گزارش دفاع از رساله حرفه ای"بررسی تطبیقی نحوه شناسایی اختیارمعامله طبق استانداردهای ..."
شنبه, 07 آبان 1401 04:18 گزارش رساله حرفه ای دفاع پایان‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار انجمن مالی اسلامی ایران 204

گزارش دفاع از رساله حرفه ای آقای محمد دشتی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه دفاع

در ادامه جلسات دفاع از رساله حرفه ای دانش پذیران دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز سه شنبه، 3 آبان ماه، آقای محمد دشتی دانش پذیر دومین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، رساله حرفه ای خود را با موضوع "بررسی تطبیقی نحوه شناسایی اختیارمعامله طبق استانداردهای بین المللی، استانداردهای شریعت، استانداردهای ایران و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر سید امیرحسین اعتصامی به عنوان استاد راهنما و دکتر مجتبی کاوند به عنوان استاد داور حضور داشتند، اقای محمد دشتی با کسب نمره 17 از 17 موفق به دفاع از رساله حرفه ای خود شد. 3 نمره باقیمانده پس از انجام اصلاحات نهایی به ایشان اعطاء خواهد شد.

 

در ادامه به قسمتی از این پایان‌نامه اشاره شده است:

قرارداد اختیار معامله یکی از پرکاربردترین و پیچیده ترین مشتقات بازارهای مالی است که با هدف پوشش ریسک سرمایه‌گذاران ابداع شده است. قرارداد اختیار معامله در میان ابزارهای مشتقه، تنها موردی است که در بورس و خارج از بورس قابل معامله است. انعطاف پذیری این ابزار (در مقایسه با سایر مشتقات مالی) سبب گردیده ریسک ناشی از نوسانات قیمت را بهتر پوشش دهد. در این تحقیق ضمن بیان تعریف و انواع قراردادهای اختیار معامله و بررسی دیدگاه‌های فقهی موجود در این زمینه به نحوه شناسایی اختیار معامله در دفاتر خریدار و فروشنده طبق استانداردهای بین المللی، استاندارد شریعت، استاندارد ایران و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران پرداخته شده است.

حسابداری خارج از ترازنامه هزینه‌های زیادی به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی تحمیل می‌کند، مطلوبیت و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را کاهش می‌دهد، توانایی استفاده‌کنندگان برای ارزیابی جریان نقدی آینده‌نگر واحد تجاری را مختل می‌کند، قابلیت اتکای صورت‌های مالی به عنوان بازتاب منابع اقتصادی شرکت را کاهش می‌دهد، بازارهای سرمایه را تضعیف می‌کند، تهدیدی بر تداوم بقای حرفه حسابداری است و به بحران‌های مالی در سطح کلان می‌انجامد، لذا پیشنهاد می‌شود کمیته فقهی سازمان بورس به عنوان نهاد ارزیاب تطبیق ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس با نظرات فقهی مراجع تقلید و همچنین نظارت بر پیاده سازی منطبق با شریعت ابزارهای مالی مصوب شده، ضمن اعمال رویـه‌هـای محتواگرایانـه در پیاده سازی ابزارهای مالی، روش‌های مناسبی برای جلوگیری از پیچیدگی‌های آن تدوین نمایند.
و با عنایت به اینکه کارکردهای بازار سرمایه در نظام اقتصادی، تخصیص بهینه منابع است و مبنای اطلاعاتی سهامداران، ‌استفاده کنندگان و ذینفعان در این بازار عمدتاً اطلاعات ارائه شده شرکت‌ها در صورت‌های مالی است، کمیته فقهی راهكـار اجرایـی بـرای افزایش نقش گروه‌های مرتبط با حرفه حسابداری (برای مثال از طریق تعامل با جامعـه حسـابداران رسـمی، دانشـگاه‌هـا و انجمن‌های حرفه‌ای) در کنار سایر کارشناسان مالی، اقتصادی و حقوقی کمیته فقهی در فرآیند بررسی ویا نظرخواهی ابزارهای درجریـان تصـویب یـا در حال بازنگری، فراهم نماید.

جهت دریافت فایل ارائه و فیلم کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید