کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی

گزارش رساله حرفه ای "امکان سنجی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری وقفی در..."
شنبه, 13 اسفند 1401 01:27 گزارش رساله حرفه ای انجمن مالی اسلامی ایران DBA بازار سرمایه اسلامی دفاع ز رساله حرفه ای 125

گزارش رساله حرفه ای  آقای محمد روح نواز دانش پذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران + فیلم جلسه دفاع

در ادامه جلسات دفاع از رساله حرفه ای دانش پذیران دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، روز شنبه، 13 اسفند ماه، آقای محمد روح نواز دانش پذیر پنجمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن، رساله حرفه ای خود را با موضوع "امکان سنجی راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری وقفی در بازار سرمایه ایران از دیدگاه مالی و فقهی" ارائه نمود. در این جلسه که دکتر سید امیرحسین اعتصامی به عنوان استاد راهنما و دکتر حامد تاجمیر به عنوان استاد داور حضور داشتند، آقای محمد روح نواز با کسب نمره 16 از 17 موفق به دفاع از پایان نامه خود شد. 3 نمره باقیمانده پس از انجام اصلاحات نهایی به ایشان اعطاء خواهد شد.

جهت مشاهده فیلم اینجا و فایل ارائه اینجا کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید