فیلم های ضبط شده پنجمین دوره مدیریت حرفه‌ای بازار سرمایه
یکشنبه, 15 آبان 1401 16:08 433

 

 

 

جهت مشاهده فیلم جلسه مورد نظر، روی لینک کلیک کنید.

درسقوانین مدیریت سبد 
دکتر عرب زاده
قوانین مدیریت نهاد
دکتر امین زاده
مدیریت سبد
دکتر امروی
راهبری شرکتی
۹و۱۱ اسفند جلسه اول جلسه اول جلسه اول  جلسه اول (دکتر حسینی) 
۱۶و۱۸ اسفند - - - -
۲۳و۲۵ اسفند - - - -
۱۵و۱۷ فروردین - - - -
۲۲و۲۴ فروردین - - - -
۲۹و۳۱ فروردین - - - -
۵و۷ اردیبهشت - - - -
 ۱۲و۱۴ اردیبهشت - - - -
 ۱۹و۲۱ اردیبهشت - - - -
 ۲۶و۲۸ اردیبهشت - - - -
 ۲و۴ خرداد - - - -
۹و۱۱ خرداد - - - -
 ۱۶و۱۸ خرداد - - - -
۲۳و۲۵ خرداد - - - -
 ۳۱ خرداد و ۱ تیر - - - -
۶و۸ تیر  - - - -
۱۳و۱۵ تیر - - - -
۲۰و۲۲ تیر - - - -
۲۷و۲۹ تیر - - - -
۳و۵ مرداد - - - -
۱۰و۱۲ مرداد - - - -

 

     

 

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید