انتشار سه نشریه علمی پژوهشی با مشارکت انجمن مالی اسلامی ایران
دوشنبه, 19 مهر 1400 07:53 تحقیقات مالی اسلامی راهبرد مدیریت مالی پژوهشنامه بیمه انجمن مالی اسلامی 60
Gallery Image 1 Gallery Image 2 Gallery Image 3

انجمن مالی اسلامی ایران، در انتشار سه نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، پژوهشنامه بیمه و راهبرد مدیریت مالی همکاری می نماید.

انجمن مالی اسلامی ایران، در انتشار سه نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، پژوهشنامه بیمه و راهبرد مدیریت مالی همکاری می نماید.

با توجه به انعقاد تفاهم نامه های همکاری انجمن مالی اسلامی ایران با دانشگاه امام صادق علیه السلام، پژوهشکده بیمه و دانشگاه الزهرا(س)، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار نشریه های علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، پژوهشنامه بیمه و راهبرد مدیریت مالی مشارکت می نماید. لذا اعضای انجمن می توانند مقالات خود را از طریق سایت این نشریات که لینک آن در سایت انجمن آمده است، برای آنها ارسال نمایند. ضمنا نویسندگان باید در صفحه اول مقاله و قسمت مشخصات، عبارت عضو انجمن مالی اسلامی ایران را قید نمایند تا مقالات آنها در اولویت قرار بگیرد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید