انواع اوراق قرضه و صکوک در مالزی
دوشنبه, 24 آبان 1400 01:29 اوراق قرضه مالزی بانکداری اسلامی صکوک انجمن مالی اسلامی ایران 48
Gallery Image 1

اوراق قرضه در مالزی به طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شود،اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکتی، وراق قرضه دولتی ،توسط دولت اوراق قرضه شرکتی توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، اوراق قرضه در مالزی به طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شود،اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکتی
اوراق قرضه دولتی ،توسط دولت به منظور تامین هزینه های کشور منتشر می‌شود
اوراق قرضه شرکتی توسط شرکت ها و سایر نهاد های خصوصی واجد شرایط برای تزریق منابع مالی به کسب و کار و سایر پروژه‌های خاص این شرکت ها منتشر می‌شود.


عموما در مالزی دو نوع اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شود: اوراق بهادار دولتی مالزی MGS ،اوراق سرمایه گذاری دولتی GII
MGS همان اوراق قرضه متعارف است، در حالیکه GII همان صکوک دولتی است که بر مبنای موازین شرع اسلام می‌باشد.
MGS و GII هر دو دارای نرخ ثابت هستند.بهره اوراق قرضه و بازده صکوک به صورت دوره ای و مبلغ اصل آنها در تاریخ سررسید پرداخت می‌شود.پرداخت های بهره و بازده اوراق هر شش ماه یکبار انجام می‌شود.
MGS و GII به روش حراج توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت منتشر می‌شود.دوره‌ی عمر GII و MGS از سه سال تا سی سال متغیر است،اما از این میان MGS و GII های سه،پنج، هفت و ده ساله معیار سنجش منحنی بازده صکوک و اوراق قرضه دولتی می‌باشد.


اوراق قرضه یا صکوک شرکتی انواع گوناگونی دارد.

اولین نوع آن معروف به اوراق قرضه عادی است.اکثر انتشار‌های اوراق قرضه از این نوع است که دارای بهره ثابت و تاریخ پرداخت‌های دوره ای و سررسید از پیش تعیین شده می‌باشد،نوع اسلامی این اوراق صکوک نام دارد.وجه تمایزاصلی صکوک با اوراق قرضه به کار گیری قراردادها و ساختار اسلامی در این اوراق می‌باشد.

نوع دوم اوراق قرضه بدون کوپن است.اوراق قرضه بدون کوپن بر خلاف سایر اوراق فاقد پرداخت های دوره ای می‌باشد و مبلغ بهره و اصل این اوراق به صورت یکجا در تاریخ سررسید پرداخت می‌گردد.

نوع سوم "اوراق قرضه با اختیار خرید " و اوراق قرضه با اختیار فروش " است.
در اوراق قرضه با اختیار خرید،ناشر میتواند اوراق را در زمانی مشخص قبل از سررسید ،بازخرید کند.
در اوراق قرضه با اختیار فروش،سرمایه گذار میتواند اوراق را در زمانی مشخص قبل از سررسید به ناشر بفروشد.

نوع چهارم اوراق قرضه شرکتی ،اوراق قرضه مادام العمر است. اوراق قرضه مادام العمر ،بدون سررسید میباشد.بنابراین پرداخت بهره این اوراق به صورت مادام العمر بوده و مبلغ اصل آن هرگز بازپرداخت نخواهد شد.با توجه به ماهیت اوراق قرضه مادام العمر این اوراق بیشتر به عنوان حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می‌شود تا اوراق بدهی.

آخرین مورد ،اوراق قرضه تضمین شده دولتی و شرکتی است.برخی از اوراق قرضه شرکتی توسط دولت یا اشخاص ثالث مانند بانک ها یا شرکت ها ی بیمه نظیر Danajamin تضمین میشوند. در این صورت اوراق در صورت نکول ناشر شرکتی پرداخت و مبلغ سود و اصل توسط ضامن صورت می‌پذیرد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید