انجمن مالی اسلامی ایران برنامه آزمون‌های AAOIFI در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد.
دوشنبه, 09 بهمن 1402 12:00 AAOIFI انجمن مالی اسلامی ایران CPFAS CIPA CPSS CSA CSE Exam 451

انجمن مالی اسلامی ایران مرکز برگزار کننده آزمون‌های AAOIFI در ایران برنامه امتحانات سازمان حسابرسی و حسابداری برای موسسات مالی اسلامی را اعلام کرد.

انجمن  مالی اسلامی ایران مرکز برگزار کننده آزمون‌های AAOIFI در ایران برنامه امتحانات سازمان حسابرسی و حسابداری برای موسسات مالی اسلامی در سال ۲۰۲۴ را برای متقاضیان به شرح ذیل اعلام می کند:

Certificate of Proficiency in Financial Accounting Standards (CPFAS)
گواهی خبرگی در استانداردهای حسابداری مالی 

Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)
گواهی حسابدار رسمی حرفه ای اسلامی 

Certificate of Proficiency in Shari'ah Standards (CPSS)
گواهی خبرگی در استانداردهای شرعی 

Certified Shari'ah Auditor (CSA)
گواهی حسابرس رسمی شرعی

Certified Sharia Expert (CSE)
گواهی متخصص رسمی امور شرعی

 

جهت دانلود کتاب آزمون CPFAS کلیک کنید.

جهت دانلود برنامه درسی آزمون cpfas کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نامه برنامه های آموزشی aaoifi کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون cipa در ماه دسامبر ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون cipa در ماه ژوئن ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون ۲۰۲۴cpfas   کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون cpss در سال ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون csa در ماه مارس ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون csa در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون cse در ماه مارس ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود فرم ثبت نام آزمون cse در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ کلیک کنید.

جهت دانلود جدول جزئیات آزمون های aaoifi بر اساس بودجه بندی نمره و زمان کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید