بررسی اوراق مرابحه مصون ازتورم در جلسه اخیر کمیته فقهی بورس
یکشنبه, 03 اسفند 1399 05:05 اوراق مرابحه کمیته فقهی کمیته فقهی سازمان بورس 629

دبیرکمیته تخصصی فقهی بورس در گفت وگو با انجمن مالی اسلامی ایران به تشریح موضوعات جلسه اخیر کمیته فقهی بورس پرداخت.

دبیرکمیته تخصصی فقهی بورس در گفت وگو با انجمن مالی اسلامی ایران به تشریح موضوعات جلسه اخیر کمیته فقهی بورس پرداخت.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی بورس در تشریح موضوعات جلسه اخیر کمیته فقهی بورس گفت: در جلسه کمیته تخصصی فقهی بورس که در مورخه چهارشنبه 29 بهمن99 برگزار گردید، درخصوص پیشنهادهایی که از سوی وزارت اموراقتصادودارایی پیرامون انتشار اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود طرح بحثی صورت گرفت . این اسناد برای تامین مالی بخش دولتی منتشر میشوند و مطابق بودجه سنواتی بخشی از تامین مالی دولت به عهده این اسناد خزانه است. در جلسات قبلی کمیته فقهی این موضوع طرح بحث شده بود و در این جلسه نیز راجع به توسعه اسنادخزانه اسلامی طرح بحث شده و پیشنهادهایی مطرح گردید که به وزارت اقتصاد برای اصلاح رجاع داده شد.
در این جلسه همچنین در مورد انتشار اوراق مرابحه مصون از تورم نیز طرح بحث صورت گرفت. در این اوراق مرابحه، موضوع مصونیت از تورم از موضوعات مهمی است . بسیاری از اوراق باداشتن قابلیت مصونیت از تورم این قابلیت را دارند که جذابیت های بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. در نهایت، کمیته فقهی با انتشار این اوراق درصورت ایجاد تغییرات در قرارداد های منعقد بین ارکان موافقت نمود. به عبارت دیگر کمیته تخصصی فقهی با کلیت انتشار اوراق مرابحه مصون از تورم موافقت کرد اما این امر را منوط بر این کرد که تغییراتی در قرارداد ها و چهارچوب انتشار این اوراق بوجود بیاید . این تغییرات بعد از نهایی شدن در متن مصوبه، جمع بندی و تصمیم گیری خواهد شد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید