چهارمین جلسه کمیته علمی مسابقات ملی دانشجویی بانکدان برگزار شد.
دوشنبه, 24 مرداد 1401 01:20 مسابقه ملی دانشجویی بانکدان بانکدان کمیته علمی مسابقه بانکدان انجمن مالی اسلامی ایران 80
Gallery Image 1

برنامه کارگاه های آموزشی مقدماتی، تقویم اجرایی مرحله اول مسابقات و همچنین روند اجرایی مرحله اول به تایید کمیته علمی مسابقه رسید.

چهارمین جلسه کمیته علمی مسابقه ملی دانشجویی بانکدان روز یکشنبه 23 مردادماه با حضور اعضای اصلی کمیته آقایان خوانساری، قلیچ، دادجوی توکلی، شهبازی و دبیرکل انجمن آقای یوسفی مقدم و آقایان وزیری و بهرامی از کمیته اجرایی مسابقات برگزار گردید. در این جلسه گزارش کاملی از فعالیت‌های کمیته اجرایی مسابقه ناظر بر برقراری ارتباط با تیم‌های متقاضی شرکت در مسابقه، صحت سنجی مدارک ارسالی توسط آنان و همچنین برگزاری آزمون ورودی مسابقه به اعضای کمیته علمی مسابقه بانکدان داده شد.


سپس اعضای کمیته علمی به دستور جلسه که تعیین محورهای کارگاه های آموزشی و بررسی محورهای اصلی طراحی مرحله نخست مسابقه بود، پرداختند. در ادامه اهم مباحث لازم جهت طرح در کارگاه آموزشی مقدماتی به بحث گذاشته شد. همچنین تقویم اجرایی مسابقه مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار گرفت.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید