عضو حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران به عنوان کار آفرین برتر ملی سال انتخاب شد.
یکشنبه, 24 اسفند 1399 10:37 کارآفرین برتر شرکت پارت پردازش اطلاعات مالی ایران 84

شرکت پردازش اطلاعات مالی ایران (پارت) در سیزدهمین جشنواره کار آفرینان برتر به عنوان کارآفرین برتر ملی سال انتخاب شد.

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت که از اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران نیز می باشد، به عنوان کارآفرین برتر ملی سال انتخاب و مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی قرار گرفت.

این نخستین بار است که شرکتی فعال در حوزه بازار سرمایه توانسته این جایگاه را از آن خود کند.

شرکت دانش بنیان پارت با 700 نفر سرمایه انسانی و با بهره گیری از حوزه های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات می کوشد در راستای مأموریت خود یعنی دستیار هوشمند اقتصادی مردم و طراحی سامانه های متنوع قدم بردارد.

انجمن مالی اسلامی ایران ضمن تبریک این افتخار به مجموعه پارت توفیق استمرار در پیمودن این مسیر را برای شرکت پارت آرزو می کند.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید