پذیرفته شدگان دومین دوره مدیریت حرفه‌ای در بازار سرمایه انجمن مشخص شدند.
دوشنبه, 06 شهریور 1402 12:00 پذیرفته‌شدگان مدیریت حرفه ای در بازار سرمایه انجمن مالی اسلامی ایران مصاحبه تخصصی 223

پس از برگزاری چهار مرحله مصاحبه تخصصی، از بین 79 داوطلب، پذیرفته شدگان دومین دوره مدریت حرفه‌ای در بازار سرمایه مشخص شدند.

انجمن مالي اسلامي ايران فراخوان ثبت نام در دومین دوره مدیریت حرفه ای در بازار سرمايه را 8 خرداد منتشر نمود و متقاضيان تا 8 مرداد فرصت داشتند از طريق تكميل فرم در سايت انجمن ثبت نام نمايند. با توجه به استقبال گسترده و تقاضای بیش از 79 نفر جهت شرکت در اين دوره، انجمن مالی اسلامی ایران، قبولي در مصاحبه تخصصی را شرط پذیرش در این دوره اعلام نمود.

در همین راستا، متقاضیان در چهار نوبت بصورت حضوری در مصاحبه تخصصی شرکت كردند.


پس از ارزیابی نمرات مصاحبه، 27 نفر در دوره مدیریت حرفه ای انجمن مالی اسلامی پذیرفته شدند و 9 نفر در لیست ذخیره قرار گرفتند که در صورت عدم تکمیل ظرفیت، با افراد لیست ذخیره به ترتیب اولویت تماس گرفته خواهد شد.

براي پذيرفته شدگان گروه مخصوصي در شبكه اجتماعي بله ايجاد خواهد شد و مراحل قطعي تكميل ثبت نام به اطلاع آنها خواهد رسيد.

 

لیست پذیرفته شدگان  دومین دوره مدیریت حرفه ای در بازار سرمایه 

  1           2           3           

   

لیست تکمیل ظرفیت

4

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید