نشست بین المللی «روش های رتبه بندی مالی اسلامی» برگزار شد.
دوشنبه, 23 مرداد 1402 12:00 نشست بین المللی مالی اسلامی رتبه بندی انجمن مالی اسلامی ایران بانکداری اسلامی ربا شرعی 562

به همت انجمن مالی اسلامی ایران نشست بین‌المللی «روش‌های رتبه‌بندی مالی اسلامی» با ارائه دکتر محمد عمران اشرف عثمانی روز دوشنبه 16 مردادماه ساعت 14 برگزار گردید.

ارائه دکتر محمد عمران اشرف عثمانی در ارتباط با رتبه بندی موسسات مالی اسلامی

کاوش در دنیای مالی اسلامی: بررسی تفاوت های ظریف انطباق با شریعت و رتبه بندی های اعتباری.

دستورالعمل های جامع برای رتبه بندی مطابقت با شریعت در بانکداری اسلامی با راهنمایی علما محترم و موسسات از قبیل مفتی محمدتقی عثمانی و آژانس بین المللی رتبه بندی اسلامی (IIRA) انجام می گیرد.
دکتر عمران شریف عثمانی گفت: با این حال، سعی کردم مقاله ای بنویسم تا در مورد اینکه چه دستورالعمل هایی برای انجام رتبه بندی شرعی برای مؤسسات بانکی اسلامی باید باشد. سپس آن را به پدر بزرگوارم (مفتی محمدتقی عثمانی) نشان دادم و گفت این مقاله می تواند نقطه شروعی برای کار روی این خطوط باشد.

حصول اطمینان از انطباق شرعی در بانکداری اسلامی
چالش ها و ملاحظات
اصول بانکداری اسلامی بر سه پایه (پرهیز از ربا، غرار و میسر) است.
استفاده از استانداردهای شرعی توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) انجام می گیرد.
نقش یک هیئت نظارت شرعی مناسب و مشاور شرعی در هدایت معاملات روزانه و حصول اطمینان از انطباق اصول شرعی یک اصل و بسیار حايز اهمیت است.

اهمیت مضاربه و مشارکه
مضاربه و مشارکه به صورت روش های تامین مالی بر پایه مشارکت انجام می گیرد.اهمیت در ترویج مشارکت در سود و ریسک آن است.استفاده از آنها بصورت بدهی (سپرده) و دارایی (تامین مالی) به خصوص با شرکت های بزرگ برای بازده بالاتر و ریسک پایین است.
چالش روش مضاربه و مشارکه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط :
۱- چالش هایی که بانک های اسلامی در استفاده از مضاربه و مشارکه برای تامین مالی بنگا های اقتصادی کوچک و متوسط با آن مواجه می شوند می تواند در معرض ریسک بیشتر قرار گرفتن باشد.
اولویت و ترجیح برای استفاده از روش های تامین مالی مانند مرابحه, اجاره,سلف و استصناع برای حفظ از وجوه سپرده گذاران است.

استانداردهای انطباق با شریعت از چه منظری مهم هستند:

۱- پایبندی به رعایت دقیق استانداردهای منطبق با شریعت را به دنبال دارد.

۲- تراکنش های مالی استاندارد و قرار دادها را عملیاتی می کنند.

۳- اهمیت حسابرسی منظم و مناسب برای اطمینان شفافیت از افزایش می دهند.


همچنین آموزش کارکنان با اصول شرعی می تواند رضایت مشتریان را به دنبال و بر شهرت بانک به عنوان یک موسسه منطبق با شرع بیافزاید.
از جمله نکات مهم دیگر افشای شفاف است که شفافیت در اصول شرعی رتبه انطباق با اصول شرعی بانک را تقویت می کند.

اجتناب از فریب
پرهیز بانک های اسلامی از امور فریبکارانه می تواند به اعتبار آن بیافزاید و عدم رعایت آن به رتبه اعتبار آنها آسیب وارد می کند.

 

جهت مشاهده فیلم کامل نشست کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید