جایزه فرهنگ یادگیری به بانک اسلامی شارجه رسید
چهارشنبه, 24 اسفند 1401 11:00 جایزه بانک اسلامی خاورمیانه آفریقا آموزش مالی و بانکی نوآوری گردش مالی 335

پایگاه منابع انسانی و یادگیری در خاورمیانه و آفریقا جایزه فرهنگ سال یادگیری را به بانک اسلامی شارجه (SIB) اعطا کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از خبرگزاری امارات، رئیس بخش مدیریت استراتژیک بانک اسلامی شارجه گفت: این جایزه نشان دهنده تعهد بانک اسلامی شارجه به ارائه یک محیط شغلی پایدار است که از توسعه کارکنان خود حمایت می کند.
بانک اسلامی شارجه بر مفاهیم آموزشی برای جذب و حفظ استعدادها و افراد شایسته تمرکز می‌کند که این امر کارکنان را قادر می‌سازد تا به طور مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و پایدار در خدمات مالی و بانکی ارائه شده به مشتریان خود مشارکت کنند.

این بانک فلسفه یادگیری سازمانی را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اتخاذ و برنامه‌ای دائمی برای توسعه شایستگی‌ها و قابلیت‌ها اجرا می‌کند و کارکنان ممتاز را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل مسئله درگیر می‌کند.
بانک اسلامی شارجه بر چالش‌های تجاری، به‌ویژه در بخش‌های مالی و بانکی با همگام ماندن با پیشرفت‌های فناوری جهانی و در عین حال تضمین یک اقتصاد رقابتی موفق مبتنی بر دانش و نوآوری غلبه می‌کند.
مسئولین این بانک اسلامی بر این باور هستند که نرخ گردش مالی پایین بانک اسلامی شارجه در بخش مالی آن را به عنوان پیشرو در ایجاد قابلیت ها و پایبندی به رویکرد کار پایدار قرار می دهد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید