رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.
چهارشنبه, 14 مهر 1400 07:10 علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران انجمن مالی اسلامی ایران 95

رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، دکتر علی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.


رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، دکتر علی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

صبح امروز رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، دکترعلی صالح‌آبادی را به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
رئیس جمهور پس از انتخاب دکتر صالح آبادی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به صورت جدی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق و نه نظارت توصیه‌ای داشته باشد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید