اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی
Monday, 31 May 2021 02:21 سیاست پولی عدالت اقتصادی توزیع درآمد 63

فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۸۰ خود، مقاله‌ای با عنوان «بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی» را به قلم سیدمحمد کاظم رجائی، سعید فراهانی فرد و محمود مختاربند منتشر کرده است.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از پورتال بانکداری اسلامی فصلنامه اقتصاد اسلامی در شماره ۸۰ خود، مقاله‌ای با عنوان «بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی» را به قلم سیدمحمد کاظم رجائی، سعید فراهانی فرد و محمود مختاربند منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می‌شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می‌کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می‌کند بایستی در راستای جهت‌دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به‌کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می‌شود. فرضیه مقاله این است که سیاست‌ پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون‌زایی مختص به خود می‌تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.

Prev Next
Tagged under
Login to post comments