امضای تفاهم نامه انجمن مالی اسلامی و دانشگاه الزهرا(س) در انتشار فصلنامه علمی پژوهشی
یکشنبه, 21 دی 1399 22:48 تفاهم نامه همکاری نشریه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی فصلنامه 2209

بر اساس این تفاهم‌نامه، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد مدیریت مالی» با دانشگاه الزهرا(س) همکاری می‌کند.

نشریه علمی پژوهشی «راهبرد مدیریت مالی» دانشگاه الزهرا(س) که بصورت فصلی منتشر میشود، با توجه به امضای تفاهم نامه بین انجمن و دانشگاه، با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

روز یکشنبه، 21 دی ماه 99 انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه الزهرا (س) تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد مدیریت مالی» با دانشگاه الزهرا (س) همکاری می‌کند.

بر همین اساس اعضای محترم انجمن مالی اسلامی ایران می‌توانند جهت انتشار مقالات خود در این نشریه، از طریق سایت این نشریه به نشانی https://jfm.alzahra.ac.ir اقدام نمایند.

جهت تسریع در فرایند پذیرش لازم است در صفحه اول مقاله و در قسمت معرفی نویسنده(پانویس) ذکر شود: عضو انجمن مالی اسلامی ایران.

گفتنی است انجمن مالی اسلامی ایران، قبلا در انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی با دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری می‌نمود که کماکان این همکاری نیز ادامه دارد.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید