گزارش نشست تخصصی "نظارت بر نهادهای مالی، چالش ها و راهکارها "
Tuesday, 15 June 2021 11:16 نشست تخصصی نهادهای مالی نشست های تخصصی وبینار 90

در این نشست که  روز سشنبه25خرداد برگزار شد مدیر نظارت بر نهاد مالی سازمان بورس به تببین ساز وکار های این مجموعه  پرداخت.

نشست تخصصی "نظارت بر نهادهای مالی، چالش ها و راهکارها " در روز سشنبه 25 خرداد بصورت وبینار برگزار شد.

در این نشست، جناب دکتر فدایی واحد، مدیرنظارت برنهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار  به تشریح ساز وکار های نظارت برنهاد های مالی پرداخت.

در ادامه بخشی از مباحث مطرح شده را مرور می کینم:

 

سازمان بورس 5 نهاد نظارتی دارد
بورس‌ها - سپرده‌گذاری مرکزی - نهادهای مالی - کانون‌ها - سایر شرکت‌ها مثل مدیریت فناوری بورس تهران

کانون‌ها: کانون سهام‌داران در راستای ساماندهی شرکت‌های استانی تشکیل شد
روند تحول قوانین مرجع بازار اوراق بهادار
ارسال 1345 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شد.
در سال 46 سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تأسیس شد
ویژگی این قوانین در یکی بودن نهاد اجرایی و نظارتی و محسوب شدن کارگزاران به‌عنوان تنها نهاد مالی بود.
در سال 1348 قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد و در سال 85 سازمان بورس اوراق بهادار تأسیس گردید
در سال 88 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.
از ویژگی‌های این قانون می‌توان موارد زیر را برشمرد:
بازتعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری
تعیین حداقل سرمایه
شخصیت حقوقی و معافیت مالیاتی آنها
تعریف نهاد واسط به‌عنوان یک نهاد مالی جدید

در سال 89 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه به تصویب رسید

نهاد مالی
منظور از نهاد مالی، نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار مثل کارگزاری‌ها هستند.
انواع نهادهای مالی:
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
هلدینگ‌ها - گروه خدمات بازار سرمایه
شرکت‌های تأمین سرمایه
شرکت‌های سبدگردان
شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی
مؤسسات رتبه‌بندی
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های کارگزاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دودسته تقسیم می‌شوند
1. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی مثل صندوق‌های سهام، مختلط، اختصاصی بازارگردانی، جسورانه، خصوصی، صندوق در صندوق پروژه، مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت
2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی مثل املاک و مستغلات زمین و ساختمان
3.صندوق‌های جسورانه با هدف تأمین مالی استارتاپ‌ها که در سال 96 تأسیس گردید
4. صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بر مبنای طلا که در سال 99 راه‌اندازی شد.

لیست این نهادها تحت نظارت سامانه کدال، در بخش نهادهای مالی در دسترس است.

وظایف اختیارات قانونی سازمان در ارتباط با نهادهای مالی
صدور تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون‌ها و نهادهای مالی و تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بورس است.
تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان است فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.
صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌های ویژه حسابرسی نهادهای مالی باید به تایید سازمان برسد.
تعیین شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار و نحوه سلب صلاحیت آنها (موضوع ماده 13)
اعضای هیئت‌مدیره مدیرعامل تمام اشخاص حقوقی که تحت عنوان نهادهای مالی و نزد آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظف‌اند نهاد مالی خود را نزد سازمان بورس به ثبت برسانند.
اخذ جریمه نقدی از نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و ناشران و مدیران در صورت تخلف از قوانین از 10 تا 1000 میلیون ریال علاوه بر اقدامات انضباطی.

قوانین و مقررات مرتبط با نظارت نهادهای مالی
قانون و بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - قانون مبارزه با پول‌شویی - ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی - دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی - دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی کارگزار و غیر کارگزار - ضوابط فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه - دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری /سبدگردان/پردازش اطلاعات مالی/مؤسسات رتبه‌بندی
سازوکارهای نظارت بر نهادهای مالی
بازدیدهای موردی - دریافت گزارش‌های ادواری - استفاده از نرم‌افزارهای ویژه نظارتی - استفاده از حسابرسان معتمد کانون‌هالینک ها:

فایل ارائه نشست

فیلم نشست

Prev Next
Tagged under
Login to post comments