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در مورد راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری با دونوع واحد سرمایه گذاری طرح بحث شد ومتن مصوبه آن بررسی گردید. لکن به جمع بندی نرسید. مقرر شد که متن نهایی مصوبه در جلسه آینده این کمیته به امضای اعضای محترم کمیته فقهی برسد.

موضوع صندوق های سرمایه گذاری با دونوع واحد، راهکاری است برای تحریک بخش تقاضا به جهت خرید سهام. درصورتی که این صندوق ها در بازار سرمایه راه اندازی شوند، دونوع واحد سرمایه گذاری در آنها وجود خواهد داشت.

در نوع اول ، حداقل و حداکثری از نرخ بازدهی برای خریداران این واحد ها معین می شود و در حقیقت دارندگان این واحد های سرمایه گذاری در این سقف و کف سود، بازدهی  نسبتا معینی را از محل سرمایه گذاری خود در این صندوق ها بدست خواهند آورد.

نوع دوم واحد های صندوق ها واحد هایی هستند که بازدهی آنها بعد از تعیین تکلیف سود دارندگان واحد های اول مشخص خواهد شد و ممکن است که احیاناً دارندگان این واحد ها نرخ سود بسیار پایین یا بسیار بالا تری نسبت به گروه اول دریافت کنند.

پیشنهاد جهت انتشار این مدل از واحد های سرمایه گذاری در صندوق ها در جلسات قبلی این کمیته مطرح شد و در این جلسه ضمن بررسی این موضوع، بدلیل عدم جمعبندی، نتیجه به جلسات بعد این کمیته موکول شد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید