تماس با ما

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس  : تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهشی، انجمن مالی اسلامی ایران
 تلفن : 09380869402 نمابر: 43851627 
آدرس ایمیل پشتیبانی مشتری : info@iaif.ir مشکلات فنی : admin@iaif.ir
جزئیات دیگر نام سایت : http://iaif.ir

ارتباط با ما

7+8=