فراخوان عضویت سازمان ها و اشخاص حقوقی
شنبه, 10 بهمن 1394 10:27 7814

انجمن مالی اسلامی ایران، به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.
به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:
- انجام تحقیقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند
- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز
- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشی و فنی
- برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
- انتشار كتب و نشريات علمي
از کلیه سازمان ها، شرکت ها، مراکز آموزشی، دانشگاه ها و دانشکده ها و سایر شخصیت های حقوقی فعال در حوزه ی مالی کشور دعوت میشود تا با عضویت در انجمن مالی اسلامی ایران ضمن بهره مند شدن از خدمات ارائه شده توسط انجمن، انجمن را در رسیدن به اهداف خود یاری نمایند. برای ثبت نام در انجمن مالی اسلامی ایران با استفاده از منوی عضویت و اعضاء ضمن مطالعه دقیق راهنمای انواع عضویت، فرم ثبت نام مربوطه را انتخاب و کامل نمایید.

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید