گزارش دفاع از رساله حرفه ای"شناسایی الگوریتم ها، چالش ها و راهبردهای معاملات..."
شنبه, 07 آبان 1401 16:00 انجمن مالی اسلامی ایران دفاع از پایان‌نامه رساله حرفه ای بورس و اوراق بهادار 52

گزارش دفاع از رساله حرفه ای آقای احسان خاتونی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه دفاع

در ادامه جلسات دفاع از رساله حرفه ای دانش پذیران دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز سه شنبه، 3 آبان ماه، آقای احسان خاتونی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، رساله حرفه ای خود را با موضوع "شناسایی الگوریتمها، چالشها و راه¬بردهای معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران (طراحی الگوی پارادایمی معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران)" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر سید امیرحسین اعتصامی به عنوان استاد راهنما و دکتر تاجمیر به عنوان استاد داور حضور داشتند، اقایاحسان خاتونیبا کسب نمره 16.75 از 17 موفق به دفاع از رساله حرفه ای خود شد. 3 نمره باقیمانده پس از انجام اصلاحات نهایی به ایشان اعطاء خواهد شد.

در ادامه به قسمتی از این پایان‌نامه اشاره شده است:

با توسعه روز افزون بازار سرمایه، نیاز به استفاده از رایانه های خودکار در معاملات سهام، بیش از پیش احساس می شد. لذا به تدریج شاهد ظهور شرکتهای الگوریتمی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران بودیم. از سال 1397، معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران راه اندازی گردید. تا زمانی که بازار سهام متعادل و مثبت بود، چالش خاصی در خصوص الگوریتم ها وجود نداشت. اما از مرداد 1399 و همزمان با سقوط تاریخی بازار سهام، اختلاف نظرهای زیادی در خصوص استفاده از الگوریتم ها در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد و برای مدتی فعالیت الگوریتم ها توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه، حتی ممنوع نیز گردید. لذا ما سوالاتی را در خصوص چالشهای معاملات الگوریتمی مطرح کردیم و آن را از خبرگان حوزه معاملات الگوریتمی پرسش نموده و آنها را با نرم افزار MAXQDA تحلیل نمودیم تا بتوانیم به شناسایی الگوریتم ها، چالشها و راهبردهای معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار تهران دست یابیم. سوالات به این شرح است:
1- چه راهبردهایی یا چه نوع الگوریتم هایی در معاملات الگوریتمی در بورس ایران اجرا می شود؟
2- چالش های توسعه معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران و راهکارهای آن چیست؟
3- آیا بر اساس نظر فعالان بازار، الگوریتم ها سبب افزایش نوسانات منفی در بورس اوراق بهادار تهران

 

جهت دریافت فایل ارائه و فیلم کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید