جلسه مصاحبه دومین گروه از متقاضیان شرکت در دوره مدیریت سبد اوراق بهادار انجمن برگزار گردید.
Friday, 28 May 2021 22:23 مدیریت سبد اوراق بهادار مصاحبه مدیریت سبد انجمن مالی اسلامی ایران 77

جلسه مصاحبه 14 نفر از متقاضیان شرکت در دوره مدیریت سبد اوراق بهادار اسلامی  انجمن، روز چهارشنبه 5 خرداد ماه، بصورت آنلاین برگزار گردید.

جلسه مصاحبه دومین گروه از متقاضیان شرکت در دوره مدیریت سبد اوراق بهادار اسلامی انجمن، روز چهارشنبه 5 خرداد ماه، بصورت آنلاین برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور اساتید کمیته علمی دوره مدیریت سبد اوراق بهادار برگزار شد، 14 نفر از متقاضیان مصاحبه شدند.

گفتنی است این سومین دوره آموزشی مدیریت سبد اوراق بهادار است که انجمن مالی اسلامی ایران اقدام به برگزاری آن می‌نماید. در این دوره بیش از 40 نفر ثبت نام کرده اند که قبولی های نهایی پس از اتمام جلسات مصاحبه مشخص خواهند شد.

آخرین جلسه مصاحبه چهارشنبه آینده برگزار میگردد.

Prev Next
Tagged under
Login to post comments