گزارش دفاع از پایان نامه"بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانک‌های و..."
چهارشنبه, 21 مهر 1400 10:32 امین شایان حاکمیت شرکتی دفاع پایان نامه انجمن مالی اسلامی ایران ریسک بانکی 52
Gallery Image 1

گزارش جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای امین شایان، دانش‌پذیر چهارمین دوره DBA ‌بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران+ فیلم جلسه 

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران ، روز سه‌شنبه 20 مهر ماه، آقای امین شایان دانشپذیر چهارمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، پایان‌نامه خود را با موضوع "بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران" ارائه نمود.راهنمایی این پایان ‌نامه را دکتر علی صالح‌آبادی به عهده اشت و دکتر رسول خوانساری به عنوان استاد داور در این جلسه حضور داشتند، آقای شایان با کسب نمره کامل موفق دفاع از پایان نامه خود شد.

در ادامه به چکیده ای از این پایان نامه اشاره شده است:

استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت داشته و شواهد تجربی، ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان می‌دهند. بر این اساس، مقامات نظارتی و قانون گذاران کشورهای مختلف تالش کرده اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و موسسات مالی ایجادکنند که می‌توان به تدوین دستورالعمل هایی در ارتباط با کنترل های داخلی، تبیین وظایف و مسوولیت های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی برای مدیریت انواع ریسک ها اشاره نمود.

با توجه به مطلب ذکر شده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

shayan ravesh tahghigh

جهت مشاهده فیلم این جلسه اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید