کمیته آموزش
چهارشنبه, 28 شهریور 1397 15:59 کمیته آموزش علمی MBA نشست اسلامی 601

اعضای کمیته:

1-    دکتر سید علی حسینی ( رئیس کمیته)( عضو هیئت علمی و معاون گروه حسابداری دانشگاه الزهرا«س» و مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران)

2-    مجید پیره

3-    دکتر ولی نادی قمی

4-    سید محمد جواد فرهانیان

5-    علی نقوی

 

شرح وظایف:

1-    ارائه خدمات آموزشی به منظورترویج و ارتقاء دانش مالی اسلامی

2-    برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اساتید داخلی و خارجی مالی اسلامی و ارائه گواهینامه.

3-    برگزاری نشست های تخصصی با حضور فعالان و کارشناسان مالی اسلامی

4-    برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی داخلی و بین المللی

 

برنامه های آتی:

برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در خصوص:

1-    نشست های تخصصی ماهانه با حضور فعالان و کارشناسان مالی اسلامی با تاکید بر موضوعات تعیین شده

2-    همکاری مشاوره ای و اجرایی با برگزارکنندگان دوره های آموزشی مالی جهت تقویت آموزش های مالی اسلامی

3-    برگزاری دوره های Mini MBA و MBA  مالی اسلامی یا همکاری با نهادهای برگزار کننده این دوره ها

4-    طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مالی اسلامی یا همکاری با سایر نهادهای برگزار کننده

5-    برگزاری حداقل یک همایش مالی اسلامی در طی سال با تاکید بر موضوعات محوری

6-    طراحی و راه اندازی بخش FAQ در سایت انجمن

7-    طراحی و پیشنهاد متون مالی اسلامی برای استفاده در انجمن و سایر نهادهای آموزشی مالی

8-    پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب تخصصی مالی اسلامی به مؤلفین، مترجمین و نهادهای آموزشی

9-    برگزای دوره های آموزشی اختصاصی در زمینه مالی اسلامی به درخواست نهادهای مالی و سایر سازمان ها

10-    سایر اقدامات و برنامه هایی که به تصویب کمیته خواهد رسید.

 

شرح جلسات:

جلسه اول: نخستین جلسه کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

اولین جلسه کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 18 مرداد 1395 با حضور جناب آقای دکتر حسینی (رئیس کمیته) و اعضای محترم کمیته آقایان سید محمدجواد فرهانیان، مجید پیره، علی نقوی و امیر یوسفی مقدم در محل شرکت بورس انرژی ایران تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر حسینی به معرفی اعضای کمیته و شرح وظایف کمیته آموزش و برنامه های آتی پرداختند. درادامه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را جهت تبیین نقشه راه و اهداف کمیته و همچنین در خصوص وظایف و کارکردهای کمیته ارائه نمودند. و همچنین نسبت به امکانات آموزشی انجمن مالی اسلامی ایران بحث هایی مطرح گردید و مقرر شد به منظور ارتقای امکانات انجمن، تفاهم نامه هایی با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه مالی و مالی اسلامی منعقد گردد.

 

مقرر گردید تا جلسه آینده هر یک از اعضا نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را پیرامون گستره شمول فعالیت-های کمیته و اهداف موردنظر به کمیته ارائه نمایند تا بتوان به نقشه راهی کارا و اثربخش به منظور نیل به اهداف کمیته دست یافت. جلسه آینده کمیته در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید