اساتید دوره چهارم
دوشنبه, 12 خرداد 1399 02:13 1069

اساتيد دوره چهارم DBA مالی اسلامی

دکتر حسين قضاوي دکتر حسين قضاوي
دکتر حسين قضاوي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مديريت استراتژيک- دانشگاه عالي دفاع
کارشناسي ارشد اقتصاد-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
قائم مقام سابق بانک مرکزي
عضو سابق هيئت مديره بانک توسعه صادرات
معاون سابق بانکي وزارت اقتصاد و امور دارايي
عضو هيئت مديره بانک سامان
درس:
اقتصاد پولي و مالي پيشرفته
دکتر ميرحسين موسوي دکتر مير حسين موسوي
دکتر مير حسين موسوي
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
كارشناسي علوم اقتصادي –دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد علوم اقتصادي – دانشگاه علامـه طباطبـائي
دكتري علوم اقتصادي اقتصادسنجي -دانشگاه علامه طباطبايي
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س)
درس:
روش هاي کمي پيشرفته
دکتر محمد توحیدی دکتر محمد توحیدی
دکتر محمد توحیدی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري مدیریت مالی- دانشگاه امام صادق(ع)
کارشناسي ارشد مدیریت مالی-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
درس:
مبانی بازار سرمایه اسلامی
دکتر غلامعلی میرزایی منفرد دکتر غلامعلی میرزایی منفرد
دکتر غلامعلی میرزایی منفرد
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتري حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه قم
کارشناسي ارشد حقوق-دانشگاه امام صادق(ع)
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
دبیر هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار
درس:
مقررات تحلیلگری بازار سرمایه-مقررات مدیریت سبد
مجيد پيره مجيد پيره
مجيد پيره
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
کارشناسي ارشد مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
کارشناسي مديريت مالي - دانشگاه امام صادق
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار
دکتر مجید امروی دکتر مجید امروی
دکتر مجید امروی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکتری مهندسی مالی -علوم تحقیقات
کارشناسی ارشد مدیریت مالی-دانشگاه علوم اقتصادی
کارشناسی مدیریت مالی- دانشگاه علوم اقتصادی
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدیر مشاوره سرمایه گذاری خدمات مالی نهایت نگر
مدیریت سبد،تحلیل و صندوق
کارشناس سرمایه گذاری -شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
درس:
مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیشرفته
دکتر سیدعلی خسروشاهی دکتر سید علی خسروشاهی
دکتر سید علی خسروشاهی
سوابق تحصيلي(به ترتيب از آخرين مدرک تحصيلي)
دکترای مدیریت مالی: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی: دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی مدیریت مالی: دانشگاه تهران
سوابق کاري(به ترتيب از آخرين محل کار)
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما
معاون اجرایی تامین سرمایه سپهر
مدیر تجهیز منابع مالی تامین سرمایه امید
مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه بازار سرمایه تامین سرمایه امین
درس:
مباحث پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورت های مالی
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید