کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

نشست معرفی کتاب پادشکنندگی تامین مالی اسلامی برگزار گردید
شنبه, 30 ارديبهشت 1402 23:46 نشست تخصصی معرفی کتاب تامین مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران مدیریت و حسابداری 599

به همت انجمن مالی اسلامی ایران نشست معرفی کتاب پادشکنندگی تامین مالی اسلامی: گزینه تسهیم ریسک روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 15:30 برگزار گردید.

کتاب پادشکنندگی تامین مالی اسلامی: گزینه تسهیم ریسک، با نگاهی علمی تالیف شده و در حقیقت، نظام مالی جایگزینی را برای نظام مالی مرسوم که مبتنی بر بدهی و بهره است عرضه می‌نماید. در این راستا، ابتدا تشریح می‌شود که چرا نظام مالی فعلی شکننده و به خصوص بر اساس ناسازگاریهای ریاضی ابزارهای آماری، چرا تلاش برای پيش‌بینی تمامی ریسک‌ها، امری بیهوده است. سپس با تعریف مفاهیم پادشکنندگی، آنرا راهکاری برای بقا در دنیای واقعی معرفی می‌نماید و در ادامه، با بررسی و تایید هم ارزی ارکان تامین مالی اسلامی مبتنی بر تسهیم ریسک با معیارهای پادشکنندگی، آنرا به مثابه گزینه پیشنهادی ارائه نموده و از آن دفاع می‌نماید.

کتاب پیش رو نسخه ای کم نظیر از تبیینی علمی در قالبی مقایسه ای از بخشی از مباحث اقتصاد اسلامی ایت که با شرح نواقص نظام مالی متداول آغاز می شود که اساس آن شکنندگی بدهی مبتنی بر بهره است. محصول نظامی که بر بخش مالی جهان امروز تسلط دارد و از شیوه های پیشبینی علمی نیز بهره فراوان می گیرد منجر به بحران های مالی مکرر و نا برابری های اقتصادی-اجتماعی کشنده شده است. دیدگاه غالب در اقتصاد غربی، با قبول معاملات ربوی، چنان به زایش پول از پول حالتی طبیعی بخشده که تصور نظامی غیر آن را برای بسیاری ناممکن کرده است. این در حالی است که چنین دیدگاهی با دیدگاه ادیان الهی تضادی آشکار دارد؛ دیدگاهی که بر اقتصادی مبتنی بر ارزش سعی و تولید اقتصادی کالاها و خدمات توسط بخش واقعی تاکید دارد.

ارائه دهندگان:

1. دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد اقتصاد و مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2. میلاد دائی نبی

کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

جهت مشاهده فیلم نشت کلیک کنید.

جهت دریافت فایل کتاب کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید