• ترویج بانکداری اسلامی در دستور کار بانک مرکزی فیلیپین

    بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرد که در حال ترویج ابتکارات بانکداری و مالی اسلامی در این کشور است و رایزنی‌هایی را با عربستان سعودی برای گسترش این بخش انجام داده است.

  • آغاز اجرای قانون بانکداری اسلامی در فیلیپین

    قانون بانکداری اسلامی فیلیپین، بانک مرکزی آن را متعهد می‌سازد به عنوان نهاد نظارتی به بانک‌های اسلامی اعم از محلی و خارجی این اختیار را بدهد تا عملیات بانکداری اسلامی را برقرار سازند.

  • چالش‌های بانکداری اسلامی در فیلیپین

    کنگره فیلیپین لایحه‌ای را به منظور تنظیم و ساماندهی بانک‌های اسلامی تصویب کرد. این لایحه انجام مبادلات بانکی را با اهداف و شیوه‌هایی مجاز می‌داند که فاقد هرگونه ربا بوده و منطبق با اصول شریعت باشد...