با توجه به درخواست دانش پذیران و توصیه اساتید دوره  DBA بازار سرمایه اسلامی دوره مدلسازی مالی برای دانش پذیران برگزار میشود.

در این نشست که  روز سشنبه25خرداد برگزار شد مدیر نظارت بر نهاد مالی سازمان بورس به تببین ساز وکار های این مجموعه  پرداخت.

مدیر نهادهای مالی فرابورس: «بحث عرضه اولیه استارتاپ‌ها اخیرا مطرح شده که نیازمند بازار مناسب با خود است، چون فضاهای استارتاپی بسیار پر ریسک هستند و ترازنامه استارتاپ‌ها متفاوت از ترازنامه شرکت‌های تولیدی است...

پس از انجام گرفتن سه مرحله مصاحبه از بین بیش از 40 نفر متقاضی حضور در سومین دوره مدیریت سبد اوراق بهادار، نفرات برگزیده مشخص شدند.

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۸۰ خود، مقاله‌ای با عنوان «شناورسازی نرخ‌های سود در بانکداری بدون ربا: سازوکاری جهت تقویت مکانیسم انتقال پولی» را به قلم حسین میثمی، سعید بیات و هومن کرمی منتشر کرده است.

در این نشست که  روز سشنبه11خرداد برگزار شد مدیر عامل بورس انرژی ایران به تببین ساز وکار های این مجموعه در اقتصاد ایران پرداخت.

به ­نظم درآوردن شبکه بانکی کشور و اقتداربخشی به بانک مرکزی امری اجتناب ناپذیر، و ضرورت نخست تقنینی در اقتصاد ایران است و پیگیری این امر حیاتی و بسیار مهم، نباید معطل دعواهای نظری و زمان­بر...

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۸۰ خود، مقاله‌ای با عنوان «بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی» را به قلم سیدمحمد کاظم رجائی، سعید فراهانی فرد و محمود مختاربند منتشر کرده است.

مجموعه نظر مراجع عظام تقلید پیرامون موضوع "کارکردن در بانک" منتشر شد.

 

Page 1 of 142