در چشم انداز ریسک سال 2023 یک ارزیابی کمی و کیفی از ریسک‌ها ارائه شده است
شنبه, 17 دی 1401 23:24 چشم انداز اقتصاد جهانی ریسک اقتصادی ریسک سیاسی ریسک نظارتی رشد جهانی 173

در چشم‌انداز ریسک 2023، یک ارزیابی کمی و کیفی در قالب 10 سناریو از ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و نظارتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، در چشم‌انداز ریسک 2023، یک ارزیابی کمی و کیفی در قالب 10 سناریو از ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و نظارتی ارائه شده است که به ارزیابی تغییرات بالقوه در محیط عملیاتی کشورها کمک می‌کند. در سال 2022، پیامدهای جهانی جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی‌های جهانی نسبت به مسائل بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا را به سمت ریسک‌های سیاسی، امنیتی و اقتصاد کلان تغییر جهت داد. لذا انتظار می‌رود که پیامدهای فزاینده ناشی از جنگ در اوکراین، افزایش جهانی سیاست‌های انقباضی پولی و کاهش رشد اقتصادی چین، اقتصاد جهان را با کاهش رشد جهانی به 1.6 درصد، تحت تأثیر قرار دهد. در این گزارش، طی 10 سناریو (به ترتیب احتمال وقوع)، برخی از ریسک‌هایی که می‌تواند به کندتر رشد و یا در نهایت ایجاد یک رکود جهانی اقتصادی منجر شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید